ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รายงานตลาดที่อยู่อาศัยตามแนวถนนพหลโยธิน (อ.คลองหลวง)และถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๙:๔๙ น.
กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

อำเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธินและถนนคลองหลวง(ทางหลวง 3214) ช่วงคลอง 1-4 ซึ่งแยกออกจากถนนพหลโยธิน มีที่อยู่อาศัยบริเวณนี้หลายโครงการ เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ช่วงคลอง 4) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถานพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งยังมีตลาดไทซึ่งเป็นตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่สำคัญ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ถนนพหลโยธินตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) นอกจากจะมีหอพักจำนวนมากรองรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงและหอพักสำหรับแรงงานและผู้ประกอบการในย่านตลาดไท โรงพยาบาล และนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดและโครงการบ้านจัดสรร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ ที่อยู่ระหว่างการขายทั้งสิ้น 34 โครงการ รวมหน่วยในผังประมาณ 11,300 หน่วย เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 โครงการ รวมหน่วยในผังประมาณ 2,900 หน่วย เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 23 โครงการ รวมหน่วยในผังประมาณ 6,900 หน่วย ที่เหลือเป็นโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง 2 โครงการ รวมหน่วยในผังประมาณ 1,500 หน่วย โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จทุกโครงการภายในปี 2559

โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด มีทั้งสิ้น 8 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการซึ่งเปิดขายมาแล้วประมาณ 4-5 ปีและมีการเปิดเฟสใหม่เพิ่มเติม มีหน่วยในผังรวมทั้งหมดประมาณ 1,200 หน่วย เฉลี่ยประมาณ 150 หน่วยต่อโครงการ มียอดจองหรือขายแล้วร้อยละ 90 ของหน่วยในผังทั้งหมด ราคาตั้งแต่ 2.6-5 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 95 ของหน่วยในผังทั้งหมด

โครงการทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม มีทั้งสิ้น 10 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการซึ่งเปิดขายมาแล้วประมาณ 4-5 ปีและมีการเปิดเฟสใหม่เพิ่มเติม มีหน่วยในผังรวมทั้งหมดประมาณ 5,800 หน่วย เฉลี่ยประมาณ 580 หน่วยต่อโครงการ และมียอดจองหรือขายแล้วร้อยละ 72 ของหน่วยในผังทั้งหมด ราคาเฉลี่ยประมาณ 1-2 ล้านบาท ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 70 ของหน่วยในผังทั้งหมด

โครงการอาคารพาณิชย์และโฮมออฟฟิศ มีทั้งสิ้น 6 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ มีหน่วยในผังรวมทั้งหมดประมาณ 400 หน่วย เฉลี่ยประมาณ 70 หน่วยต่อโครงการ และมียอดจองหรือขายแล้วร้อยละ 54 ของหน่วยในผังรวมทั้งหมด ราคาเฉลี่ยประมาณ 4-11 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 88 ของหน่วยในผังทั้งหมด

สำหรับโครงการอาคารชุด มีทั้งสิ้น 10 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เปิดตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเน้นตลาดนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีหน่วยในผังรวมทั้งหมดประมาณ 3,900 หน่วย เฉลี่ยประมาณ 390 หน่วยต่อโครงการ และมียอดจองหรือขายแล้วร้อยละ 76 ของหน่วยในผังทั้งหมด โดยราคาขายอยู่ระหว่าง 22,000-60,000 บาทต่อตารางเมตร โดยโครงการที่ขายดีส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 83 ของหน่วยในผังทั้งหมด

ราคาที่ดินประเมินราชการตามแนวถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง อยู่ที่ประมาณ 50,000-75,000 บาทต่อตารางวา และราคาประกาศขายอยู่ที่ 65,000-90,000 บาทต่อตารางวา และช่วงถนนคลองหลวง ราคาประเมินราชการอยู่ที่ 15,000-40,000 บาทต่อตารางวา และราคาประกาศขายอยู่ที่ 16,000-50,000 บาทต่อตารางวา บริเวณถนนไอยรา ใกล้วัดพระธรรมกาย ราคาประเมินราชการอยู่ที่ 6,500-8,000 บาทต่อตารางวา ราคาประกาศขายอยู่ที่ 10,000-20,000 บาทต่อตารางวา

โดยตลาดที่อยู่อาศัยบริเวณตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง (รวมถนนพหลโยธิน) อำเภอคลองหลวง ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พื้นที่นี้ยังสามารถรองรับการเติบโตของที่อยู่อาศัยได้อีกมาก และหากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต แล้วเสร็จ จะทำให้การเดินทางคมนาคมสะดวก และจะเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ตามแนวถนนพหลโยธินได้อีก

สรุปโครงการที่อยู่อาศัย
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)จ.ปทุมธานี
ประเภทบ้าน               หน่วยทั้งหมดในผัง
(โดยประมาณ)
รวมทุกประเภท             11,300
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด       1,200
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม       5,800
อาคารพาณิชย์และโฮมออฟฟิศ   400
อาคารชุด                 3,900
สรุปโครงการอาคารชุด
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)จ.ปทุมธานี
รายการ                                   จำนวนหน่วยโดยประมาณ
จำนวนห้องชุดทั้งหมดในผังโครงการ               3,900
จำนวนหน่วยจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน   3,200
จำนวนหน่วยจากผู้ประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย์     700
จำนวนหน่วยห้องชุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ             1,500
ยอดจองและขายแล้ว                           3,000
ตัวอย่างโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงการ                       ชื่อบริษัท                 ที่ตั้ง
S Ville คลองหลวง               บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์   ถ.คลองหลวง
บ้านฐานมั่นคง รังสิต-คลอง2 (เฟส 3)   บจ. คลองหลวง กู๊ดวิลล์     ถ.เลียบคลอง2
บ้านภูมิสิริ รังสิต-คลอง4             บจ. ภูมิสิริ               ถ.เลียบคลอง4
บุณฑรีย์ รังสิต-คลองสอง เฟส2         บจ. ชยางพัทธ์ พร็อพเพอร์ตี้   ถ.เลียบคลอง2
เลอ มาน (คลองหลวง)             บจ.วังทองกรุ๊ป             ถ.คลองหลวง-บางขันธ์
เลอมิวเลีย                       บจ.วังทองกรุ๊ป             ถ.คลองหลวง
ตัวอย่างโครงการทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงการ                           ชื่อบริษัท                   ที่ตั้ง
กนกพร (ซอยไทยสมบูรณ์-รังสิตคลอง 3)     บจ. ไทยสมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้   ถ.เลียบคลอง 3
เดอะ พาลาซเซตโต้ คลองหลวง           บมจ. วังทองกรุ๊ป           ถ.เลียบคลอง 3
ธนนันท์ วิลเลจ รังสิตคลอง 3 (เฟส 1-2)   บจ. แพลทินั่ม แอสเซ็ท       ถ.เลียบคลอง 3
บ้านพฤกษา 64/1 (รังสิต-คลอง 3)         บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   ถ.เลียบคลอง 3
บ้านพฤกษา 64/2 (รังสิต-คลอง3)         บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   ถ.เลียบคลอง3
บ้านพฤกษา 65/1 รังสิต-คลอง 2 (เฟส 1)   บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   ถ.เลียบคลอง 2
บ้านพฤกษา 65/2 รังสิต-คลอง 2 (เฟส 2)   บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   ถ.เลียบคลอง 2
พระปิ่น 7 ถนนพหลโยธิน-ถนนเลียบคลองแอน   บจ. พระปิ่นนคร             ถ.ถนนไอยรา
พฤกษาวิลล์ 46/2 รังสิต-คลอง 3 (เฟส 2)   บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   ถ.รังสิต-คลอง3
พลพัฒน์ ซอยไทยสมบูรณ์ 3-รังสิตคลอง 3     บจ. พลพัฒน์ เรียลเอสเตท     ถ.เลียบคลอง3
ตัวอย่างโครงการอาคารชุด
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงการ                             ชื่อบริษัท                 ที่ตั้ง
คอนโดใกล้ตะวัน คลองหลวง เฟส 2 (อาคารB)   บจ. พี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้     ถ.คลอง3-รังสิต
ดิ ไอยรา คอนโดเทล                       บจ. ศิรีรินทร์ ซิกเนอร์เจอร์   ถ.สีขาว
ดีคอนโด รังสิต-ธรรมศาสตร์                 บมจ. แสนสิริ             ถ.คลองหลวง-บางขันธ์
ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต               บมจ. แสนสิริ             ถ.เชียงราก
เดอะ คิทท์ คลองหลวง                     บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์   ถ.คลองหลวง
บ้านร่วมทางฝัน 3 คอนโด                   บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์   ถ.คลองหลวง
บี คอนโด พหลโยธิน                       บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้   ถ.พหลโยธิน
ฟ้าโดม@ธรรมศาสตร์-รังสิต                   บจ. โชคพลัส             ถ.เชียงราก
เอ็ม ที เรสซิเด้นท์                         บจ. ฐานธุรกิจมั่นคง         ถ.คลองหลวง
พลัม คอนโด พาร์ค รังสิต                   บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท   ถ.พหลโยธิน
ตัวอย่างโครงการอาคารพาณิชย์และโฮมออฟฟิศ
ตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ไปจนถึงถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงการ                         ชื่อบริษัท                         ที่ตั้ง
กุลรดา ตลาดไท                       บจ. กุลรดา กรุ๊ป                 ถ.เลียบคลอง1
โครงการไท ไอยรา2                   บจ. พี เอส เมนแลนด์             ถ.คลองหลวง

ดี แลนด์ โฮมออฟฟิศ คลองหลวง เมืองใหม่   บจ.ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์           ถ.คลองหลวง

ดิ ไอยรา แชร์ คลองหลวง - ตลาดไท     บจ.ศิรีรินทร์ ซิกเนเจอร์             ถ.เลียบคลอง1
บ้านร่วมทางฝัน3                       บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์           ถ.เลียบคลอง1
เอ็ม.ที.ซิตี้ คลองหลวง                 บจ.ที.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ แอนเซล   ถ.คลองหลวง

ธนาคาร

ธนาคารธนชาต ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารอิสลามฯ ธนาคารอิสลาม ธนาคารกรุงเทพอัสสัมชัญพระราม2 ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารซีไอเอ็มบี
รายงานตลาดที่อยู่อาศัย ตามแนวถนนพหลโยธิน (อ.คลองหลวง) และถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)

อำเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธินและถนนคลองหลวง(ทางหลวง 3214) ช่วงคลอง 1-4 ซึ่งแยกออกจากถนนพหลโยธิน มีที่อยู่อาศัยบริเวณนี้หลายโครงการ เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีถนนกาญจนาภิเษก

แต่งตั้งคณะประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังแจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

ธอส. โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 65,589 ล้านบาท

ธอส. โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 65,589 ล้านบาทปลื้มสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคืนความสุขให้คนไทยประชาชนตอบรับล้นหลามยอดยื่นกู้สินเชื่อ ธอส.มีบ้านมีสุข เต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาทแล้ว!!! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธอส. ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ปีแรก 1.125% ต่อปี บ้านมือสอง 300 รายการ พ่วงแคมเปญ 0%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหลวงต่อเนื่อง ร่วมลุยงานอภิมหกรรม บ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี NPA & Resale Home 2014, Home Loan & Consumer Credit 2014 และ Home Builder Expo 2014 ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกคงที่

ภาพข่าว: ธอส.ซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ.ปทุมธานี หนึ่งในกิจกรรม CSR บวร

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่คุณป้าเจริญ ชูทรัพย์ ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ในตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ธอส. คืนความสุขให้ประชาชนภาคอีสานในงาน Money Expo Korat 2014

ธอส. คืนความสุขให้ประชาชนภาคอีสานในงาน Money Expo Korat 2014 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์โคราชชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.125% ต่อปี บ้านมือสองดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ภาพข่าว: ธอส. ชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือนฉลองวันแม่ รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.82% ต่อปี

"โค้ชแม็กซ์" ชัชวาล ขาวละออ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองรายการชิงแชมป์โลก 2011 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ชวนคุณแม่ "นันทนา ขาวละออ" รับความสุขฉลองวันแม่ในเดือนสิงหาคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กับแคมเปญ

ภาพข่าว: ธอส.เปิดสาขาพัทลุง เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าภาคใต้

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบของที่ระลึกในแก่นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ “สาขาพัทลุง” อย่างเป็นทางการ

ธอส. จัดทำ เงินฝากประจำ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.70-2.80% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งมอบความสุขเอาใจผู้รักการออม เสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 7 เดือน" ดอกเบี้ย 2.70-2.80% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557 พิเศษ!! แคมเปญฉลองวันแม่ เปิดบัญชีภายใน 12 สิงหาคม

ธอส. กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหลวง ในงาน Post Today Expo 2014 สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.125%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมออกบูธงาน “Post Today Expo 2014” ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกคงที่ 1.125% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาท

ธอส. คัดบ้านมือสองประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมเปิดทรัพย์ให้ดูก่อนวันประมูลจริง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เตรียมจัดงานประมูลบ้านมือสอง(NPA) หรือ งานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 โดยคัดบ้านมือคุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,750 รายการออกประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557

ธอส. เตรียมเปิดประมูลบ้านมือสองกว่า 1,750 รายการ พร้อมกันทั่วประเทศ พิเศษ!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง คัดบ้านมือสอง(NPA) คุณภาพดี ทำเลเด่น พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจำนวนกว่า 1,750 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 พิเศษ!!

ภาพข่าว: ธอส.เดินหน้า CSR มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องไตเทียมให้แก่โรงพยาบาลน่าน

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวยืนที่ 3 จากขวา)

ธอส. ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมงานThailand Smart Money 2014 พิษณุโลก ครั้งที่

ธอส. ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมงาน“Thailand Smart Money 2014 พิษณุโลก ครั้งที่ 1”ชูสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.125% ต่อปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ภาพข่าว: ธอส.สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ.น่าน หนึ่งในกิจกรรม CSR บวร

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวหน้าที่ 3 จากขวา)

ธอส. คืนความสุขให้คนไทย ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 8 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.625%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกแคมเปญคืนความสุขให้กับผู้รักการออม ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก“ออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 8 เดือน" รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.625% ต่อไป (อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ บวกเพิ่มอีก 0.875% ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2557 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 166 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 30 บริษัท

ภาพข่าว: ลูกค้า ธอส. ประวัติดีมีเฮ!!! รับสิทธิ์กู้เพิ่มวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้าน/ราย ดอกเบี้ยต่ำคงที่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการ “สินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข” มอบวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าเดิมที่มีประวัติผ่อนชำระดีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน สามารถกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เกี่ยวเนื่อง

ภาพข่าว: โอกาสสุดท้าย!! ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือนขั้นบันได (Step Up) รับดอกเบี้ยสูงสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบโอกาสสุดท้าย!! สำหรับคนรักการออมที่ต้องการรับผลตอบแทนสุดคุ้ม กับผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 10 เดือนขั้นบันได (Step Up)” รับอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 5 เท่ากับ 2.75% ต่อปี เดือนที่ 6 – 9 รับดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัย จัดทำโครงการ สินเชื่อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำโครงการ “สินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข”

ธอส.เปิดให้บริการในห้างฯ ถึงเวลาปกติ 20.00 น.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจ้งเวลาเปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำนิติกรรมทุกประเภทที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ ถึงเวลาปกติ คือ 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ส่วนสาขาอื่นๆ

ภาพข่าว: ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings รับดอกเบี้ยสูง 2.75%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เชิญชวนผู้รักการออมเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์ High Savings” รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำรายการละ 500 บาท หากมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 – 5,000,000 บาท

ธอส.ปิดให้บริการในห้างฯ 18.00 น. ชั่วคราว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำ นิติกรรมทุกประเภทเร็วกว่าปกติเป็นการชั่วคราว ที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น.(ปกติปิดให้บริการเวลา

ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย นครราชสีมา ขอนแก่น

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดสัมมนา “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยนายสัมมา คีตสิน

วันนี้ ธอส.แจ้งปิดการให้บริการเร็วกว่าปกติ ที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำ นิติกรรมทุกประเภทเร็วกว่าปกติเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ โดยปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00

ธอส.แจ้งปิดการให้บริการสาขาราชดำเนิน เป็นการชั่วคราว วันที่ 20 พฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำ นิติกรรมทุกประเภทที่สาขาราชดำเนิน เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการธนาคารได้ที่สาขาใกล้เคียง (สาขาไมตรีจิต โทรศัพท์

ภาพข่าว: สินเชื่อบ้าน ธอส. โดนใจ ประชาชนแห่จองสิทธิ์สูงกว่า 14,200 ล้านบาท

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า การเข้าร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 : MONEY EXPO 2014 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากประชาชนตอบรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธอส. เป็นอย่างดี

ธอส. แจงผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 29,356

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2557 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 29,356 ล้านบาท จากเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,337ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เท่ากับ 6.29%

ธอส. แนะลูกค้าประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางมาใช้บริการที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ในวันนี้ (9

เนื่องจากในวันนี้ (9 พฤษภาคม 2557) มีผู้ชุมนุมได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 จึงส่งผลให้ลูกค้าอาจไม่ได้รับ ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการที่ สำนักงานใหญ่ พระราม 9

ธอส. ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศ 2 มาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง) กรณีลูกค้าเดิมของธนาคารที่ได้รับผลกระทบหลักประกันเสียหายหรือสูญเสียรายได้