จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY และบริษัทในเครือ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศและเข็มเกียรติยศแก่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มอบโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรีย

TPOLY รับโล่รางวัลเกียรติยศฯ

๒๒ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๖

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ (กลาง) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่สามจากขวา)

ภาพข่าว: ผู้ชนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

โอสถสภาร่วมเป็นพลังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-โอสถสภา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communication and CSR บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ภาพข่าว: ดีป้า - ม.เกษตรฯ ผนึกกำลังเดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผนึกกำลังตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: มก.จัดพิธีให้โอวาทนักกีฬา

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แถวบนคนที่ 4 จากซ้าย) ให้โอวาทนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย

ภาพข่าว: บตท. สานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี

ภาพข่าว: สถาบันผลิตผลเกษตรฯ - เอ็ม ดี เอ็กซ์ ร่วมวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วสู่พลังงานชีวมวล

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายประชา เหตระกูล (ที่ 4 จากขวา)

วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนามความร่วมมือกับภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์

ภาพข่าว: ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2018

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๕๕

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.- ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต,ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ , นายไชยยง รัตนอังกูร และ คุณเชอร์รี่ เข็มอัปสร

ภาพข่าว: ผู้ผลิตเครื่องประดับแบรนด์ระดับโลก แพนดอร่า คว้าโล่เชิดชูเกียรติองค์กรที่ทำคุณประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-แพนดอร่า โพรดักชั่น ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีระดับโลกสัญชาติเดนมาร์กแบรนด์ แพนดอร่า ซึ่งตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ 52 จาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสด็จไปทรงเปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ โค้งสุดท้าย พิชิต GAT-PAT,O-NET โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิสเตอร์วินเซนต์ เกา

โครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๖

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ โค้งสุดท้าย พิชิต GAT-PAT, O-NET โดยมี นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิสเตอร์วินเซนต์ เกา

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ

๑๕ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-15 ม.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 ในงานสัมมนาวิชาการครู และอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศจากโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ โค้งสุดท้าย พิชิต

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ปี2560 ม.เกษตรศาสตร์

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาส เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วว.ลงนาม ม.เกษตรศาสตร์ วิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสำคัญในอาหารจากธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๖

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: เปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พิชิต TCAS ปีที่ 29

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พิชิต TCAS ปีที่ 29 ซึ่งเป็นโครงการติวเข้มฟรี

เปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พิชิต TCAS

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ฟิตสมอง พิชิต TCAS ปีที่ 29 ซึ่งเป็นโครงการติวเข้มฟรี

ภาพข่าว: ซีพีแรม ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ส่งมอบน้ำดื่มลงพื้นที่ เร่งช่วยบรรเทาความเดือนร้อนพี่น้องชาว

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ซีพีแรม คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมส่งมอบน้ำดื่มเพื่อนำลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เร่งช่วยบรรเทาความเดือนร้อนพี่น้องชาว จ.สกลนคร จากสถานการณ์น้ำท่วม หนักในพื้นที่ จ.สกลนคร โดยมี

ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRANDS Tutor Summer Camp)

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ Thai-TESOL