ทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๘

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-บี.กริม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

๒๖ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-บี.กริม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-อพวช. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ