ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๒:๔๑ น.

www.navy.mi.th ข่าวประชาสัมพันธ์ “www.navy.mi.th”

กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๑ ใน ๑๗ ตุลาคม ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๑

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร ประจำปี ๒๕๕๑ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/wsc หรือ http://info.navy.mi.th/wsc โดยกำหนดมอบทุนในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—๒๒ ต.ค. ๕๐

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทางเว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.th

กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต ร้องทุกข์ได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๐

กองทัพเรือ เปิดเว็บไซต์รับแจ้งเบาะแส พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้รับความไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook และตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองรักษาการณ์ พระราชวังเดิมท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารสวัสดิการทหารเรื

กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต ร้องทุกข์ได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๕๐

กองทัพเรือ เปิดเว็บไซต์รับแจ้งเบาะแส พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้รับความไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook และตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารสวัสดิการทหารเร

กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต ร้องทุกข์ได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๐

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook และตู้รับเรื่องร้องทุกข์ กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ ห้องจ

กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต ร้องทุกข์ได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๐

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook และ ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม, ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ,

กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต ร้องทุกข์ได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook ทั่วไป—๒๙ พ.ค. ๕๐

กองทัพเรือ เปิดเว็บไซต์รับแจ้งเบาะแส พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้รับความไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook และตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารสวัสดิการทหารเร

กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริต ร้องทุกข์ได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook ทั่วไป—๑๘ เม.ย. ๕๐

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ www.navy.mi.th/rongtook และตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม, ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ,

การประกาศผลสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๕๐

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ รอบแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ สามารถตรวจรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่ www.navy.mi.th

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี ปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๔๙

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี (สค.รน.) ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ (พินัยกรรมเดิม) จึงขอแจ้งให้สมาชิก สค.รน.ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามแบบฟอร์มใหม่ โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ www.navy.mi.th2keha หรือติดต่อขอรับได้ที่ สำนัก

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด รับสมัครสมาชิกทางไปรษณีย์ ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๔๙

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของกองทัพเรือ ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี สามารถสมัครได้ ทางไปรษณีย์ โดย Down Loan แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.navy.mi.th/keha พร้อมกับแนบ สำเนาบัตรประจำตัวข้าร

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือจัดทำเว็บไซต์กิจกรรมกีฬาของกองทัพเรือ ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๔๙

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมกีฬาของกองทัพเรือ เรียบร้อยแล้ว ที่ www.navy.mi.th/sport และเปิดรับบริการข่าวกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือทราบ โดยส่งข้อมูลได้ที่ สำนักงานการกีฬา กอง

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ให้บริการจำหน่ายแผนที่เดินเรือทางไปรษณีย์ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขณะนี้กรมอุทกศาสตร์ได้ให้บริการจำหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือทางไปรษณีย์แล้ว โดยผู้สั่งซื้อสามารถตรวจสอบราคาแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ที่ www.navy.mi.th/hydro แล้วธนาณัติส