ณัษฐพงษ์ ธรรมฉัตรพงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ผู้บริหารเอ็ม บี เค แสดงความยินดี Frolina (ฟรอลิน่า) เปิดสาขาใหม่ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๘

นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายณัษฐพงษ์ ธรรมฉัตรพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย)