ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ ลงนามร่วมมือกับกรมบังคับคดี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑:๑๙ น.
กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--เคที ซีมิโก้

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย บนความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ให้รวดเร็วและถูกต้อง โดยงานนี้มีคณะผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด และคณะผู้บริหารจากกรมบังคับคดี ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 อาคารกรมบังคับคดี

กรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กรมชลประทาน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมประมง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมโรงงานฯ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมศิลปากร กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวง กรมประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต กรมฝนหลวงฯ กรมโยธาธิการ กรมพลศึกษา กรมเหมืองแร่ฯ กรมเหมืองแร่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาพข่าว: ธพว. จัดงาน สานพลังพลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนให้ SMEs

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธพว. และ ผู้อำนวยการ สสว. นางอินทิรา โภคปุนยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธพว. และ นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมพิธีเปิดงาน สานพลังพลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ (SMEs) พร้อมออกบูธ มอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ภาพข่าว: สสว.เปิดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ใส่ใจผู้ประกอบการ ที่สงขลา

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)(ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายเอกรัตน์ หลีเส็น รองผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา ร่วมกันเปิดงาน"สานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ใส่ใจผู้ประกอบการ"

ภาพข่าว: SME Development Bank นำสินเชื่อ 4% ออกบูธช่วยเหลือ SMEs งาน Thailand Industry Expo

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ SME Development Bank และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2016 โดยธนาคารได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ให้บริการลูกค้า พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร บสย. กรมบังคับคดี

บสย. เปิดโครงการ TCG-Financial Literacy ปูพรมSMEs 4 ภาค เติมความรู้ทางการเงิน

บสย. เปิดตัวโครงการ TCG-Financial Literacy ปูพรมSMEs 4ภาค เสริมความแกร่ง SMEs ด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย สัญญาจำนำ จำนอง ร่วมกับพันธมิตร ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรพากร กรมบังคับคดี และบีโอไอ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

ภาพข่าว: การประชุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีอสังหาริมทรัพย์รอการขาย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Assets: NPA) โดยมีผู้แทนจากกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมการประชุม ณ

ภาพข่าว: ธพว.-สสว.-กรมบังคับคดี ร่วมจัดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "สานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (สสว.) กรมบังคับคดี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

สสว. ผนึกกำลัง กรมบังคับคดี และ ธพว. จัดงาน สานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ

พร้อมรับคำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาสภาพคล่องให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. กรมบังคับคดี

สสว. จัดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน "สานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ" โดยมีวัตถุประสงค์

ภาพข่าว: กฎหมายฟื้นฟูกิจการแก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Turn Around

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีและ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ร่วมแถลงข่าว "SMEs พลิกฟื้นยืนได้

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ร่วมงาน สานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ 27 มิ.ย.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมบังคับคดี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมจัดงานใหญ่ "สานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ"

ผู้ประกอบการเฮ หลังกรมบังคับคดี คลอดกฎหมายฟื้นฟูกิจการล้มละลายให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดทุน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ผอ.สสว.และอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมชี้แจงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการรายย่อยจะได้รับจากกฎหมายฟื้นฟูกิจการ และจำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

ภาพข่าว: สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 1

คุณอำนาจ เบ็ญจโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานเปิดการ สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 1ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมบังคับคดี

ภาพข่าว: SAM ประสบความสำเร็จ จัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ย จ. ชลบุรี ผลตอบรับจากลูกค้าเข้ามาเจรจาร่วมหาข้อย

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน "ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี" ณ ศาลาประชาคม อ. บางละมุง จ.ชลบุรี โดย SAM

SAM ร่วมมือกรมบังคับดีเดินสายพบลูกค้าปรับหนี้เขตภาคตะวันออก จัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เดินหน้าช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ จัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” โดยครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ SAM

กรมบังคับคดีไว้วางใจนิสสัน บิ๊ก เออร์แวน

เมื่อเร็วๆนี้ นายประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุนทรพันธ์ เดชะเทศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่าย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายพิสิทธ์ จันทรเสรีกุล กรรมการบริหาร บริษัท

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดงาน เริ่มต้นวันใหม่ ไกล่เกลี่ยหนี้ลูกค้า

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ และนางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเปิดกิจกรรมเริ่มต้นวันใหม่ เพื่อเปิดโอกาส ให้ลูกหนี้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เข้าเจรจาต่อรอง หรือ

SAM เดินหน้าจัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ร่วมมือกับกรมบังคับคดี เดินสายช่วยลูกค้าปรับหนี้ ณ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เดินหน้าช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ จัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” โดยครั้งนี้ SAM

ภาพข่าว: ไอแบงก์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกรมบังคับคดี

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

SAM จับมือกรมบังคับคดี เดินหน้าจัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2558

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยที่มีทรัพย์หลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย จ.สงขลา

นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา” จังหวัดสงขลา

กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดี ช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี ระหว่าง ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

ภาพข่าว: กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดีช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 4

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีเตรียมจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) ให้เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการได้มากขึ้น

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) สามารถผลักดันสินทรัพย์ได้ 2.2 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 221.23% ของเป้าหมาย สำหรับในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 2558)

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย จ.เชียงราย

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนายปรีชา วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา” จังหวัดเชียงราย

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากขึ้น โดยในวันที่ 19 ม.ค.นี้ จะเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนกลุ่ม เจ้าหนี้และลูกหนี้ สถาบันการเงิน

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา”

ภาพข่าว: เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา”

เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือ กรมบังคับคดี นัดแรกไกล่เกลี่ยลูกหนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ในวันนี้ (9 ธันวาคม 2557) ได้มีการจัดงานมหกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา โดยมี นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี