การประชุมวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-ED จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในงาน The 5th International STEM Education Conference ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีหน้าทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ The 6th International STEM Education Conference ในหัวข้อ Innovating STEM Education in Digital Disrup

รับไม้ต่อ iSTEM-ED 2021

๑๐ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๓:๔๙