ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗:๔๓ น.

Training Center ข่าวประชาสัมพันธ์ “Training Center”

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๔

การอบรม Java SE 8 Fundamentals หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java ให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาซอฟแวร์ สร้างพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมในภาษาการเขียนโปรแกรม Java

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Advanced PL/SQL Programming ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๖๔

หลักสูตร Oracle Database 12c : Advanced PL/SQL ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติขั้นสูงของ PL / SQL เพื่อออกแบบและปรับแต่ง PL / SQL เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันอื่น ๆ

เปิดอบรมหลักสูตร MySQL 8.0 Administrators ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๔

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร MySQL 8.0 Administrators หลักสูตร MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MySQL

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with General—๑๑ ม.ค. ๖๔

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจหลักการสำรองข้อมูลและกู้คืนฐานข้อมูลให้เหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Recovery Manager (RMAN) ของ oracle database

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with ทั่วไป—๑๑ ม.ค. ๖๔

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN RMAN ของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ DBA แต่แยกออกมาเป็นหลักสูตร RMAN โดยเฉพาะ เราสอนใน Detail มากกว่า เพราะแยกเป็นบท ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรอื่น

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Install and Upgrade ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๔

หลักสูตร Oracle Database : Install and Upgrade Workshop นี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเพื่อช่วยคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle Database โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จะสอนวิธีสร้างฐานข้อมูลcontainer database and provision pluggable databases ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้จักกับ

EIA Monitoring Committee for WHA Industrial Estates Visits Nong Nam Sai Vocational Training General—๒๘ ธ.ค. ๖๓

The EIA Monitoring Committee for WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE 1), WHA Chonburi Industrial Estate 2 (WHA CIE 2) and Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong), consisting of WHA executives, local authority officers and community

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม General—๑๖ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้ Code : 1ZO - 062 January 23 - 24 Code : 1ZO - 071 January 30 Code : 1ZO - 062 February 13 - 14 Code : 1ZO - 071

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี ทั่วไป—๑๖ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programmingประจำปี 2564 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL เพื่อการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลใน Oracle Database เบื้องต้น

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี ทั่วไป—๑๕ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี 2564 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA )ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Featuresประจำปี 2563 หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ และการปรับปรุงของ Oracle Database 19c ด้านต่างๆ เช่นการจัดการฐานข้อมูลความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี ไอที—๓ ธ.ค. ๖๓

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c และ 18c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate General—๓ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังต่อไปนี้ เดือน ธันวาคม 2563 รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 Course :

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Volvo Cars Thailand launches an expansive new warehouse in Thailand "VOLVO CAR THAILAND CENTRAL Automotive—๖ พ.ย. ๖๓

Creating the ultimate one-stop Volvo hub in ASEAN complete with a distribution center, vehicle inspection center, spare parts warehouse, training center, and a performance testing center for the media all housed in the one place Volvo Cars Thailand

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ไอที—๔ พ.ย. ๖๓

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังต่อไปนี้ เดือน พฤศจิกายน 2563 1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ไอที—๔ พ.ย. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 18c : Adminstration Workshop ( DBA ) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลออราเคิล รวมทั้งการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล ออราเคิล 18c ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ไอที—๒๒ ต.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ, ตั้งค่าเครือข่าย, วางแผนพื้นที่ storage,

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ทั่วไป—๒๑ ต.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังต่อไปนี้ เดือน พฤศจิกายน 2563 1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๖๓

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2563 เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c และ 18c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี General—๘ ก.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Master Backup & Recovery with RMAN ประจำปี 2563 เกี่ยวกับหลักสูตร RMAN ของเรา Oracle Database : Master Backup&Recovery With RMAN เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ #DBA แต่เราแยกออกมาเป็นหลักสูตร

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กรกฏาคม General—๗ ก.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ดังต่อไปนี้ เดือน กรกฏาคม 2563 รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2563

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7:Enterprise ) ประจำปี 2563 เป็นหลักสูตรการจัดการ Oracle บน Linux ในระดับ เริ่มต้น ถึง ระดับ Advance ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี ทั่วไป—๗ ก.ค. ๖๓

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2563 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL เพื่อการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลใน Oracle Database เบื้องต้น

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มิถุนายน General—๑๒ มิ.ย. ๖๓

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้ เดือน มิถุนายน 2563 รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2563

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี ทั่วไป—๘ มิ.ย. ๖๓

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c และ 18c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน

Huawei successfully conducts 5G On Boarding Training for Vocational Education Commission, aiming IT—๑๕ เม.ย. ๖๓

Twenty-one professors from Vocational Education Commission’s Affiliated Vocational Schools (hereinafter referred to as VEC) joined the 5G on boarding training by Huawei at Huawei Thailand Training Center. This training is the first step for Huawei

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี General—๒๑ ก.พ. ๖๓

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Create triggers เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ solve business challenges จัดการ dependencies between PL/SQL subprograms ออกแบบ PL/SQL code for predefined data types, local subprograms, additional pragmas and standardized

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๓

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ทุกเดือน โดยมี Version ให้เลือกตามความต้องการ ทั้ง 11g และ 12c และ 18c เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นำมาจาก Oracle University มีการทำ Work Shop ท้ายบทเรียน