ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2019 โดยกลุ่มรางวัล Business Excellence ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ได้แก่ ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย และ สุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้า

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Awards 2019

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๒๐
กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงานสัมมนา The Business of Platforms กลยุทธ์การเพิ่มความสำเร็จขององค์กร โดยมี Prof. Michael A. Cusumano, MIT Sloan School of Management บรรยายในหัวข้อ The Platform Strategy and Digital Innovation

ภาพข่าว: สัมมนา The Business of Platforms

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๐

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า ในวันนี้ (6 สิงหาคม 2562) ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติเลือก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับ 21 บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และ 1 บริษัทที่รับรางวัล SET Award of Honor ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2018 โดยรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) ได้แก่ ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าห

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Awards 2018

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๐๖