ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: วว.เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาประเทศออสเตรเลีย

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน

วว. เข้าร่วมประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Meetings ณ ประเทศสิงคโปร์

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผอ.ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. เข้าร่วมการประชุม The 34th Asia Pacific

ภาพข่าว: วว. หารือความร่วมมืองานวิจัยกับ National Research Council (NRC) ประเทศแคนาดา

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๒๐

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) น.ส.สิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผอ.ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผอ.ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์