กลยุทธ์การตลาด ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับ B2B Marketing Strategy สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2020ความแตกต่างของ Strategy และ Tacticsการหา Winning Strategy ทำได้อย่างไรกลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมกลยุทธ์ไหนที่เหมาะกับเรา และ อีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีกา

MAT จัดหลักสูตร B2B Marketing Strategy

๑๖ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๕๑
กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับ B2B Marketing Strategy สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตรการค้นหากลยุทธ์การตลาดและการขาย ที่ออกแบบให้ B2B Business โดยเฉพาะ เทรนด์และการตลาดของ B2B business ที่เปลี่ยนไปในยุค 2020ความแตกต่างของ Strategy และ Tacticsการหา Winning Strategy ทำได้อย่างไรกลยุทธ์รักษาและสร้างยอดขายจากลูกค้าเดิมกลยุทธ์ไหนที่เหมาะกับเรา และ อีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีกา

MAT จัดหลักสูตร B2B Marketing Strategy

๑๑ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๒
กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-วิทยาลัยดุสิตธานี การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท Revenue Management for hotels and resorts หลักสูตรการบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการขยายกรอบรายได้และผลัดดันผลกำไรให้กับโรงแรม โดยการใช้วิธีเชิงกลุยุทธ์ระดับสูงในการกำหนดราคา และการควบคุมห้องพักคงเหลือ การเพิ่ม และการควบคุมความต้องการของลูกค้า การสร้างกลยุทธ์การตลาดขึ้นในระบบการควบคุมการขายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได

Revenue Management for hotels and resorts

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๒๒
กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-วิทยาลัยดุสิตธานี Marketing for Sustainable Entrepreneurship วิเคราะห์ให้ตรงเป้า ยิงให้ตรงจุด กำหนดแผนการตลาดให้ตรงใจลูกค้า !! พบกับหลักสูตรออนไลน์ เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid 19 ขึ้น ทุกธุรกิจได้ เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดรูปแบบเดิมไปยังโหมดเฝ้าระวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งกระทบกับการตลาด ทั้งในด้านเวลา การสื่อสารกับลูกค้า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และว

Marketing for Sustainable Entrepreneurship

๑๑ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๕๔