ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธอส.โชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 103,399 ล้านบาท พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐:๐๑ น.
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส.โชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 103,399 ล้านบาท พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย รุกสินเชื่อกลุ่มรายได้น้อยสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2557 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ ได้ถึง 103,399 ล้านบาท จำนวน 114,841 บัญชี หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ลดเหลือเพียง 5.99% สินเชื่อคงค้างจำนวน 778,632 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 16.72% โดย 9 เดือนที่ผ่านมาธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มรายได้น้อยวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ได้ทั้งสิ้น 72,797 ราย วงเงิน 48,573 ล้านบาท ซึ่งเป็น 46.98% ของสินเชื่อปล่อยใหม่ในปีนี้ ซึ่งธอส.มั่นใจว่าสิ้นปีจะสามารถปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมาย 134,000 ล้านบาทได้อย่างแน่นอน

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 /2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนว่า ธนาคารยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 103,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2557 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 778,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.73% สินทรัพย์รวม 824,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.60% เงินฝากรวม 650,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.44% ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) สุทธิคงเหลือจำนวน 1,604 ล้านบาท ลดลง 3.67% นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดเหลือจำนวน 46,628 ล้านบาท คิดเป็น 5.99% ของยอดสินเชื่อรวม ซึ่งเป็นอัตราส่วน NPL ที่ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ที่มี NPL อยู่ที่ 6.12% ของสินเชื่อรวม และมีกำไรสุทธิ จำนวน 7,379 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งมากที่ 16.72% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

สาเหตุสำคัญที่ทำให้สินเชื่อใหม่ของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากโครงการสินเชื่อคืนความสุขให้คนไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข สำหรับลูกค้าเดิม ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีรับสิทธิ์กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 3.99% นาน 3 ปี ยอดล่าสุด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีผู้ติดต่อขอยื่นกู้แล้วจำนวน 7,175 บัญชี รวมเงิน 1,675.36ล้านบาท และ สำหรับโครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ยอดล่าสุด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีผู้ติดต่อขอยื่นกู้แล้วจำนวน 4,689 บัญชี วงเงินรวม 6,125.37 ล้านบาท นอกจากนี้ประชาชนยังให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธอส.ที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามพันธกิจหลักของธนาคาร ที่ผ่านมาธนาคารได้จัดทำโครงการสินเชื่อบ้านที่กำหนดวงเงินกู้ต่อรายไว้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อาทิ โครงการบ้าน ธอส. สานรัก อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี โครงการสินเชื่อบ้าน 61 ปี ธอส. อัตราดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี นาน 6 เดือน ส่งผลให้ ณ ไตรมาสที่ 3 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อรายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ทั้งสิ้น 72,797 ราย วงเงิน 48,573 ล้านบาท ซึ่งเป็น 46.98% ของสินเชื่อปล่อยใหม่ใน 9 เดือนแรก

“นอกจากสินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มรายได้น้อยแล้วธนาคารยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการของลูกค้า ทุกกลุ่ม อาทิ โครงการบ้าน ธอส. – กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10 อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 7 เดือนแรก สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และโครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข 2 ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% นานถึง 2 ปี โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ ต่อราย จึงมั่นใจว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของธนาคาร ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมาย 134,000 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน” นางอังคณา กล่าว

ด้านเงินฝากธนาคารมีนโยบายเสริมสร้างวินัยการออมภาคประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และระบบการออม ล่าสุดธนาคารได้จัดทำ “ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home” สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.75%ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท (ลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ ของยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น) เงื่อนไขฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป รับฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี สามารถใช้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระงวดเงินกู้และชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี นับเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากสุดคุ้มที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งใจจัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ต้องการฝากเงินประเภทออมทรัพย์แต่ได้ดอกเบี้ยสูงเทียบเคียงเงินฝากประจำ เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ธนาคารยังได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การจัดโครงการ Peak Day ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะร่วมกับพนักงานให้บริการลูกค้าด้วยตัวเอง ทั้งการรับชำระหนี้เงินกู้ปิดบัญชี และให้คำปรึกษาด้านเงินกู้ รวมถึงการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customers) และนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีตามค่านิยมขององค์กร (G-I-V-E- Values) ซึ่งประกอบด้วย ยึดมั่นธรรมาภิบาล (G :Good Governance) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (I : Innovative Thoughts ) ร่วมใจทำงาน (V : Value Teamwork) และ บริการเป็นเลิศ (E : Excellent Services) อีกทั้งยังขยายพื้นที่การให้บริการแก่ลูกค้าประชาชน โดยการเปิดสาขาใหม่ในปี 2557 จำนวน 12 แห่ง และขยายพื้นที่การให้บริการของสาขาเดิมอีก 9 แห่งในปี 2557 โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2557 ธนาคารจะมีจำนวนสาขารวม 202 แห่ง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ ธอส. ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นางอังคณา กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจแล้ว ธอส. ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” หรือ การพัฒนา “บ้าน-วัด-โรงเรียน” ซึ่งถือเป็น 3 เสาหลักระดับชุมชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิ อยุธยา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ น่าน ปทุมธานี นครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา เชียงราย และพังงา โดยตั้งแต่ปี 2553 ธอส.สามารถช่วยเหลือ สร้าง-ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมกว่า 1,700 หลัง

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารสิกรไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารอิสลามฯ ธนาคารอิสลาม ธนาคารกรุงเทพอัสสัมชัญพระราม2
ภาพข่าว: ธอส. ลุยงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 31 บ้านมือสองดอกเบี้ย 0% นาน 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 31” จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 1.125% ต่อปี ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 4.975% ต่อปี และปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป

ภาพข่าว: ธอส.แถลงข่าวครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี ธอส. พร้อมเปิดตัว GH Bank Line Official Account และ

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แถลงข่าวครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี ธอส.ด้วยการเปิดตัวสุดยอดแคมเปญคืนความสุขภายใต้แนวคิด “61 ปี ธอส.เติมเต็มสุข เพื่อบ้าน เพื่อคนไทย” กับ “สินเชื่อบ้าน 61 ปี

ภาพข่าว: ธอส.ฉลองครบรอบ 61 ปี จัดเต็มกับ 3 แคมเปญตอบแทนลูกค้า พร้อมเปิดตัว GH Bank Line Official

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี ธอส. ด้วยการเปิดตัวสุดยอดแคมเปญคืนความสุขภายใต้แนวคิด “61 ปี ธอส. เติมเต็มสุข เพื่อบ้าน เพื่อคนไทย” กับ “สินเชื่อบ้าน 61 ปี

ธอส.ฉลองครบรอบ 61 ปี จัดเต็มกับสุดยอดแคมเปญตอบแทนลูกค้า สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 1.61% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี เปิดตัวสุดยอดแคมเปญคืนความสุขภายใต้แนวคิด “61 ปี ธอส. เติมเต็มสุข เพื่อบ้าน เพื่อคนไทย” กับ “สินเชื่อบ้าน 61 ปี ธอส.” อัตราดอกเบี้ย 1.61% ต่อปี นาน 6 เดือน

ธอส. ชูสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.125% ต่อปี พร้อมคัดทรัพย์มือสองคุณภาพดี ทำเลเด่น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ล่องใต้พร้อมพกโปรโมชั่นสุดพิเศษ ในงาน “Thailand Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2” ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกคงที่ 1.125% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 61 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เนื่องด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว“ครบรอบ 61 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์” โดยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมกับเปิดตัว G H Bank Line Official Account และ Sticker Line

รายงานตลาดที่อยู่อาศัยตามแนวถนนพหลโยธิน (อ.คลองหลวง)และถนนคลองหลวง (คลอง 1-4) จ.ปทุมธานี โดย

อำเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธินและถนนคลองหลวง(ทางหลวง 3214) ช่วงคลอง 1-4 ซึ่งแยกออกจากถนนพหลโยธิน มีที่อยู่อาศัยบริเวณนี้หลายโครงการ เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีถนนกาญจนาภิเษก

รายงานตลาดที่อยู่อาศัย ตามแนวถนนพหลโยธิน (อ.คลองหลวง) และถนนคลองหลวง (คลอง 1-4)

อำเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตของที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธินและถนนคลองหลวง(ทางหลวง 3214) ช่วงคลอง 1-4 ซึ่งแยกออกจากถนนพหลโยธิน มีที่อยู่อาศัยบริเวณนี้หลายโครงการ เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีถนนกาญจนาภิเษก

แต่งตั้งคณะประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังแจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

ธอส. โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 65,589 ล้านบาท

ธอส. โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 65,589 ล้านบาทปลื้มสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคืนความสุขให้คนไทยประชาชนตอบรับล้นหลามยอดยื่นกู้สินเชื่อ ธอส.มีบ้านมีสุข เต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาทแล้ว!!! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธอส. ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคงที่ปีแรก 1.125% ต่อปี บ้านมือสอง 300 รายการ พ่วงแคมเปญ 0%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหลวงต่อเนื่อง ร่วมลุยงานอภิมหกรรม บ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี NPA & Resale Home 2014, Home Loan & Consumer Credit 2014 และ Home Builder Expo 2014 ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกคงที่

ภาพข่าว: ธอส.ซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ.ปทุมธานี หนึ่งในกิจกรรม CSR บวร

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่คุณป้าเจริญ ชูทรัพย์ ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ในตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ธอส. คืนความสุขให้ประชาชนภาคอีสานในงาน Money Expo Korat 2014

ธอส. คืนความสุขให้ประชาชนภาคอีสานในงาน Money Expo Korat 2014 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ MCC Hall เดอะมอลล์โคราชชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.125% ต่อปี บ้านมือสองดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ภาพข่าว: ธอส. ชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือนฉลองวันแม่ รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.82% ต่อปี

"โค้ชแม็กซ์" ชัชวาล ขาวละออ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองรายการชิงแชมป์โลก 2011 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ชวนคุณแม่ "นันทนา ขาวละออ" รับความสุขฉลองวันแม่ในเดือนสิงหาคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กับแคมเปญ

ภาพข่าว: ธอส.เปิดสาขาพัทลุง เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าภาคใต้

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบของที่ระลึกในแก่นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ “สาขาพัทลุง” อย่างเป็นทางการ

ธอส. จัดทำ เงินฝากประจำ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.70-2.80% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งมอบความสุขเอาใจผู้รักการออม เสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 7 เดือน" ดอกเบี้ย 2.70-2.80% ต่อปี รับดอกเบี้ยรายเดือน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557 พิเศษ!! แคมเปญฉลองวันแม่ เปิดบัญชีภายใน 12 สิงหาคม

ธอส. กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหลวง ในงาน Post Today Expo 2014 สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.125%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมออกบูธงาน “Post Today Expo 2014” ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกคงที่ 1.125% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาท

ธอส. คัดบ้านมือสองประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมเปิดทรัพย์ให้ดูก่อนวันประมูลจริง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เตรียมจัดงานประมูลบ้านมือสอง(NPA) หรือ งานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 โดยคัดบ้านมือคุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,750 รายการออกประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557

ธอส. เตรียมเปิดประมูลบ้านมือสองกว่า 1,750 รายการ พร้อมกันทั่วประเทศ พิเศษ!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง คัดบ้านมือสอง(NPA) คุณภาพดี ทำเลเด่น พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจำนวนกว่า 1,750 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 พิเศษ!!

ภาพข่าว: ธอส.เดินหน้า CSR มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องไตเทียมให้แก่โรงพยาบาลน่าน

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวยืนที่ 3 จากขวา)

ธอส. ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมงานThailand Smart Money 2014 พิษณุโลก ครั้งที่

ธอส. ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมงาน“Thailand Smart Money 2014 พิษณุโลก ครั้งที่ 1”ชูสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.125% ต่อปี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ภาพข่าว: ธอส.สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ.น่าน หนึ่งในกิจกรรม CSR บวร

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นำโดยนายสมบัติ อยู่เมือง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG & CSR)ธอส.(แถวหน้าที่ 3 จากขวา)

ธอส. คืนความสุขให้คนไทย ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 8 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.625%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกแคมเปญคืนความสุขให้กับผู้รักการออม ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก“ออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 8 เดือน" รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.625% ต่อไป (อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ บวกเพิ่มอีก 0.875% ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 ปี 2557 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 166 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 30 บริษัท

ภาพข่าว: ลูกค้า ธอส. ประวัติดีมีเฮ!!! รับสิทธิ์กู้เพิ่มวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้าน/ราย ดอกเบี้ยต่ำคงที่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการ “สินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข” มอบวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าเดิมที่มีประวัติผ่อนชำระดีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน สามารถกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เกี่ยวเนื่อง

ภาพข่าว: โอกาสสุดท้าย!! ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือนขั้นบันได (Step Up) รับดอกเบี้ยสูงสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบโอกาสสุดท้าย!! สำหรับคนรักการออมที่ต้องการรับผลตอบแทนสุดคุ้ม กับผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 10 เดือนขั้นบันได (Step Up)” รับอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 5 เท่ากับ 2.75% ต่อปี เดือนที่ 6 – 9 รับดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัย จัดทำโครงการ สินเชื่อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำโครงการ “สินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข”

ธอส.เปิดให้บริการในห้างฯ ถึงเวลาปกติ 20.00 น.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจ้งเวลาเปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำนิติกรรมทุกประเภทที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ ถึงเวลาปกติ คือ 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ส่วนสาขาอื่นๆ

ภาพข่าว: ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings รับดอกเบี้ยสูง 2.75%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เชิญชวนผู้รักการออมเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์ High Savings” รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี เงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำรายการละ 500 บาท หากมีวงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000 – 5,000,000 บาท

ธอส.ปิดให้บริการในห้างฯ 18.00 น. ชั่วคราว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำ นิติกรรมทุกประเภทเร็วกว่าปกติเป็นการชั่วคราว ที่จุดให้บริการในห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น.(ปกติปิดให้บริการเวลา