กระทรวงการต่างประ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

จีน-มองโกเลีย บรรลุมาตรการใหม่ในการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๕๐

จีนและมองโกเลียได้บรรลุมาตรการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ ในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเดินทางเยือนมองโกเลียในระหว่างการเยือนมองโกเลียเมื่อวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมา นายหวัง อี้