ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปส. จัดคอร์สพิเศษให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ ติวการวัดรังสีด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เทียบมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๕๕ น.
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--สำนักงานปรมาณูเพืิ่อสันติ

ปส. จัดคอร์สพิเศษให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ ติวการวัดรังสีด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เทียบมาตรฐานสากล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติวให้ความรู้พื้นฐานเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา การควบคุมและประกันคุณภาพการวัดค่าปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์" ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร ให้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 50 คน

นางรัชดา กล่าวว่า ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมีอีกภารกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา การควบคุมและประกันคุณภาพการวัดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการวัดสู่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ ใช้วัดปริมาณสารรังสีที่จะต้องฉีดเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนจะมีปริมาณน้ำในร่างกายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องได้รับปริมาณสารรังสีไม่เท่ากัน จึงต้องนำเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์มาใช้เพื่อวัดปริมาณสารรังสีก่อน ซึ่งสามารถวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในงานบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งสถานพยาบาลต่าง ๆ เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และรังสีโดย ปส.

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาระบบมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1423

สำนักงาน

สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานก.พ. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง สำนักงานทูตพาณิชย์ สำนักงานกปร. สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานศุลกากร สำนักงานพัฒนาฝีมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานธนานุเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกกพ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเจโทร สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจ สำนักงานสลากฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ