ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สบส. ลงพื้นที่มอบยาแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ย้ำบทบาทอสม.ต้องเสียสละ ช่วยเหลือประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๕:๔๔ น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เน้นย้ำบทบาทอสม.ในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ประสบภัยห่างไกลโรคที่มากับน้ำท่วม

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (9 กันยายน 2557) กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งพบว่าตำบลบ้านา มีหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 386 ครัวเรือน และตำบลปากแคว มีหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วม 5 หมู่บ้าน พบว่าโรคที่เกิดในช่วงน้ำท่วมได้แก่ โรคตาแดง 110 ราย ,โรคไม่ติดต่อ 1,798 ราย และพบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 243 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เข้าดูแลติดตามให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นพิเศษ พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยาชุดน้ำท่วม ยาหยอดตารองเท้าบู๊ท เสื้อชูชีพ ยาทากันยุงให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยต่อไป

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำบทบาทของอสม. ให้ดูแลประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และการกินอาหารต้องสะอาด เป็นต้น

กรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการกงสุล กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมโรค กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมอนามัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมบัญชีกลาง กรมการท่องเที่ยว
ภาพข่าว: อสม.เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ , นาวาตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเปิดงานโครงการ อสม. เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค

ภาพข่าว: อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ภาคกลาง

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อสม.รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน ภาคกลาง” โดยมี พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ

ภาพข่าว: เสวนาการคุ้มครองผู้บริโภค การสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา "การคุ้มครองผู้บริโภค : การสื่อสารข้อมูลความรู้สุขภาพ" โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสิรฐสิริพงษ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ, อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการของกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตราฐานHA/Advanced HA” โดยมีน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สบส. สั่งปิดโฆษณาสถานพยาบาลโม้เกินจริง แพทย์ไร้จรรยาบรรณ เตือนสาวกสวยด้วยมีดหมออย่าหลงเชื่อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการระงับการโฆษณาของสถานบริการเสริมความงามผ่านทางเว็บไซต์ ผิดพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 38 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล

สบส.เร่งส่งอสม.ลงพื้นที่แนะประชาชนห่างไกลโรคช่วงฤดูฝน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ส่ง อสม.ลงพื้นทำงานเชิงรุกที่ให้ความรู้และวิธีการป้องกันประชาชนให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2556

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(26 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 14.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(26 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 10.30 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(25 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเซนท รา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 14.00 น.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดมหกรรมวิชาการ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบาย ความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) เดินหน้า มหกรรมวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 4” หวังกระตุ้นคนไทยปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ประชุมวิชาการ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดงานประชุมวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4 หวังกระตุ้นคนไทยปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 4 อันดับโรคฮิต คร่าชีวิตคนไทย

วุฒิ-ศักดิ์ ทุ่มงบกว่า 14 ล้านบาท นำร่องโครงการ คลินิกมาตรฐาน

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญใหม่พร้อมทุ่มงบกว่า 14 ล้านบาท นำร่องโครงการ “คลินิกมาตรฐาน” ภายใต้แนวคิด “อยากสวย…อย่าเสี่ยง”

สปาไทยเตรียมจัดใหญ่ World Spa & Well-being Convention 2013 ยกระดับสปาไทย

สมาคมสปาไทย ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงาน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าสมัครเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษงานบริการสุขภาพ

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษงานธุรกิจบริการสุขภาพ" วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 - 17.00 น.โรงแรมพักพิง อิงทาง จังหวัดนนทบุรี (ตรงข้ามกระทรวงสาธารณะสุข ถ.งามวงศ์งาน) ด่วน!!

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมวิชาการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เสนอ ครม.กำหนดเป้าหมาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง”เป็นวาระแห่งชาติปี 2556-2558 มุ่งประชาชนสุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(21 มีนาคม 2556)

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(21 มีนาคม 2556)

กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(20 มีนาคม 2556)

กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล 09.00 น.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” 20-21

นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี ตรงกับวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือก อสม.ที่มีผลงานดีเด่น และจัดพิธีมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ประสานงานระดมทุนมูลนิธิ อสม.ได้ตามเป้าหมาย พร้อมเปิดประชุมวิชาการ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย

เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองและเหรียญเงิน และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ภาพข่าว: สธ.จัดมหกรรมรวมพลังใจสัญจรถอดรหัสปัญหาสุขภาพรับมือน้ำท่วม

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค, น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ,นายวิเชียร พุฒิวิญญู

สบส. พัฒนาสปาและนวดไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงาน

ก้าวต่อไปของ สบส.กับการเดินหน้าพัฒนายกระดับธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก

ก้าวต่อไปของ สบส.กับการเดินหน้าพัฒนายกระดับธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสู่การเป็น...ศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)

ดร.สาโรช ออกบูธงาน Thailand Medical Hub Expo 2012

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 55 ที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด นำโดย คุณทิพวรรณ ปานเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด พร้อมทีมงาน ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในงาน “

ย้อนอดีตมองไกล ...อนาคต กรม สบส. กับภารกิจการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพของไทย

หากมองย้อนไปในอดีต“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” หรือ สบส.เป็นกรมในกลุ่มภารกิจด้านบริการสุขภาพที่เกิดจากการรวมภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข