กระทรวงการคลังอาเซียน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 5 ณ

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Finance Ministers Retreat) และการเปิดตัว กลไกทางการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Finance Ministers' Retreat) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย ภายใต้หัวข้อเรื่อง

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies Meeting: AFDM) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๓

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย และมีนายลวรณ แสงสนิท

การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นๆ

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า กระทรวงการคลังมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในปี 2562 ซึ่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม ASEAN Finance Ministers' Meeting

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' Meeting: AFMM) โดยการประชุมดังกล่าวมีการหารือเกี่ยวกับภาพการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียน

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน 3 (ASEAN 3 Finance and Central Bank Deputies Meeting: AFCDM 3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (The ASEAN Finance

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน 3 (ASEAN 3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting: AFCDM 3) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (The ASEAN Finance Deputies' Meeting:

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีกับ Asian Development Bank

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๑:๓๔

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมหารือทวิภาคี ระหว่างกระทรวงการคลังไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21

ภาพข่าว: รมว.คลัง ร่วมการประชุม 21st ASEAN Finance Ministers Meeting

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๑:๓๐

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASEAN Finance Ministers' Meeting: 21st AFMM) ณ โรงแรม Shangri-La's Mactan Resort and Spa เมืองเซบู

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๑:๑๐

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 (The 21st ASEAN Finance Minister's Meeting: 21st AFMM)

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๒:๒๐

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting: AFMGM) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Minister's Meeting: AFMM) และการประชุมอื่น ๆ

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม 20th ASEAN Finance Ministers Meeting

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๘

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th ASEAN Finance Ministers' Meeting: 20th AFMM) ณ ศูนย์การประชุม National Convention Center กรุงเวียงจันทน์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Working Lunch

๐๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๑

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Working Lunch ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 (ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) ณ กรุงเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม รมว.คลังอาเซียน ครั้งที่ 18

๐๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 (ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) ณ Myanmar International Convention Center กรุงเนปิดอร์

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN Finance Ministers Meeting) ณ กรุงเนปิดอว์

๐๘ เม.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๑๖

กรุงเทพฯ-8 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน(ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีนาย U

ภาพข่าว: การประชุมพิจารณาประเด็นหารือสำหรับการประชุม The 18th ASEAN Finance Ministers Meeting and Related

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุมพิจารณาประเด็นหารือสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 18และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (The 18th ASEAN Finance Ministers

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุม The 17th ASEAN Finance Ministers Meeting

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) ณ โรงแรม The Empire Hotel Country Club

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๓ ๐๙:๒๘

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Meeting : AFMM) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 3 4 เมษายน 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

ผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๓๙

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2556 ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวันโดยวันที่ 1 เมษายน 2556

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม Informal ASEAN-US Finance Mismisters'

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะผู้แทนไทยนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุมInformal ASEAN-US Finance Mismisters'

การสัมมนานักลงทุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๑๐

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการสัมมนานักลงทุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Investors Seminar : AFMIS) ครั้งที่ 9 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงระหว่างวันที่

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลังร่วมงานเลี้ยงรับรองโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลา

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ ร่วมงานเลี้ยงรับรองโดยนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ให้การต้อนรับในโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุม AFMM ครั้งที่ 16

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๒ ๑๗:๔๘

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers Meeting: AFMM) ครั้งที่ 16โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 3 ครั้งที่ 14 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 3 ครั้งที่ 14 [The 14th ASEAN 3 Finance Ministers Meeting (AFMM 3)] เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงฮานอย

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม รมว.คลังอาเซียน 3 ครั้งที่ 14

๐๖ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-6 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 3 ครั้งที่ 14 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 4

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 15

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน [ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)] ครั้งที่ 15 ซึ่งจั ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2554 ณ เกาะบาหลี

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุม The 15th ASEAN Finance Ministers' Meeting

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Finance Ministers' Meeting : AFMM) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8

ก.ล.ต. อาเซียนผนึกกำลังพัฒนาตลาดทุนอาเซียนสู่ความมั่งคั่ง เทียบชั้นมาตรฐานสากล

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๐๘:๓๒

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ก.ล.ต. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะประธาน ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ ตลาดทุนอาเซียน ประตูสู่โอกาสแห่งความมั่งคั่ง ในงานสัมมนาผู้ลงทุนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย