ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธอส.โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 58 สินเชื่อปล่อยใหม่ 31,647 ล้านบาท ขยายตัว 7.80% ดันสินเชื่อคงค้างทะลุกว่า 8 แสนล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๑๙ น.
กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 /2558 เติบโตต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 31,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.80% ยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 804,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35% จาก ณ สิ้นปี 2557 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 17.92% พร้อมคาดการณ์ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งปีโตประมาณ 4-5% จากปัจจัยหนุนทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการผลักดันโครงการลงทุนของรัฐบาลทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและขนส่งสาธารณะ

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 /2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ว่า จากความร่วมแรงร่วมใจกันภายในองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดี ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของธนาคารในไตรมาสที่ 1/2558 ยังคงมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลการปล่อยสินเชื่อใหม่ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 31,647 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ถึง 7.80% ส่งผลยอดรวมของสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 804,992 ล้านบาท หรือ ขยายตัวจาก ณ สิ้นปี 2557 ถึง 1.35% ทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตมาสที่ 1 ปี 2558 สูงถึง 853,102 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.41% จาก ณ สิ้นปี 2557 โดยธนาคารมียอดเงินฝากรวม 677,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.83% จาก ณ สิ้นปี 2557

สำหรับด้านคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เหลือจำนวน 44,411 ล้านบาท คิดเป็น 5.52% ของสินเชื่อรวม ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 ที่ 5.36% เล็กน้อย แต่หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่ 6.29% ของสินเชื่อรวม พบว่ามีการปรับตัวลดลงถึงประมาณ 0.77%

ธนาคารมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 2,474 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.78% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 และธนาคารมีสถานะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS Ratio ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2558 ที่แข็งแกร่ง โดยอยู่ที่ระดับ 17.92% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้ที่ 8.50%

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินเชื่อใหม่ของธนาคารยังเติบโตดี เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการสินเชื่อที่สำคัญ รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.87% วงเงินโครงการ 8,000 ล้านบาท 2. โครงการบ้าน ธอส.-เพิ่มสุข สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอ ให้กู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย ดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 – 3 คงที่ 3.99% ต่อปี วงเงินโครงการ 2,500 ล้านบาท 3. โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไตรมาส 1 ปี 2558 สำหรับลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 3.75% ต่อปี วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท 4. โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไตรมาส 1 ปี 2558 สำหรับลูกค้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่มสวัสดิการไม่มีเงินฝาก และกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นหักเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 3.75% ต่อปี วงเงินโครงการ 15,000 ล้านบาท และ 5. โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไตรมาส 1 ปี 2558 สำหรับลูกค้า Fast Track/Regional Fast Track และลูกค้าโครงการ LTF อัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 3.50% ต่อปี วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 5 โครงการ มียอดยื่นคำขอกู้ล่าสุด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 จำนวน 41,526 ล้านบาท

“สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2558 ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมเดินหน้าปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 149,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 142,697 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้ ธอส.ปรับเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 25% ของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2558 ที่มีอยู่ 600,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้สินเชื่อคงค้างของ ธอส.ณ สิ้นปี 2558 จะเพิ่มขึ้น 860,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดสินเชื่อคงค้างที่ประมาณ 29% ของสินเชื่อคงค้างทั้งระบบที่มียอดรวม 2,960,000 ล้านบาท” นางอังคณาฯ กล่าว

นางอังคณาฯ กล่าวต่อไปอีกว่า จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. คาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม (ประกอบด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่ ยอดซื้อขาย และสินเชื่อที่อยู่อาศัย)จะเติบโตได้ 4-5% โดย คาดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเปิดขายโครงการแนวราบในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯและปริมณฑลมากขึ้น เพื่อทดแทนตลาดห้องชุดที่ชะลอตัวลงทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูมิภาค ยกเว้นพื้นที่จังหวัดปริมณฑลที่ยังมีแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจุดขายที่ดี และยังมีปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน ประกอบด้วย

1.การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 ครั้งต่อเนื่อง รวม 0.50% ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50% ในปัจจุบัน ส่งผลทางจิตวิทยาให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

2.รัฐบาลได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ได้แก่ ที่ จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.สงขลา และ จ.ตราด และแผนจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับระยะที่ 2 ในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.หนองคาย จ.นครพนม และ จ.นราธิวาส ทำให้เกิดโครงการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรองรับความต้องการของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

3.แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ ระยะเวลา 8 ปี วงเงินงบประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นแผนเร่งด่วนสำหรับดำเนินการในปี 2558 จำนวน 59 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 850,000 ล้านบาท การพัฒนาโครงการขนส่งสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผ่านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงข่ายขนส่งทางน้ำ โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง การเพิ่มขีดความสามารถขนส่งทางอากาศ

นางอังคณาฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ตลอดระยะเวลากว่า 62 ปีของการดำเนินธุรกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นที่พึ่งสำหรับคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการเป็นสถาบันเฉพาะกิจที่ช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลอย่างเต็มที่ต่อไป

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินช่วยเนปาล ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ไอเอ็นทีรีซอร์สเซส ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ทรูมันนี่ ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารทหารไทย
ธอส.ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เงินฝากออมทรัพย์ Premier Savings พิเศษ!!อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐลดความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ประชาชนสร้างวินัยในการออมเงิน จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ”เงินฝากออมทรัพย์ Premier Saving” พิเศษ!!อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

ธอส. ยืนยันรัฐบาลมีนโยบายสานฝันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) แจงกรณีมติ ครม. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและนำเงินงบประมาณในโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่กรมบัญชีกลางฝากอยู่ที่ ธอส. ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนั้น

ภาพข่าว: ธอส.ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน ในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาทอัตราเดียวทุกวงเงินกู้ ด้านเงินฝากชู “เงินฝากออมทรัพย์ 5 เดือน”

ธอส.ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ 5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำ จัดโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาทอัตราเดียวทุกวงเงินกู้ ด้านเงินฝากชู

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(25 เมษายน 2558)

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 09.30 น. โรงพยาบาลปิยะเวท จัดงานสัมมนา “ดูแลผู้สูงวัย ให้ใจ เกินร้อย” ณ โรงพยาบาลปิยะเวท 11.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดกิจกรรม

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 เมษายน 2558)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 09.30 น. โรงพยาบาลปิยะเวท จัดงานสัมมนา “ดูแลผู้สูงวัย ให้ใจ เกินร้อย” ณ โรงพยาบาลปิยะเวท 11.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดกิจกรรม

ธอส. เปิดประมูลบ้านมือสองคุณภาพดีกว่า 1,300 รายการทั่วประเทศ ผู้ชนะประมูลรับไปเลย!! ดอกเบี้ยเงินกู้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมตอบสนองนโยบายภาครัฐลดความความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน คัดบ้านมือสอง(NPA) คุณภาพดี ทำเลเด่น พร้อมส่วนลดสุดพิเศษจำนวนกว่า 1,300 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน

ธอส.จัดงานประมูลขายบ้านมือสอง พร้อมกันทั่วประเทศ ชูทรัพย์ราคาต่ำสุดเริ่มต้นประมูลเพียง 72,000

ธอส.จัดงานประมูลขายบ้านมือสอง พร้อมกันทั่วประเทศ ชูทรัพย์ราคาต่ำสุดเริ่มต้นประมูลเพียง 72,000 บาท!! พร้อมสุดยอดโปรโมชั่นสินเชื่อ 0% นาน 12 เดือน ตั้งเป้าขายทั้งปี 2,300ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดกิจกรรม การประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่

สืบเนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้จัดกิจกรรม“การประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1/2558” หรือ “ประมูลบ้านมือสอง” โดยคัดบ้านมือสอง คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,300 รายการ มาประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพข่าว: ธอส. เปิดประมูลทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่นกว่า 1,300 รายการทั่วประเทศ ชูโปรโมชั่นดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เตรียมจัดงานประมูลทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 1/2558 โดยคัดทรัพย์ NPA ทั้งบ้านมือสอง ห้องชุด อาคารแฟลต และที่ดินเปล่า คุณภาพดี ทำเลเด่น ทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,300 รายการ ส่วนลดสูงสุด 30 % ราคาทรัพย์เริ่มต้นประมูลที่ 72,000

ธอส. เดินหน้าปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล จัดทำโครงการ สินเชื่อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เดินหน้าปล่อยสินเชื่อเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาส ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน โดยทุ่มวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำโครงการ “สินเชื่อบ้าน ธอส. ชีวิตมีสุข”

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปีมะแม 2558

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.และนายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี จำนวน 57 รูป จากวัดพระราม 9

ภาพข่าว: ธอส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น สุริยศศิธร ประจำปี 2558

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558 ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จากปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส.เปิดตัวเงินฝากประจำ 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) สูงสุด 3.50%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้อนรับเดือนเมษายน ด้วย 2 โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงร้อนแรงกับผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 11 เดือนแบบขั้นบันได” มอบดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได โดยเดือนที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เดือนที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย

ภาพข่าว: ธอส.เปิดตัวเงินฝากประจำ 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) สูงสุด 3.50%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้อนรับเดือนเมษายน ด้วย 2 โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงร้อนแรงกับผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ 11 เดือนแบบขั้นบันได” มอบดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได โดยเดือนที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เดือนที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย

ธอส. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ กับ โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2558 รายได้สุทธิไม่เกิน 15,000

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้ามาตรการลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชานด้านที่อยู่อาศัย เตรียมวงเงิน 8,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2558” สินเชื่อบ้านสำหรับผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท แบ่งเบาภาระผ่อนบ้านให้ลูกค้าประชาชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คืนความสุขให้คนไทยแบ่งเบาภาระผ่อนบ้านให้ลูกค้าประชาชน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท นำโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) ลดลง 0.125% ต่อปี จากเดิม 6.975% ต่อปี ปรับลดลงเหลือ 6.850% ต่อปี ด้าน

ชาวใต้แห่ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ของ ธอส. เพียง 3 วัน วงเงินกว่า 2,707 ล้านบาท

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคมที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส

ภาพข่าว: ธอส. สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยใน จ.อยุธยา

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)นำทีมผู้บริหาร พนักงานธนาคาร และจิตอาสา ร่วมกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย จัดกิจกรรม “จิตอาสา ธอส. ผนึกพลัง Outsource อาสาสร้างบ้านมอบสุข”

ธอส. ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.25% เงินฝากประจำ 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.50%

ธอส. ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.25% เงินฝากประจำ 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.50% ต่อปี บ้านมือสอง ที่ดินเปล่า ธอส. เริ่มต้นเพียง 31,000 บาท พร้อมลดสูงสุด 50% ในงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 32 และ Money Expo Hatyai 2015

ภาพข่าว: ธอส.ชวนออมเงินในสัปดาห์ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายการออมภาคประชาชน จัดงาน “สัปดาห์ออมทรัพย์” กับผลิตภัณฑ์ “เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ” รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.50% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ธอส.เท่ากับ

ภาพข่าว: IRMดึงนักวิชาการร่วมอบรมพนักงานระดับผู้จัดการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับเกียรติจากนายภัลลภ กฤตยานวัช อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ

ธอส.จัดทำ ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.50%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รุกเงินฝากรายย่อยเสริมสร้างวินัยการออม จัดทำ “ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Extra Savings” รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่มอีก 1.50% ต่อปี นาน 12 เดือน เปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 นางอังคณา

ภาพข่าว: ธอส.โชว์ยอดจองสิทธิ์สินเชื่อบ้าน-เงินฝาก 3 วัน 5,180 ล้านบาท

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดบูธธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในงานมหกรรมทำเงินให้งอกเงย กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส.

ภาพข่าว: รมช.คลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: รมช.คลังมอบนโยบาย ธอส.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบของที่ระลึกจากนายเกริก วณิกกุล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ ธอส. โดยมี นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส.

ภาพข่าว: ยอดจองสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษของ ธอส. ในงาน Money Expo Pattaya 2015 มูลค่ารวมกว่า 3,650

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดบูธ ธอส. ในงาน มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 หรือ Money Expo Pattaya 2015” โดยมี คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายสันติ

ภาพข่าว: ธอส.ชวนออมรัก ออมเงิน ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ รับดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ต้อนรับเดือนแห่งความรัก เชิญชวนลูกค้าประชาชนมาเก็บออมรักกันด้วยผลิตภัณฑ์ “เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ” รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 0.50% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ธอส.เท่ากับ 2.25%

ธอส. ร่วมออกบูธ 2 มหกรรมการเงิน ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองเดือนแห่งความรัก มอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแห่งความสุข ครบวงจรให้แก่ลูกค้าประชาชนใน “มหกรรมทำเงินให้งอกเงย” กรุงเทพ และ “มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 หรือ Money Expo Pattaya 2015”

ธอส. ร่วมออกบูธ 2 มหกรรมการเงิน ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำปีแรก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองเดือนแห่งความรัก มอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินแห่งความสุข ครบวงจรให้แก่ลูกค้าประชาชนใน “มหกรรมทำเงินให้งอกเงย” กรุงเทพ และ “มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 หรือ Money Expo Pattaya 2015”