ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรม สบส. แนะยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นกุญแจสร้างสุขหลังเกษียณ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๑๓ น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะผู้สูงอายุยึดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นกุญแจสร้างสุขหลังเกษียณ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ดำรงตนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีงามแก่ลูกหลานสืบต่อไป

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากร ซึ่งจากการคาดประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed aged society) โดยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และในวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ก็จะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการอีกจำนวนหนึ่ง การเตรียมความพร้อมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

กรม สบส. โดยกองสุขศึกษา ในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย จึงขอแนะให้ทั้งผู้สูงอายุและครอบครัวได้นำหลักปฏิบัติของสุขบัญญัติ 10 ประการ มาเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางท่านไปสู่เส้นทางในการสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมมาโดยตลอด ดำรงตนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีงามแก่ลูกหลานสืบต่อไป

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวต่อว่า สุขบัญญัติ 10 ประการนั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพ ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สร้างภูมิต้านทานโรค ไม่ให้เจ็บป่วย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในคนทุกวัย สำหรับแนวทางการปฏิบัติในผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1)รักษาความสะอาดร่างกาย/สิ่งของ : ผู้สูงอายุมักจะมีผิวแห้ง การอาบน้ำควรใช้สบู่สำหรับเด็กที่ไม่ระคายผิว ทาครีมบำรุงไม่ให้ผิวแห้ง คัน สระผมเป็นประจำ การดูแลสีของเส้นผมถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำยาย้อมผมที่ทำจากสมุนไพร หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีซึ่งจะซึมผ่านเข้าชั้นผิวหนังไปถึงเส้นเลือดฝอยแล้วไปสะสมที่ตับ เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ ดูแลสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องนอน ให้สะอาด เป็นระเบียบ ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค จัดห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเท เงียบสงบ จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น 2)รักษาอนามัยในช่องปาก : แปรงฟันทุกวัน ดูแลความสะอาดช่องปาก ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม ควรถอดฟันมาทำความสะอาด ก่อนนอนให้ถอดฟันปลอมแช่น้ำเพื่อไม่ให้ฟันปลอมแห้งแตกและเพื่อให้เหงือกได้พักผ่อน หากฟันปลอมบิ่น แตก หัก หลวมหรือทำให้ระคายเคืองเหงือกและเนื้อเยื่อในช่องปาก ให้พบทันตแพทย์แก้ไข หากทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้ ที่สำคัญต้องรับการตรวจ รักษา ดูแลสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์จากสถานบริการที่มีใบอนุญาตเท่านั้น 3) ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ : เพราะมือเป็นอวัยวะสำคัญที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานโรคน้อยลง ดังนั้นจึงควรล้างมือให้เป็นนิสัย โดยเฉพาะ ก่อน-หลัง เตรียม/ปรุงและรับประทานอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม 4) เลือกสรรอาหารที่เสริม พลังกาย : ผู้สูงอายุมีความต้องการปริมาณอาหารลดน้อยลงเนื่องจากร่างกายมีการเคลื่อนไหวน้อยลง บางคนอาจเบื่ออาหาร แต่ความต้องการสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นยังคงเดิม การจัดอาหารให้ผู้สูงอายุจึงควรมีปริมาณสารอาหารและคุณค่าโภชนาการเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาจทานปริมาณน้อยลงแต่เพิ่มจำนวนมื้ออาหารได้ ทานอาหารประเภทที่นุ่มมีน้ำเป็นส่วนผสมเพื่อช่วยหล่อลื่นหลอดอาหารทำให้กลืนได้สะดวก ทานอาหารที่มีเส้นใย/กากใยอาหารเป็นประจำเช่นข้าวกล้อง ผัก ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก ลดความเสี่ยงมะเร็งในลำไส้ และช่วยลดไขมันเลือด ทานอาหารพวกไขมันแต่พอควร ทานอาหารที่มีแคลเซียม เช่น นม ปลาเล็กปลาน้อย เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน ลำไย ไม่ทานอาหารเค็ม 5) รู้เท่าทันอบายมุข : บุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน การสำส่อนทางเพศ ล้วนเป็นอบายมุขที่นำความเลวร้ายมาสู่ชีวิตและสุขภาพ ผู้สูงอายุควรรู้และเข้าใจโทษภัยของอบายมุข ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวและถ่ายทอดให้ลูกหลานรู้เท่าทันอย่างชาญฉลาด และแนะนำวิธีการปฏิเสธอบายมุขทั้งปวงเพื่อให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณภาพของครอบครัวและสังคม

6) สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้อบอุ่น : ในฐานะผู้สูงอายุหรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ในครอบครัว ท่านสามารถช่วยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ลูกหลานเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต 7) ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท : เมื่ออายุมากขึ้นความว่องไว ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ลดลง อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งผู้สูงอายุเองและสมาชิกในครอบครัวจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ในบ้าน ขณะเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งให้ค่อยๆ เปลี่ยนท่า เช่น จากนอนไปนั่ง และลุกยืน ป้องกันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันจะทำให้หน้ามืดเป็นลมล้มลงได้ การขึ้นลงบันไดไม่ควรถือของมากและจับราวบันไดทุกครั้ง ไม่วางสิ่งของเกะกะ มีน้ำเปียก บนพื้นบ้าน บันได บริเวณที่ผู้สูงอายุต้องเดินผ่าน ในบ้านมีแสงสว่างเพียงพอ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำไม่ให้มีคราบสบู่หรือแชมพูซึ่งทำให้ลื่นล้ม เมื่อออกนอกบ้าน ให้สวมรองเท้าหุ้มส้น/รัดส้นที่พอดีกับเท้า หรืออาจใช้ไม้เท้าช่วยทรงตัวในการเดินป้องกันการล้ม 8) เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย และต้องตรวจสุขภาพ ทุกปี : ผู้สูงอายุควรมีการเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการออกกำลังกายตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล การออกกำลังกายในผู้สูงอายุจะช่วยเพิ่มสมรรถนะของกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยในการทรงตัว ช่วยควบคุมน้ำหนัก เพิ่มออกซิเจนในร่างกาย ทำให้สดชื่นแจ่มใส ซึ่งสามารถเลือกกิจกรรมได้ เช่น การเดินหรือวิ่งช้าๆ กายบริหารท่าต่างๆ หรือการขี่จักรยาน แต่หากมีข้อเท้าหรือเข่าไม่ดีก็สามารถออกกำลังกายโดยวิธีการเดินในน้ำแทนได้ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 9) มีจิตใจ ร่าเริง แจ่มใส : จิตใจที่แจ่มใส คิดดี ทำดี จะทำให้มีความสุข ผู้สูงอายุควรยึดหลักความเรียบง่าย การให้อภัย มองโลกในแง่ดี การช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้รู้สึกเป็นสุขใจ ผู้สูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับ การสวดมนต์ ทำสมาธิ หลีกเลี่ยงนอนหลับในเวลากลางวัน งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ลูกหลานควรดูแล หมั่นเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเสมอไม่ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมนอกบ้านบ้างหรือมีเพื่อนคุยจะช่วยให้สดชื่นไม่เหงา ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 10) เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคม : ผู้สูงอายุสามารถเป็นบุคคลต้นแบบที่ดียิ่งในการสร้างสรรค์สังคม เนื่องด้วยเป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ควรเป็นผู้สูงอายุที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานในกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแยกขยะ การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคในบ้าน ในชุมชน เช่น กำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดสิ่งปฏิกูลในบ้านอย่างถูกวิธี การปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสังคม การไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่างๆ ทั้งนี้จะช่วยให้สังคมน่าอยู่ ทุกคนในสังคมจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถหาความรู้ด้านสุขบัญญัติสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้จาก สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สร้างสุขผู้สูงวัย โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองสุขศึกษา (www.hed.go.th) และสาระความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ได้ที่ คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (healthydee.moph.go.th)

กรม

กรมธนารักษ์ กรมฝนหลวง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสุขภาพจิต กรมอุทยานฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการค้าฯ กรมส่งเสริมการค้า กรมบัญชีกลาง กรมการแพทย์ กรมสวัสดิการฯ กรมโรงงานฯ กรมท่าอากาศยาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมพลศึกษา กรมอุตุนิยมวิทยา
กรม สบส. แนะประชาชนใช้หลักปฏิบัติ 5 ข้อ เป็นยันต์กันอันตรายจากสัตว์มีพิษหลังน้ำลด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงประชาชนประสบอันตรายจากสัตว์มีพิษหลังน้ำลด แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อเป็นยันต์กันอันตรายจากสารพัดสัตว์มีพิษ พร้อมย้ำให้สร้างนิสัยรักความสะอาดป้องกัน งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ หวนกลับเข้าบ้าน นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

กรม สบส. ประสาน อสม.ทั่วประเทศร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยปี 2560 พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 10 ราย เร่งประสานเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนประเมินความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

กรมสบส.จัดทำยุทธศาสตร์ รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข 3 สาขาจาก 10

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำยุทธศาสตร์เตรียมการรองรับเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพบริการสุขภาพ 3 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

กรม สบส.หารือกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ปลดล็อกธุรกิจสปาและสมุนไพรไทยในสหรัฐอเมริกา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมหารือกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับ ปลดล็อกข้อจำกัดของผู้ให้บริการ หลักสูตรนวดไทยให้เทียบเคียงกับหน่วยงาน CAMTC ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ

กรม สบส. ระดม อสม.เข้าช่วยเหลือประชาชน แนะวิธีทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดม อสม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์

กรม สบส. เฟ้นหาบุคลากรต้นแบบด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล ตั้งเป้า 32 สาขา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ค้นหาดาวเด่นด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล ให้เป็นบุคลากรต้นแบบการทำงานในแต่ละสาขาในโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งเป้า 32 สาขาให้ครอบคลุมทั้งระบบงานด้านวิศวกรรมโรงพยาบาล

กรม สบส.หนุนอสม. ลดการตีตรา สร้างการยอมรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 ของ อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ช่องวัน31 จัดกิจกรรม วันสร้างสุข มอบอุปกรณ์การศึกษาแด่น้องในถิ่นทุรกันดาร

เดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องวัน31 , ฝ่ายข่าววันนิวส์, กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนักแสดง-ผู้ประกาศข่าวจากช่องวัน 31 แกงส้ม-ธนทัต, บิ๊ก-กฤษฎา(เดอะสตาร์12), มะปราง-อลิสา และ แคน-อติรุจ

กัน-โดม-ตั้ม-แคน ส่งมอบความสุข!! สร้างความสนุกและรอยยิ้มให้พี่น้อง

นาย เดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องวัน31 ,ฝ่ายข่าววันนิวส์ ,กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนักแสดงผู้ประกาศข่าวจากช่องวัน 31 กัน-นภัทร ,โดม-จารุวัฒน์ ,ตั้ม-วราวุธ และ แคน-อติรุจ

รองเลขาสพฉ. ชี้ปมดราม่า รพ.เอกชนโขกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเกินจริงระบุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

รองเลขาสพฉ. ชี้ปมดราม่า รพ.เอกชนโขกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเกินจริง ให้รอฟังคำชี้แจงจากทุกฝ่าย ระบุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการข้อกำหนดที่ชัดเจนในการดูแลรพ.เอกชน

สบส.เผยปี 58 คนไทยตื่นตัวใช้ช้อนกลาง-ล้างมือหลังใช้ส้วม เพิ่ม 6-20 เท่าตัว!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยพฤติกรรมสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2558 พบตื่นตัวป้องกันโรคติดต่อดีขึ้น ใช้ช้อนกลาง ล้างมือฟอกสบู่หลังใช้ส้วม ก่อนกินอาหารทุกครั้งเพิ่ม 6-20 เท่าตัว ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ กว่าร้อยละ 80 ใส่ใจสุขภาพ พบแพทย์

กรมสบส.สร้าง 1.7 แสนอสม.ต้านโกง ผุดล้านเครือข่ายคนดีต้นแบบชุมชนเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานป.ป.ช. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 175,600 คนเป็นอสม.ต้านคอรัปชั่น เป็นตัวเร่งสร้างค่านิยมใหม่คนไทย ยกย่อง เชิดชูคนดีมีจริยธรรม พร้อมดึงคนดีในหมู่บ้านร่วมเป็นเครือข่าย ให้ได้นับล้านใน

สบส.ดันยุทธศาสตร์คุ้มครองประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผลศึกษาปี 58 พบสื่อ 4 ประเภท

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติคุ้มครองประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ให้รู้เท่าทันสื่อ เข้าถึงง่าย เผยผลการศึกษาสถานการณ์การสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อในปี 2558 ทางสื่อยอดนิยม 4 ประเภท

สธ.เผยภัยมะเร็งคร่าชีวิตคนไทยพุ่งกว่า70,000คน เร่งปลูกฝังค่านิยมสูตร

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยประชาชนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ตลอดปี 2557 ทั่วประเทศรวม 70,075 คน เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 8 คน ระบุสาเหตุการเจ็บป่วยขณะนี้เชื่อมโยงจากหลายพฤติกรรม เร่งปรับกลยุทธ์พัฒนาตำบลทั่วไทยเป็นตำบลจัดการสุขภาพ

สบส.เผยคนวัยทำงานเสี่ยงเบาหวานพุ่ง พบร้อยละ 70 กินหวาน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 6

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เผยกลุ่มวัยทำงานเติมน้ำตาลในอาหารมากกว่ามาตรฐานกำหนด เสี่ยงเกิดโรคเบาหวาน เน้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นต้นแบบ และกระตุ้นประชาชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงตั้งเป้าไม่เกิน 6

สบส. ขยายเวลาโครงการ 1 อสม. ขอ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ ตลอดปี 59 คาดลดนักสูบหน้าใหม่ ร้อยละ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานโครงการ "1 อสม. ขอ 1 คนเลิกสูบบุหรี่"ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา พบร้อยละ 63.90 ของผู้ที่สมัครเข้าโครงการ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 3 เดือน

ภาพข่าว: เปิดอบรมการรักษาโรคระบบประสาทด้วยการแพทย์แผนจีน

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ...คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย พจ.สมชาย จิรพินิจวงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานร่วมกันให้การต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สบส.พร้อมรับมือ...สังคมผู้สูงอายุ

อีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" โดยสมบูรณ์ (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) คือจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 10 คนในคนไทย 100 คน และจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สบส.รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากสำนักงาน ก.พ.ร.ประจำปี

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สบส. กำชับ อสม. ทั่วประเทศเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในชุมชน เน้นย้ำมาตรฐาน กินร้อน ช้อนกลาง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ ส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ย้ำสถานศึกษาต้องมีระบบคัดกรองนักเรียนอย่างใกล้ชิด

สบส.ขานรับนโยบาย รมว.สธ เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ขานรับนโยบายการปฏิรูปการทำงาน 8 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เน้นความซื่อสัตย์ สามัคคี โปร่งใสตรวจสอบได้

สบส.เน้นอสม.ทำงานเชิงรุก รณรงค์ประชาชนป้องกันโรคเอดส์ สร้างเครือข่ายลดการท้องไม่พร้อม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เน้นอสม.ทำงานเชิงรุก ให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างเครือข่าย เพื่อให้การทำงานเกิดเป็นรูปธรรม ลดปัญหาการเกิดโรคเอดส์ ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อสามารถทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกันได้ ย้ำวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

สบส. เดินหน้าตามแนวทางพระราชดำริ มุ่งพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ

กรม สบส.รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานโปร่งใส

วันนี้ (6 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.00 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน "วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี 2558"

ภาพข่าว: เปิดอบรม...การรักษาโรคไตด้วยแพทย์จีน

เมื่อเร็ว ๆนี้ คลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน หรือชื่อทางการว่าคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย โดยนายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สธ. ร่วมกับ 4 เครือข่ายให้อสม.ทั่วประเทศเป็นต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษาช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ให้ อสม.ทั่วประเทศงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้า สกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชน ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยให้สุขภาพที่แข็งแรง เหล้า

สบส.เปิดรับฟังความเข้าใจข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติ" เพื่อให้สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สบส.ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ (MERS CoV)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสเมอร์ส (MERS CoV) ในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเน้นมาตรการป้องกัน การคัดกรอง และสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว

ภาพข่าว: พร้อมรับมือ เมอร์ส-โควี

นายแพทย์ธีรชัย เกตุจันทร์ อายุรแพทย์ แพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้การต้อนรับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเฝ้าระวังและมาตรการรับมือโรคเมอร์ส-โควี(MERS-CoV)