กระทรวงพลังงานออก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

พลังงานประกาศ 19 กรกฎาคม 2554 เริ่มปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ในภาคอุตฯ ไตรมาสละ 3 บาท/กก.

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ก.พลังงาน กระทรวงพลังงานออกประกาศกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนสำหรับก๊าซ LPG ที่จำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG

กระทรวงพลังงาน จัดเยี่ยมชมการสาธิตการขนถ่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ำ

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-ก.พลังงาน เนื่องด้วยกระทรวงพลังงาน กำหนดจัดการเยี่ยมชมการสาธิตการขนถ่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ำ โดยมี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ คลังปิโตรเลียม ปตท. จังหวัดชลบุรี กำหนดการ 07.45 น.

กระทรวงพลังงานออก 4 มาตรการใหม่เร่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลได้ตั้งแต่ต้น

๒๖ ก.ค. ๒๐๐๗ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-ก.พลังงาน นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ร่วมมือและประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับรถใหม่อีก 4 มาตรการ