จรัมพร โชติกเสถียร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

บมจ.โอสถสภา ประกาศแต่งตั้ง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นกรรมการอิสระ

๐๙ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๕

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ ประกาศแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และนายจรัมพร โชติกเสถียร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ดร.ทวีลาภ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เชื่อมเครือข่ายการชำระเงินในอาเซียน นำเสนอใน การประชุม รมว.คลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๒:๒๙

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในธนาคารชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 3

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพ โชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน ในงาน Demo Day 2019 - Bangkok Bank InnoHub Season

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ Bangkok Bank InnoHub (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๑

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-เอไอเอส นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 13 หลักสูตร เปิดโลก Digital Money

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 3 คน คือ

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับ 9 ธนาคาร พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๒

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-ปตท. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ 9 ธนาคาร โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูกค้าร่วมสรงน้ำพระ

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๒

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู นายจรัมพร โชติกเสถียร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนความร่วมมือ ศศินทร์ -เอ็มไอที

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลี้ยงรับรอง นายพารณ อิศรเสนา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ ผศ.ดร.

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนความร่วมมือ ศศินทร์ -เอ็มไอที

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลี้ยงรับรอง นายพารณ อิศรเสนา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ ผศ.ดร.

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพและเนสท์ ติวเข้ม 'Bluefin สตาร์ทอัพ ในโครงการ Bangkok Bank InnoHub

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายสอาด ธีรโรจนวงศ์ นางสาวพจณี คงคาลัย และนางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มร.จอห์น เครน กรรมการอำนวยการ บริษัท

ภาพข่าว: การบินไทยเป็นพันธมิตรกับธนาคารซิตี้แบงก์ด้านการบริหารจัดการเงินสดทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-Branded The Agency นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: การบินไทยมอบอาหารและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาเดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดกระบี่

ภาพข่าว: การบินไทยและไทยสมายล์ผนึกกำลังพันธมิตรขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยชาวใต้

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขนส่ง ลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคทางเครื่องบินของการบินไทยที่ได้รับบริจาค โดยส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่ท่าอากาศยานกระบี่

ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวน 60 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นชุดแรกและพร้อมปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย

ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-การบินไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ทั้งนี้ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ

ภาพข่าว: การบินไทยมอบบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารคนที่ 30 ล้าน ในโครงการ ทุกล้านคน ลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทย

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารให้กับ Ms. Huang Junyi ที่เดินทางมาจากกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG669 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนที่ 30 ล้านของปี 2559 ภายใต้โครงการ ทุกล้านคน

ภาพข่าว: การบินไทยรวมพลังแห่งความภักดี

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๐

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-การบินไทย วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นำฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่

การบินไทยปรับตารางการบินฤดูหนาว

๑๗ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.-การบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับตารางการบินฤดูหนาวประจำปี 2559-2560 เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้ปรับเที่ยวบินในตารางการบินประจำภาคฤดูหนาวปี 2559 - 2560 ตั้งแต่วันที่ 30

ภาพข่าว: การบินไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-การบินไทย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย พร้อมด้วย นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

การบินไทยร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๙:๒๙

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-การบินไทย ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงความอาลัย

ภาพข่าว: การบินไทยและโบอิ้งกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 100 ปีโบอิ้ง

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายราล์ฟ บอยซ์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานบริษัทโบอิ้ง ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันเปิดงาน Centennial Smiles for Boeing and Thai Airways : A Lifetime of Relationship

ภาพข่าว: การบินไทยสนับสนุนการอบรมหลักสูตร FSTD Evaluators Course เพื่อมาตรฐานการบินระดับสากล

๐๔ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-4 ต.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร FSTD Evaluators' Course เพื่อฝึกอบรมบุคลากรการบินที่ทำหน้าที่ตรวจรับรองเครื่องฝึกบินจำลอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน

ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2559

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแด่พนักงานเกษียณประจำปี 2559 โดยในปีนี้มีพนักงานเกษียณอายุจำนวน 194 คน อาทิ นาวาอากาศตรีภูริต ศรีวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (ที่ 3

ภาพข่าว: การบินไทยเปิดเส้นทางบินใหม่สู่เตหะราน แหล่งอารยธรรมเปอร์เซีย

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๘

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-การบินไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงานแนะนำเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมี ฯพณฯ มุฮ์ซิน มูฮัมมะดี้ (ที่ 5 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย

ภาพข่าว : การบินไทยต้อนรับเครื่องบินแอร์บัส เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี ลำแรกของการบินไทยรุ่นใหม่ล่าสุด

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-การบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีต้อนรับเครื่องบินแอร์บัส เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี ลำแรกของการบินไทย โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ นายโคแบร์ ลามูเคอซ์