ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย จัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชียในรอบคัดเลือก และทำการตัดสินรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แพน เอเซีย จัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์ ครั้งที่

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชียในรอบคัดเลือก และทำการตัดสินรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง