ชุบ กาญจนประกร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับนิด้า ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๔

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 9 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบกับ

ภาพข่าว: เปิดอาคาร ชุบ กาญจนประกร

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมพิธีเปิดแพรภาพวาด ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร และป้ายชื่ออาคาร ชุบ กาญจนประกร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของสถาบันในการประกอบคุณงามความดี โดยมี