ทศพร ศิริสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท ได้รับรางวัล กินรี โกล์ด อะวอร์ด ครั้งที่ 12

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-Mida Hospitality Group นายเบญจพล อังแสงธรรม (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี โกล์ด อะวอร์ด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ใน ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว สาขารีสอร์ท โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ (ขวา)

ททท. เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์กินรี จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๔

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-เจเจซี กรุ๊ป ค่ำวันนี้ (27 กันยายน 2562) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards โดยมี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ไทยออยล์ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-ไทยออยล์ เมื่อเร็วๆนี้ ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารไทยออยล์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ภาพข่าว: ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดแอนิเมชั่น

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-โอเค แมส ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น ในหัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชั่น และ การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล ตามโครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต พร้อมมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ Government 4.0 โปร่งใส

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-ปตท. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เปิดเผยว่า วันนี้ ( 27 มิ.ย.57) ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการซึ่งได้ลาออกจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร 2. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 3. นายวรุณเทพ

ภาพข่าว: ติวคณาจารย์วิศวะฯ

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค รศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) และ ฯพณ ฯ มร.เจมส์ ไวส์ เอกอัคราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน Thai-Australian Workshop on the Implementation of the TQF in Engineering ซึ่งจัดให้กับ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดแถลงข่าวแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๔๖

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-สำนักงาน ก.พ.ร. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561) สำนักงาน ก.พ.ร จึงจัดประชุมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561) ให้แก่ส่วนราชการในภูมิภาคต่างๆ

ไทยพาณิชย์แต่งตั้งกรรมการธนาคารใหม่ 2 ราย

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์มีมติแต่งตั้งกรรมการธนาคารใหม่ 2 ราย ได้แก่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการธนาคาร แทนกรรมการเดิม คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ และ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ภาพข่าว: ก.พ.ร.และกฟภ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

๒๔ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ

ภาพข่าว: ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๔๕

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินข่าวประจำสัปดาห์โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19 25 กันยายน 2554

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๑ ๐๙:๐๐

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 08.30 น. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประธานเปิดงาน การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ห้องบุหงา

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ มธ. ดึงกูรูระดับโลก สัมมนาใหญ่ การจัดการองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ หวังสร้างสังคมอุดมปัญญา

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-อาร์ค เวิลด์ไวด์ (จากซ้ายไปขวา): Ms. Lyn Kok , Dr. Edward Rubesch , รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม, Professor Ikujiro Nonaka, ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์, ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล, ผศ.ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ และ พรเทพ จรัสศรี Thammasat Business school จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง

ภาพข่าว: สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนา

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-โรงแรมเรดิสัน ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งจัดขึ้นโดย ทศพร ศิริสัมพันธ์

ภาพข่าว: รางวัลความเป็นเลิศ

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอรเวนชั่น วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(คนที่3จากขวา) เป็นประธานมอบรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2552 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ภาพข่าว: ก.พ.ร. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

๐๔ พ.ย. ๒๐๐๘ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-โรงแรมเรดิสัน สุขุมพงศ์ โง่นคำ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 ตามนโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจัดขึ้นโดย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ร่วมงานเปิดตัวระบบอีเมลล์กลางภาครัฐ mail.go.th

๑๖ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.- ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เปิดตัวระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) โดยมี ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ที่สามจากซ้าย) ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ภาพข่าว: มิติใหม่แห่งองค์การมหาชน

๑๑ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การมหาชน 21 แห่ง จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน องค์การมหาชนจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์

โค้งสุดท้าย รัฐบาลสุรยุทธ์ นำประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ ประกาศผลสำเร็จวาระแห่งชาติ

๑๘ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๐๙:๔๔

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ พับบริครีเลชั่นส์ โค้งสุดท้าย รัฐบาลสุรยุทธ์ นำประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ ประกาศผลสำเร็จวาระแห่งชาติจริยธรรมและธรรมาภิบาล เทิดไท้ 80 พรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลไทยโดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ

กทม. ขยายผลเปิดศูนย์บริการร่วม (Service Link) พร้อมให้บริการประชาชน

๐๗ มิ.ย. ๒๐๐๔ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-กทม. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายฐานิสต์ เจนถนอมม้า ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการไฟฟ้าเขต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาส่วนราชการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๐๔ ก.ค. ๒๐๐๕ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ตั้งสง่า รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการและลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง

กองทัพเรือ จัดปาฐกถาเรื่อง โครงสร้างกองทัพเรือควรเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า

๑๔ ก.พ. ๒๐๐๕ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย ราชนาวิกสภา จัดปาฐกถาเรื่อง โครงสร้างกองทัพเรือควรเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า โดย ดร.สุรชาติ บำรุงสุข, ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และ พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางช้าง เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่

ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญฟังการปาฐกถาเรื่อง โครงสร้างของกองทัพเรือควรเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า

๐๗ ก.พ. ๒๐๐๕ ๑๑:๕๔

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดให้มีการปาฐกถา เรื่อง โครงสร้างกองทัพเรือควรเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า บรรยายโดย ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และ พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางช้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ