ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SAM เดินหน้าจัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ร่วมมือกับกรมบังคับคดี เดินสายช่วยลูกค้าปรับหนี้ ณ สำนักงานบังคับคดี จ. ปทุมธานี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๑๑ น.
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เดินหน้าช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ จัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” โดยครั้งนี้ SAM เปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ที่มีหลักประกันอยู่ใน จ. นนทบุรี ปทุมธานีและสระบุรี รวมทั้งสิ้นประมาณ 460 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 500 ล้านบาท เข้ามาพบปะเจรจาและหาแนวทางร่วมกัน พร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดจัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดี จ. ปทุมธานี

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ SAM กล่าวว่าโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี” นี้ นับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ SAM ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสำคัญในการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความสำเร็จของโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SAM สามารถช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วกว่า 200 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้รวมกว่า 330 ล้านบาท สำหรับงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ SAM ได้มอบหมายให้ นางวิมล บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2 เป็นผู้ดูแลการจัดงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคุณชลธร มีวงศ์อุโฆษ หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-686-1800

กรม

กรมโรงงานฯ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมศุลกากร กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมทางหลวงชนบท กรมวิชาการเกษตร กรมทางหลวง กรมสรรพสามิต กรมการท่องเที่ยว กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสุขภาพจิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมธุรกิจพลังงาน กรมชลประทาน กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ภาพข่าว: ไอแบงก์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกรมบังคับคดี

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

SAM จับมือกรมบังคับคดี เดินหน้าจัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2558

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยที่มีทรัพย์หลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย จ.สงขลา

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา” จังหวัดสงขลา

กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดี ช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี ระหว่าง ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

ภาพข่าว: กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดีช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 4

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีเตรียมจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) ให้เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการได้มากขึ้น

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) สามารถผลักดันสินทรัพย์ได้ 2.2 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 221.23% ของเป้าหมาย สำหรับในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2558)

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย จ.เชียงราย

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนายปรีชา วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา” จังหวัดเชียงราย

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากขึ้น โดยในวันที่ 19 ม.ค.นี้ จะเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนกลุ่ม เจ้าหนี้และลูกหนี้ สถาบันการเงิน

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา”

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา”

เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี นัดแรกไกล่เกลี่ยลูกหนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ในวันนี้ (9 ธันวาคม 2557) ได้มีการจัดงานมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา โดยมี นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วม MOU โครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ฯ กับ กรมบังคับคดี

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน “โครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี” โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี ไกล่เกลี่ยลูกหนี้ ช่วยธุรกิจเดินหน้า ธนาคารลด

เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมมือ กรมบังคับคดี ครั้งแรก ไกล่เกลี่ยลูกหนี้รายย่อยตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน วงเงินรวม 7,837.92 ล้านบาท จำนวน 11,064 ราย ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ และช่วยลด NPLs

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

"คมนาคม"เห็นชอบแผนขยายสนามบิน 3 แห่ง วงเงินรวม 9.3 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 139 ล้านคนในปี 2562 เปิดช่องไกล่เกลี่ยลูกหนี้หมื่นราย เอสเอ็มอีแบงก์หวังลดหนี้เสีย-ไม่ต้องตามยึดทรัพย์ เอสเอ็มอีแบงก์จับมือกรมบังคับคดี

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมบังคับคดีได้ส่งหนังสือถึงผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อที่จะร่วมกันจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ที่ติดค้างชำระหนี้กยศ. ซึ่งหากเจรจากันได้จะทำให้ลูกหนี้

คิดก่อนตัดสินใจ เลือกบ้านมือสองอย่างไรให้ได้สภาพดี

เมื่อตกลงใจเลือกลงทุนกับบ้านมือสอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือสภาพบ้านหรืออาคารที่ซื้อ เพราะราคาที่ถูกกว่า มาพร้อมกับความสึกหรอที่มากกว่าของวัสดุต่างๆ และโครงสร้างที่ใช้ โดยเฉพาะ บ้านที่ได้มาจากการประมูลทั้งของกรมบังคับคดีและเอกชนอื่นๆ

เตรียมตัวประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี

คงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าบ้านที่ได้จากการประมูลของกรมบังคับคดีนั้น ราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบครึ่ง และเมื่อเอามาปรับปรุงใหม่บางรายทำกำไรได้อย่างงาม ซึ่งหากไปดูขั้นตอนจากกรมบังคับคดีก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก สนใจทรัพย์ เตรียมหลักฐานและเอกสารไปในวันที่จัดการประมูล

ภาพข่าว: SAM จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)หรือ SAM นำโดยนางวิมล บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 1 ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

SAM จับมือกรมบังคับคดี จัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2 เปิดโต๊ะเจรจาให้คำ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นบังคับคดี

สำนักงานบังคดีเชียงราย จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาด คาดยอดผลักดันทรัพย์ 70 % จากมูลค่าทรัพย์กว่า600

สำนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ ระดมทรัพย์สินกว่า 600 ล้านบาท จัดมหกรรมการขายทอดตลาดนอกสถานที่ 6 นัด ดีเดีย์ 7 มี.ค. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด คาดยอดผลักดันทรัพย์เพิ่ม 70 % ด้านเชียงรายยอดผลักดันทรัพย์ปี 56 เกินเป้า กว่า 300 ล้านบาท นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล

กรมบังคับคดี คาดการณ์ที่ดินภาคอีสานราคาสูงขึ้น 30% ผลจากนโยบายพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานของภาครัฐ

กรมบังคับคดี คาดการณ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคอีสาน ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับขึ้น 30% ขอนแก่น-อุดร นักลงทุนกว้านซื้อที่ดิน รองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า

ดาร์วิดฯ เปิดบริการใหม่เจาะกลุ่มลูกค้าประมูลซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี

ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้รุกบริการใหม่เจาะกลุ่มผู้ซื้อบ้านผ่านการประมูลจากกรมบังคับคดี เผยตลาดไปได้สวยเนื่องจากผู้ซื้อให้ความสนใจสูง เนื่องจากจุดเด่นด้านราคาถูกและทำเลดี ยอมรับซื้อบ้านด้วยวิธีนี้มีปัญหาเจ้าของบ้านเดิมไม่ยอมย้ายออก

ภาพข่าว: กรมบังคับคดีจัดบรรยายพิเศษสมาชิกเครดิตบูโร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดีและกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ในหัวข้อ

ภาพข่าว: กรมบังคับคดีจัดบรรยายพิเศษสมาชิกเครดิตบูโร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดีและกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ในหัวข้อ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเดิมจับมือกรมบังคับคดี หวังปูฐานจับระบบไอทีกระบวนการยุติธรรมเข้าคลาวด

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเดิมจับมือกรมบังคับคดี หวังปูฐานจับระบบไอทีกระบวนการยุติธรรมเข้าคลาวด์และ GIN ประเดิมใช้ 4 บริการ เชื่อมโยงทั้งในและนอก ประชาชนเกิดประโยชน์อื้อ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี หรือ กบค. เปิดเผยว่า

ธอส. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดลำดัชนีราคาบ้านมือสอง (ทรัพย์บังคับคดี)

กรรมการผู้จัดการ ธอส. และ อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดลำดัชนีราคาบ้านมือสอง (ทรัพย์บังคับคดี) และแถลงข่าวดัชนีอสังหาริมทรัพย์สำคัญ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ภาพข่าว: ลงนามเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการจ่ายเงินคืนให้กับโจทก์ เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค

กรมบังคับคดีเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้นำร่องกรุงไทยรายแรก

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโจทก์ เจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ใหญ่ธนาคารกรุงไทย และอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจ่ายเงินให้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ใหญ่ธนาคารกรุงไทย และอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจ่ายเงินให้กับโจทก์ เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร 2 กรมบังคับคดี