ชูชาติ โพธิ์นิ่มแดง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: SISB เปิดโครงการ CSR : English Language Project รุ่นที่ 4

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-เอสไอเอสบี คุณโกมินทร์ ชินบุตร (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลาง คุณชูชาติ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก (ที่ 2 จากซ้าย) คุณศิริพร อัศววิไลพร (ที่ 1จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู - บุตรอุปถัมภ์) และคุณยิว ฮอค โคว