ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,395 ล้านบาท บ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ระดับ BBB-/Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๐๑ น.
กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,395 ล้านบาทของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “BBB-” ด้วยเช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้และซื้อที่ดินสำหรับการขยายธุรกิจ

อันดับเครดิตสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและธุรกิจที่มีขนาดปานกลาง อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการมีผลงานที่ค่อนข้างจำกัดและขาดความต่อเนื่อง รวมถึงการมีสินค้าที่ขาดความหลากหลาย และอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงลักษณะของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นวงจรขึ้นลงและมีการแข่งขันสูง รวมถึงความกังวลจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นและแรงงานที่ขาดแคลนด้วย ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังว่าความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในโครงการคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าจะยังคงแข็งแกร่งและโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและวงจรของอุตสาหกรรมที่ขึ้นลงได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าแผนการขยายธุรกิจจะไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเกิน 66% หรือเทียบเท่ากับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ระดับเกินกว่า 2 เท่า

บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ประกอบธุรกิจพัฒนาและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ บริษัทก่อตั้งในปี 2542 โดยตระกูลเรืองกฤตยา ในปี 2546

นายชานนท์ เรืองกฤตยามีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ต่อมาในปี 2549-2550 บริษัทได้ร่วมทุนกับ Pramerica Real Estate Investors (Pramerica) ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศทำการจัดตั้ง บริษัท อนันดา

ดีเวลลอปเม้นท์ วัน จำกัด (ADO) เพื่อพัฒนาโครงการแนวราบ และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด (AD2) เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม โดยที่ Pramerica ลงทุนในสัดส่วน 95% ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนบริษัทลงทุน 5% และทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการ ต่อมาบริษัทได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ AD2 จาก Pramerica ในปี 2553 และซื้อ ADO ในปี 2555 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2555 ณ เดือนสิงหาคม 2557

นายชานนท์ เรืองกฤตยาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 50.1% ของหุ้นทั้งหมดความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง การพิจารณาสถานะทางธุรกิจของบริษัทนั้นครอบคลุมถึงประวัติการดำเนินงานและผลประกอบการของ ADO และ AD2 ซึ่งถือเสมือนว่าบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของทั้ง 2 กิจการมาตั้งแต่ต้นเนื่องจากบริษัทมีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนาโครงการให้แก่ ADO และ AD2 บริษัทมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในตลาดคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี 300 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทลดทอนลงไปบางส่วนจากประวัติผลงานที่สั้นและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการแนวราบ นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความเสี่ยงจากการมีโครงการคอนโดมิเนียมเป็นสินค้าหลักเพียงประเภทเดียวด้วย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทน่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัยและสภาวะการแข่งขันที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในการจัดหาแปลงที่ดินใกล้สถานีรถไฟฟ้า

ณ เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา 23 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าเหลือขายประมาณ 13,000 ล้านบาท และมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปี 2557 จนถึงปี 2560 จำนวน 11,000 ล้านบาท (ไม่รวมยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน) ยอดขายในปี 2556 อยู่ในระดับสูงสุดที่ 20,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8,888 ล้านบาทในปี 2555 ยอดขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ลดลงเหลือ 2,154 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทไม่มีการเปิดโครงการใหม่ในช่วงดังกล่าว รายได้ในปี 2556 ได้รับแรงหนุนจากการส่งมอบคอนโดมิเนียมไอดีโอ โมบิ 4 โครงการในไตรมาสสุดท้าย ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทในปี 2556 เพิ่มขึ้นถึง 80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 9,173 ล้านบาท รายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ยังคงเติบโตอย่างมากเป็น 4,269 ล้านบาทภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้รวมของบริษัทจะอยู่ที่ 8,000-10,000 ล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดย 80%-85% ของรายได้จะมาจากโครงการคอนโดมิเนียม

บริษัทมีอัตราส่วนกำไร (อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้) ในช่วงปี 2553-2555 ที่ค่อนข้างผันผวนเนื่องจากการควบรวมโครงการของ AD2 ในปี 2553 ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท การซื้อ AD2 ด้วยราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงปี 2553-2555 แต่จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนับจากปี 2556 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน บริษัทน่าจะได้รับประโยชน์จากการซื้อสินทรัพย์ของ ADO ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีโดยจะช่วยให้บริษัทสามารถเสนอราคาขายที่แข่งขันได้ในโครงการแนวราบของ ADO อัตราส่วนกำไรของบริษัทในปี 2556 ถึงครึ่งแรกของปี 2557 เท่ากับ 15%-16% และคาดว่าจะอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 11% ในระยะปานกลางเมื่อพิจารณาถึงแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ เดือนมิถุนายน 2557 อยู่ที่ 57% (รวมเงินกู้จากกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนจำนวน 51%) ภายใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะปรับสูงขึ้นจากแผนการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนคาดว่าจะไม่สูงเกินกว่า 66% บริษัทมีสภาพคล่องในระดับที่ยอมรับได้ ณ เดือนมิถุนายน 2557 สภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วยเงินสดมูลค่า 2,441 ล้านบาท รวมทั้งวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้มูลค่า 5,194 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ยต่อปี ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมของบริษัทคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 7% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB-
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
ANAN175A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 BBB-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,395 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2559 BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท จำกัด

บริษัทรถไฟฟ้า บริษัทหลักทรัพย์เออีซี บริษัทจดทะเบียน บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี บริษัทผลิตไฟฟ้า บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทนิเคอิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ บริษัทโปรเจคแพลนนิ่งเซอร์วิส บริษัทเธียรสุรัตน์ บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส บริษัทลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว บริษัทฟรูฮาฟมหาจักร บริษัทมหาจักรกรุ๊ป บริษัทศุภาลัยจำกัด บริษัทสยามแม็คโครจำกัด บริษัทผลธัญญะ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ
อนันดาฯ โชว์ตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาสสอง เติบโตก้าวกระโดด 188% เตรียมปรับเป้ายอดขายเพิ่ม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้า ประกาศความสำเร็จอีกครั้งในการบริหารงานเติบโตอย่างมั่นคง โดยในไตรมาสสองของปี 2557 สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสูงถึง

ภาพข่าว: โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี เดินหน้างานก่อสร้าง

คุณนพพร เทพสิทธา (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโท งานก่อสร้างโครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี พร้อมด้วย คุณอดิศักดิ์ ศรีสุโข (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์คอน จำกัด

ภาพข่าว: อนันดาฯ มอบประสบการณ์สุด Exclusive กับบัตร AMC Card

นายสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดตัวบัตร “AMC Card” (Ananda Member Club Card) คลับของคนรุ่นใหม่

ภาพข่าว: อนันดาฯ เติมออกซิเจนให้คนกรุงเทพ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า จัดกิจกรรมสุดแหวกแนวสร้างสีสัน ด้วยกิจกรรม Flash mob มอบความสดชื่นให้คนกรุงเทพฯย่านสีลม ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์จากกระป๋องออกซิเจนแบบพกพา

ภาพข่าว: อนันดาฯ จับมือ ฮาบิแทต สร้างบ้าน 4 หลังให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อ.บ้านค่าย

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกบ้านจากโครงการไอดีโอ และ เอโทล ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)

ภาพข่าว: อนันดาฯ จับมือ ฮาบิแทต สร้างบ้าน 4 หลังให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อ.บ้านค่าย

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกบ้านจากโครงการไอดีโอ และ เอโทล ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)

อนันดาฯ ส่ง 2 แคมเปญ 2 โครงการคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 และสุขุมวิท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอบรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งปีหลังกลับมาสดใสอีกครั้ง เตรียมส่งโปรโมชั่นพิเศษสุดเอาใจลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมากขึ้น นำ 2

ภาพข่าว: อนันดาฯ ชวนลูกบ้านปลูกปะการังคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย

นายสุธี ศรีจิรารัตน์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชวนลูกบ้านโครงการไอดีโอ กว่า 50 ท่าน

ภาพข่าว: โครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ เดินหน้างานก่อสร้าง

นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโท งานก่อสร้างโครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ พร้อมด้วยคุณสันติ เหมศิริวัฒนา (ที่ 3 จากขวา)

อนันดาฯ จัดงาน ELIO Day กระตุ้นตลาดต่อเนื่อง ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษ ผ่อนเริ่ม 1,999 บาท / เดือน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า หวังกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ดึงความเชื่อมั่นของลูกค้าให้กลับมา พร้อมมั่นใจแบรนด์ “เอลลิโอ” และความแข็งแกร่งของบริษัท เตรียมจัดงาน “ ELIO

ภาพข่าว: อนันดาฯ ส่งแคมเปญใหญ่แห่งปี Ananda Mid Year Sale เอโทล บ้านพร้อมอยู่ 7 โครงการ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เตรียมนำบ้านพร้อมอยู่สไตล์ โมเดิร์น รีสอร์ท ลีฟวิ่ง 7 โครงการคุณภาพเยี่ยมรอบบางนา-สุวรรณภูมิ ภายใต้แบรนด์

อนันดาฯ โชว์ความสำเร็จจากการขายหุ้นกู้ คาดนักลงทุนเชื่อมั่นผลการดำเนินงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ประกาศความสำเร็จจากการเสนอขายตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.4% เสนอขายให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

อนันดาฯ ส่งแคมเปญใหญ่แห่งปี กระตุ้นยอดขายกลางปีต่อเนื่อง Ananda Mid Year Sale กับ เอโทล

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ส่งแคมเปญสุดร้อนแรง “Ananda Mid Year Sale” กระตุ้นกำลังซื้อช่วงกลางปี เชื่อความต้องการของผู้บริโภคยังมีต่อเนื่อง

อนันดาฯ โชว์ศักยภาพผลประกอบการไตรมาสแรก เติบโตก้าวกระโดด เผยรายได้โตกว่า 70%

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้า โชว์ศักยภาพการบริหารงานเติบโตอย่างมั่นคง สวนกระแสเศรษฐกิจซบ โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 บริษัทสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า

อนันดาฯ โชว์ความสำเร็จจากการขายหุ้นกู้ คาดนักลงทุนเชื่อมั่นผลการดำเนินงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ประกาศความสำเร็จจากการเสนอขายตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.4% เสนอขายให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ภาพข่าว: โครงการไอดีโอ วุฒากาศ เดินหน้างานก่อสร้าง

นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโท งานก่อสร้างโครงการไอดีโอ วุฒากาศ พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ เกียรติสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: เที่ยวทั่วโลกกับอนันดาฯ

นายสุธี ศรีจิรารัตน์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชวนสมาชิก Ananda Member Club (AMC) จากแคมเปญ “AMC World Tour” จำนวน 170 คน

ภาพข่าว: อนันดาฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ และนายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ภาพข่าว: แนะนำโครงการ เอโทล สิมิลัน รีฟ (พระราม 9 กรุงเทพกรีฑา)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท แบรนด์ เอโทล สิมิลัน รีฟ (พระราม9 – กรุงเทพกรีฑา) ภายใต้แนวคิด “อันดามัน สไตล์” บ้านอารมณ์ทะเลเพื่อความผ่อนคลาย คุ้มค่า คุ้มราคา ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 53

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท บ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ

ภาพข่าว: อนันดาฯ จัดแคมเปญใหม่ โปรฯแรง! ผ่อน 777 บาท/ด. ที่ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ เฉพาะในงาน 22-23

นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เตรียมจัดงานส่งเสริมการขาย “โครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ” คอนโดมิเนียม High Rise ติดสถานีรถไฟฟ้า

ภาพข่าว: อนันดาฯ ส่งโปรฯ แรง ร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30 รับส่วนสูงสุด 100,000

นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ร่วมออกบูธงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 30 นำโครงการคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า 4 โครงการ

ภาพข่าว: ANAN โชว์ศักยภาพ

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน พร้อมด้วย ดร.จอห์น มิลลาร์ (ซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Opportunity Day

อนันดาฯ พาเหรดคอนโดติดรถไฟฟ้าคุณภาพเยี่ยม โปรฯแรงบุกงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ขน 4 คอนโดติดรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์คุณภาพเยี่ยมไอดีโอ (IDEO) และเอลลิโอ (ELIO) บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 30

ภาพข่าว: อนันดาฯ โชว์ผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายชานนท์ เรืองกฤตยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง นางมัณฑนา เอื้อกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และนายเสริมศักดิ์

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่มีประกัน และแนวโน้ม บ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ที่

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันรของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้

ภาพข่าว: อนันดาฯ มอบเงินสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสแก่มูลนิธิที่อยู่อาศัย

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย คุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากขวา) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เอโทล บ้านอารมณ์รีสอร์ท โดย อนันดาฯ ปูพรมทำเลเยี่ยม บางนา-สุวรรณภูมิ พร้อมโปรฯ โดนใจ เริ่มเพียง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “ไอดีโอ” รุกทำเลศักยภาพเยี่ยมโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ บางนา - สุวรรณภูมิ ชูโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ “เอโทล” (Atoll) บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ 3

ภาพข่าว: อนันดาฯ Top up โครงการเอลลิโอ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และคุณสุภาพ จรัลพัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

อนันดาฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 3/56 ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าที่คาดไว้

อนันดาฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 3/56 ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าที่คาดไว้ ประกาศ ก้าวสู่ 1 ใน 5 ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้า ที่มียอดขายสูงในปีแรกหลัง IPO บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2556