ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ก้าวไกลสู่นานาชาติ จับมือ CAAD พร้อมส่งหลักสูตรออกแบบภายใน SPU สร้างความเชียวชาญเฉพาะทาง ให้กับนศ. CAAD

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้ : ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

SPU : ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ.)

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๐๐

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) จำนวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 2.