กระทรวงการคลังเป็นประธาน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กระทรวงการคลังหารือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 โดยเน้นรักษาสภาพการจ้างงานกว่า 20,000

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๕๗

กรุงเทพฯ-5 พ.ค.-กระทรวงการคลัง ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

กระทรวงการคลังหารือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 โดยเน้นรักษาสภาพการจ้างงานกว่า 20,000

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔

กรุงเทพฯ-5 พ.ค.-กระทรวงการคลัง ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

กระทรวงการคลังหารือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 โดยเน้นรักษาสภาพการจ้างงานกว่า 20,000

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-5 พ.ค.-กระทรวงการคลัง ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2562

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๓๔

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2561

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๐

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติประจำเดือนเมษายน 2561

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2561

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๕๗

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ต รอยัล ชิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: การเคหะแห่งชาติ ร่วมงานพิธีเปิดงาน อภิมหกรรมบ้าน คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017

๒๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-24 ส.ค.-การเคหะแห่งชาติ เมื่อวานก่อน นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย การเคหะแห่งชาติ ร่วมงานพิธีเปิดงาน อภิมหกรรมบ้าน คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2017 โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวม 3

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๕๓

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๒๑:๕๐

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง วันนี้ (9 กันยายน 2559) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เช่น

ธพว.เปิดคัดเลือกทรัสตีกองทุนร่วมลงทุน SMEs กองแรก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศเข้าร่วมลงทุน

๒๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๕

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-ธพว. นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธพว. และหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนดังกล่าว โดยมี ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังติดตามผลปฏิบัติราชการ สท.กทม.8

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8 (สท.กทม.8) เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมการตรวจราชการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๓

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557แก่กองทุนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีดีเด่น โดยมีนายพงษ์ภาณุเศวตรุนทร์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันตกและภาคใต้)

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4(ภาคตะวันตกและภาคใต้)

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2557

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่2/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายเอกนิติ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2557

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2557ในประเด็น เศรษฐกิจการคลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน ณห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 6

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.

สคร. จัดสัมมนาใหญ่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานสัมมนาใหญ่หวังให้บุคคลในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ครั้งที่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง