ทรงกลด พุฒิกมลกุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สี่มุมเมืองต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทมหิดลดูงาน สวล.

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-ตลาดสี่มุมเมือง เมื่อศุกร์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสุพจน์ เจนประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนตลาด บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ตลาดสี่มุมเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารคุณทรงกลด พุฒิกมลกุล ผู้อำนวยการสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายวัสดุรีไซเคิล,