ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ แจ้งเปลี่ยนหมายเลขเที่ยวบินสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เดือน พ.ค.นี้ ยืนยันผู้โดยสารใช้บริการบินตรงจากกรุงเทพฯ ได้ตามปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑:๒๙ น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--ไทย แอร์เอเชีย

ตามที่กรมการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau หรือ JCAB) ได้ประกาศแจ้งไม่อนุมัติการเพิ่มความถี่และเส้นทางบินใหม่ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) และการเปลี่ยนขนาดของอากาศยานสัญชาติไทยเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น

สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐของประเทศไทยและกรมการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นทางสายการบินได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น ให้สามารถทำการบินได้ในเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (DMK) - ซัปโปโร (CTS) ที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปได้ ผ่านความร่วมมือของสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (มาเลเซีย) ที่ได้นำเครื่องบินแอร์บัส เอ330-300 ขนาด 377 ที่นั่ง ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นเดียวกันเข้ามาให้บริการแทน และได้ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558 จาก Code XJ มาเป็น D7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางบินซัปโปโร: กรุงเทพฯ (DMK) - ซัปโปโร (CTS)
ระหว่างวันที่: 1-31 พฤษภาคม 2558

เส้นทางบิน   เที่ยวบินเดิม   เวลาออกเดิม   เวลาถึงเดิม   เที่ยวบินใหม่   เวลาออก   เวลาถึง

DMK - CTS   XJ 620     23:10       7:50       D7 620     23:10     7:50
CTS - DMK   XJ 621     8:55         14:10       D7 621     8:55     14:10

ผู้โดยสารของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ที่เดินทางในเส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (DMK) - ซัปโปโร (CTS) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น สามารถเดินทางมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองตามกำหนดเวลาเดิม และรับบริการต่างๆ ของทางสายการบินได้ตามปกติ

ทั้งนี้ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกับกรมการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อขออนุญาตทำการบินในรูปแบบเดียวกันในเดือนต่อๆ ไป โดยทางสายการบินจะมีการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบินให้กับท่านผู้โดยสารได้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นระยะ โดยผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ-ซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไปนั้น และไม่สะดวกที่จะเดินทาง สายการบินยินดีให้ความดูแลดังทางเลือกต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางให้เร็วขึ้น โดยเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558* โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จำนวน 1 ครั้ง

2. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปและกลับไปยังโตเกียว หรือโอซาก้าของไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จำนวน 1 ครั้ง (เฉพาะเที่ยวบินXJ)* เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559

3. การเก็บยอดวงเงินไว้ใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในครั้งต่อไประยะเวลา 90 วัน (Credit Shell) ซึ่งท่านผู้โดยสารสามารถใช้ Credit Shell ในการชำระค่าสินค้าและบริการของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียที่ www.airasia.com (บัตรโดยสาร, บริการเลือกที่นั่ง, บริการสั่งอาหารล่วงหน้า, และบริการลงทะเบียนน้ำหนักสัมภาระ)

4. การคืนเงินเต็มจำนวน (Full Refund) ผ่านช่องทางชำระค่าบัตรโดยสารที่ท่านได้ทำการสำรองไว้

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอดังกล่าวผ่านทางคอลเซ็นเตอร์แอร์เอเชีย ประเทศไทย โทร.02-515-9999 ประเทศญี่ปุ่น โทร. 0120-963-516 หรือผ่านเว็บไซต์ทาง E-Form ที่ http://www.airasia.com/th/en/e-form.page ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ขอยืนยันว่าทางสายการบินได้ปฎิบัติตามระเบียบความปลอดภัยทางด้านการบินตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด และไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินแบบประจำ (Schedule Flight) ที่สายการบินให้บริการอยู่แล้วในขณะนี้แต่ประการใด ได้แก่เส้นทางกรุงเทพฯ (DMK) – โตเกียว (NRT) จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน และกรุงเทพฯ (DMK) – โอซาก้า (KIX) จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ – โซล (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ

กรม

กรมบัญชีกลาง กรมป่าไม้ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบังคับคดี กรมการค้าภายใน กรมสรรพสามิต กรมชลฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมโรค กรมประมง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร
วิทยาลัยการบินเอทิฮัดได้รับอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนแห่งยูเออี (GCAA)

วิทยาลัยการบินเอทิฮัด สถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับโลกที่มีฐานอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาล อิน ในยูเออี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมนักบินประเภท Multi Crew Pilot Licence (MPL) โดยการรับรองขององค์กรการฝึกอบรม (ATO)ของกรมการบินพลเรือนแห่งยูเออี

คาดภาคธุรกิจโรงแรมที่สมุยจะได้รับอานิสงค์จากการเดินทางสู่เกาะได้สะดวกมากขึ้น

ภาคการท่องเที่ยวของเกาะสมุยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในปีนี้ หลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา กรมการบินพลเรือนได้อนุมัติให้สนามบินสมุยสามารถรับเที่ยวบินเข้า-ออกเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 36 เที่ยวบิน เป็นวันละ 50 เที่ยวบิน คาดว่าธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุยจะได้รับอานิสงค์

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

กรมการบินพลเรือน รับ ICAO ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วติดใจ แต่เชื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อสายการบินพาณิชย์ แหล่งข่าวจากผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน เปิดเผยว่า ถ้าองค์กรรับรองมาตรฐานการบินพลเรือนนานาชาติ (The International Civil Aviation Organization : ICAO)

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

แหล่งข่าวจากวงการสายการบิน เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันที่ 9 ก.พ. กรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้เชิญตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสายการบินในไทย 28 ราย ไปรับทราบว่า มีแนวโน้มว่าในวันที่ 14 ก.พ.นี้ องค์กรรับรองมาตรฐานการบินพลเรือนนานาชาติ (The International

สรุปข่าวธุรกิจการตลาด หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กระทรวงท่องเที่ยวเตรียมนัดหารือกรมการบินพลเรือน หามาตรการแก้ปัญหาหลังระงับการบิน บิสซิเนสแอร์ "กอบกาญจน์" เผยพร้อมกดดันทุกช่องทางให้ผู้ทำผิดรับผิดชอบความเสียหาย เตรียมเสนอคมนาคมร่างกฎหมายคุมสายการบินโลว์คอสต์

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

กรมการบินพลเรือนเตรียมเสนอคมนาคมถอนใบอนุญาตสายการบิน "บิสซิเนสแอร์ไลน์" ภายใน 2 สัปดาห์ ระบุไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีเครื่องลำเดียวไม่เพียงพอให้บริการ แถมผู้ให้เช่ายื่นทวงเครื่องคืน เหตุค้างค่าเช่า

ภาพข่าว: แบล็คแคนยอน บริจาคเงินสนับสนุน โครงการ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์

นายเสรี จิตต์โสภา (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดี ฝ่ายท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ "บ้านเด็กธรรมรักษ์ ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์ ของวัดพระบาทน้ำพุ" จากบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางสาวจินตนา เจี่ยดำรง (ที่ 2

เอ350 รุ่นลำตัวกว้างพิเศษ ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในงานแอร์โชว์อิสตันบูล 2557

เครื่องบินทดสอบแอร์บัส เอ350 ซึ่งเป็นเครื่องบินประเภท MSN5 จะบินไปสู่ประเทศตุรกีเป็นครั้งแรก และเป็นดาวเด่นในการปรากฏตัวของแอร์บัสที่งานแอร์โชว์อิสตันบูลครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557 ณ ลานจอดเครื่องบินกรมการบินพลเรือน สนามบินนานาชาติ

การบินไทยสมายล์พร้อมทำการบินด้วย WE

การบินไทยสมายล์ได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินอากาศ (AOC) จากกรมการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และจะดำเนินการภายใต้ Airline Code ใหม่ WE ตามด้วยรหัสเลข 3 หลัก สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ภาพข่าว: กรมการบินพลเรือนจัดประชุม 15th COSCAP South East Asia Steering Committee ณ

วรเดช หาญประเสริฐ (นั่งแถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุุม “15th COSCAP South East Asia Steering Committee” เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน โดยมี 13 ประเทศสมาชิก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์การบิน

วรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด"งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์การบิน 1stInternational Civil Air Medical Transportation Conference"

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์การบิน

วรเดช หาญประเสริฐ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์การบิน "1st International Civil Air Medical Transportation Conference" โดยมี นพ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (แถวหน้า กลาง)

เปิดประชุมอธิบดีกรมการบินภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 50 วันที่ 1-4 ก.ค. 38 ประเทศ + 10

เปิดประชุมอธิบดีกรมการบินภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 50 วันที่ 1-4 ก.ค.38 ประเทศ + 10 องค์กรการบินทั่วโลกเข้าร่วมยกระดับนิรภัย รักษาความปลอดภัย และความยั่งยืนการบินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เปิดงานการประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือนภูมิภาคเอเชียและ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(1 กรกฎาคม 2556)

กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 09.00 น. กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จัดงานการประชุม ระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก ครั้งที่ 50 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(1 กรกฎาคม 2556)

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 09.00 น. กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จัดงานการประชุม ระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก ครั้งที่ 50 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 09.30 น.

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จัดงานการประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 50 (The 50th Conference of Directors General of Civil Aviation, Asia and Pacific Regions: DGCA/50)

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จัดงานแถลงข่าว การประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือน ได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ครั้งที่ 50 ( The 50th Conference of Directors General of Civil Aviation, Asia and Pacific Regions: DGCA/50 ) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(20 มิถุนายน 2556)

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 13.00 น. กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จัดงานแถลงข่าว การ ประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก ครั้งที่ 50 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(20 มิถุนายน 2556)

กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 13.00 น. กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จัดงานแถลงข่าว การ ประชุมระดับอธิบดีกรมการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก ครั้งที่ 50 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส

กรมธนารักษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการส่

อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมการบินพลเรือนและนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการส่งคืนที่ราชพัสดุ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 302

กรมการบินพลเรือนไฟเขียวเห็นชอบกับการเพิ่มน้ำหนักรวมของเฮลิคอปเตอร์เบลล์

เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ บริษัทในเครือของเท็กซ์ตรอน อิงค์ (ซึ่งมีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า TXT) เปิดเผยว่า กรมการบินพลเรือนของไทยได้อนุมัติการเพิ่มน้ำหนักรวมสูงสุดของเฮลิคอปเตอร์เบลล์ รุ่น 429

เจ็ทสตาร์ ฮ่องกงยื่นขอรับใบอนุญาตผู้ดำเนินการทางอากาศ เตรียมรับการเปิดให้บริการในปี

ฮ่องกงเตรียมรับการเปิดเจ็ทสตาร์ ฮ่องกง สายการบินค่าโดยสารราคาประหยัดใหม่ในเร็วๆ นี้ ล่าสุด ได้ยื่นใบขอนุญาตผู้ดำเนินการทางอากาศ (Air Operators Certificate หรือ AOC) ต่อกรมการบินพลเรือน ปัจจุบัน เจ็ทสตาร์

ภาพข่าว: กรมการบินพลเรือนจัดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่

กรมการบินพลเรือนจัดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่ 25 (25th ASEAN Air Transport Working Group Meeting - 25th ASEAN ATWG) ณ กรุงเทพมหานคร ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

การบินไทยยืนยันทำการบินตามมาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนของไทยกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันการปฏิบัติการบินของการบินไทยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎการบินของกรมการบินพลเรือนของไทย และเป็นไปตามกฎการบินสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil

ภาพข่าว: ศิษย์การบินบอลลูนหญิงคนแรกของประเทศไทย

นายสมชาย จันทร์รอด รองอธิบดี กรมการบินพลเรือน ให้เกียรติมอบบัตรศิษย์การบิน หลักสูตรการบินบอลลูนอากาศร้อน ของ บริษัท ฟลายอิ้งมีเดีย จำกัด ให้กับ นางสาวบุญจิรา ล้วนปรีดา ศิษย์การบินบอลลูนอากาศร้อนหญิงคนแรกของประเทศไทย ณ กรมการบินพลเรือน เมื่อเร็ว ๆ

ปภ. ร่วมกัน กรมการบินพลเรือน ฝึกซ้อมแผน SAREX 2010

ปภ. ร่วมกัน กรมการบินพลเรือน ฝึกซ้อมแผน SAREX 2010 (9-10 ก.ค. 53) เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏฺบัติงานระหว่างหน่วยปฏฺบัติหลักและหน่วยสนับสนุนให้มีความพร้อมค้นหา และช่วยเหลือ หากเกิดกรณีอากาศยานและเรือประสบเหตุฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี

ปภ. จัดฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย SAREX 2010 ในวันที่ 9 – 10

กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐ ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ ร่วมกับกรมการบินพลเรือน และจังหวัดอุดรธานี จัดการฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2553 (Search and Rescue

ภาพข่าว: วางศิลากฤษ์

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีวางศิลากฤษ์โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กรมการบินพลเรือน (กรมการขนส่งทางอากาศ) ณ บริเวณตั้งโครงการ ถนนงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

ภาพข่าว: “แต่งตั้งรพ. กรุงเทพเป็นศูนย์การบินพลเรือน”

นายวุฒิชัย สิงหมณี อธิบดีกรมการบินพลเรือน มอบประกาศนียบัตรแต่งตั้งให้โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นศูนย์การบินพลเรือน แก่ นายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ แพทย์เวชศาสตร์การบิน ศูนย์เวชศาสตร์การบินกรุงเทพ

ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครูการบิน

นายวุฒิชัย สิงหมณี (แถวบน กลาง) อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร MCC Instructor Course for MPL Program โดยมีกัปตันอาทิตย์ นาคีรักษ์ (แถวบน ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท