จำลอง พรมสวัสดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สกสว. ขับเคลื่อน BCG Model นำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ปั้น ม่วงสามสิบโมเดล ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๔๖

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-สกสว. วันนี้ (17 ธ.ค. 62) ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

ภาพข่าว: วศ.ส่งเสริมนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based university)

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมคณะเดินทางไปราชการกับนายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดพร้อมนำเครื่องกรองน้ำดื่มมอบชุมชนเพื่อผลิตน้ำสะอาดและปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจำลอง พรมสวัสดิ์

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำบจ.ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณรัฐเฮติ

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๖:๓๐

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-ตลท. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) นำผู้บริหารบจ. นายประยุทธ ธงสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (ที่ 2 จากขวา) และนายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา