ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศิลปะเด็ก-จิตรกรรม ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๑๘ น.
กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--นานมี

กลุ่มบริษัทนานมี สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเยาวชนและภาพจิตรกรรม "ฮอร์ส อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 13" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี" เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า พรรณพืชและไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ โดยมุ่งหวังให้คนไทยก่อเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกและดูแลผืนป่า สัตว์ป่า และธรรมชาติรอบตัว ซึ่งจะทำให้ทั้งพืช สัตว์ และคนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขมั่นคงสืบไป

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 – 16.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานและเปิดนิทรรศการศิลปะ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี" ณ นานมีอาร์ตแกลลอรี่ ชั้น 3 อาคารนานมี ถนนสาทรเหนือ และเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม 02-648-8000

สำนักงาน

สำนักงานป.ป.ช. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานก.พ. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง สำนักงานทูตพาณิชย์ สำนักงานกปร. สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานศุลกากร สำนักงานพัฒนาฝีมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานธนานุเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานกกพ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเจโทร สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจ สำนักงานสลากฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สช.อ.สะบ้าย้อย จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย โดย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย

ภาพข่าว: โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบรางวัล one2one Thailand Top Talent

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค้นหาอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ "one2one Thailand Top Talent 2018" ณ ห้องมโนราห์ โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัล จ.สงขลา จัดโดย โรงเรียน one2one โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา

ภาพข่าว: งานนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ครูและนักเรียนโรงเรียนเร๊าะมานียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูปฐมวัย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โครงการพัฒนาประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพลวิทยาและพลวิทยาสองภาษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ

สช.จ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โครงการพัฒนาประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม

ภาพข่าว: สช.จ.สงขลา ตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุน รร.เอกชน

นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการ การนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการรับเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

ภาพข่าว: ซัมซุงจัดดูงาน ห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ 21

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (คนที่ 3 จากซ้าย) ได้พานักการศึกษาและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

เดลต้าฯ จัดเสวนาและต้อนรับ ?สนง.การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ มจธ.

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นำโดย ดร.อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร และทีมงาน จัดงานเสวนาหัวข้อ "นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบผลิตอัจฉริยะ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ" ต้อนรับคณาจารย์และเยาวชนนักศึกษาจากสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted

ภาพข่าว: สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ มจธ. ศึกษาการผลิตและโลจิสติกส์อัจฉริยะที่

บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นำโดย ดร.อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ คณาจารย์และคณะนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ(Gifted Education Office; GEO) สถาบันการเรียนรู้

ราชภัฏโคราช ต้อนรับผู้แทนสำนักงานการศึกษา จากสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานการศึกษา จากสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรัตนเพียร โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

แข่งขันหุ่นยนต์

ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัทโรบอทคิดส์ ฯลฯ เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ อัตโนมัติ ปีที่ 3 ภายใต้ชื่อ "The Green Robot Challenge 2015" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ห์

มจธ. เฟ้นเด็กเก่งพิเศษด้านวิทย์ฯ ต่อยอดเป็นนักคิดนักพัฒนานวัตกรรม

มจธ.สนองนโยบายประเทศ เร่งสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยยุทธการ ผลักดัน เด็กกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ สู่นักคิดทฤษฏีใหม่ๆ ตั้งสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ(Gifted Education Office : GEO)

ภาพข่าว: เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

ดร.เจษฎา ศิวะรักษ์ (ยืนกลาง) เลขานุการประจำประธานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพข่าว: ยกระดับเด็กไทย

ดร.เจษฎา ศิวะรักษ์ (ยืนกลาง) เลขานุการประจำประธานกิจการโทรคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไอทิมต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาประธานโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมหารือเรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบ

เอ็ดเน็ท จัดสัมมนาทุน "How to win the Scholarship"

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--เอ็ดเน็ท สัมมนาทุน "How to win the Scholarship" โอกาสพิเศษ ขอเชิญพบกับ คุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งชาติ

นักเรียนโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง เก่งจริงๆ

ปีการศึกษา 2554 นักเรียน ป.6 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อม. 1 ยังโรงเรียนรัฐบาลและมีนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนแข่งขันสูง ในสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ หลายคน ดังนี้ ด.ช.รณกร ศรีสุวรรณ์ ป.6/6 สอบได้ลำดับที่

แคนนอนจับมือกศน. เปิดหลักสูตรเซียนกล้องภาคปฏิบัติมุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ผู้ที่รักการถ่ายภาพ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางไกล และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพในหลักสูตรเซียนกล้อง: พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ

ภาพข่าว: กสิกรไทย มอบเงิน 5 ล้านบาท ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนน้ำท่วม

นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 100 โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม โดยมีนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

ภาพข่าว: CPF อบรมครูเลี้ยงไก่ไข่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ และสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมอบรมครูเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 950 คนในพื้นที่ 7 จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ อุบลราชธานี เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร

กศน.ปัตตานี เตรียมปั้นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หวังเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (สำนักงาน กศน.ปัตตานี) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เตรียมจัดตั้งอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำหมู่บ้าน

SCIB สนับสนุนการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ธนาคารนครหลวงไทยร่วมเซ็นเอ็มโอยูกับสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ ในการจัดพื้นที่เพื่อเผยแพร่เอกสารแนะนำการศึกษาและการฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลียในสาขาของธนาคาร เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลียให้แก่เยาวชน นาย

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดประกวดเรียงความ "ล้านความรู้...ในตู้หนังสือ"

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดเผยว่า ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 8 หน่วยงาน คือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มมหพันธ์ผลิตภัณฑ์เฌอร่าและห้าห่วง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัทป

สสวท. จัดนิทรรศการสัญจร ณ สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จ.ราชบุรี เขต 2

ศ. ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) แจ้งว่าสสวท. จะจัดนิทรรศการวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

สสวท. จัดนิทรรศการสัญจร ณ สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จ.ราชบุรี เขต 2

ศ. ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดนิทรรศการวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส สังกัดสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดราชบุร

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเยาวชนไทยรักการอ่าน-เขียน ชวนประกวดเรียงความ

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทโพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) , บริษัทอินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ จำกัด , มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

ภาพข่าว : ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ 8 องค์กร จัดประกวดเรียงความ "ล้านความรู้ในตู้หนังสือ"

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดเรียงความ “ล้านความรู้ในตู้หนังสือ” ชิงตู้หนังสือพร้อมหนังสือสำหรับโรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย ดั๊บเบิ้ล เอ , สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลุ่มมหพันธ์ผลิตภัณฑ์

เมนเทอร์พาคุณหนูไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมด้วยความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาต่อออสเตรเลียนานาชาติ (Australian Education International) และธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน “Australian High Schools Interview