ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แนวคิดผิด ๆ สร้างบ้านประชารัฐหลัง มธ.รังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑:๔๓ น.
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

ดร.โสภณ ออกมาเตือนอีกแล้วว่าแค่คิดสร้างบ้านประชารัฐ (เอื้อาทรหรือบ้านคนจน) แห่งแรกที่ธรรมศาสตร์ รังสิต ก็คิดผิดแล้วอย่างไรบ้าง

ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลโดยนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงว่าจะสร้างบ้านประชารัฐ (บ้านคนจน) ที่บริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนี้:

1. นายกฯ ท่านบอกจะสร้างบ้านประชารัฐตามแนวรถไฟฟ้า ประชาชนก็นึกถึงรถไฟฟ้าในเมือง แต่บริเวณที่จะตั้งนี้อยู่ห่างจากใจกลางเมือง (ธนาคารกรุงเทพ สีลม) ถึง 50 กิโลเมตร แสดงว่าการก่อสร้างนี้คงอาศัยว่าทางราชการมีที่ดิน แต่ไมได้พิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาดแต่อย่างใด

2. บริเวณดังกล่าวและโดยรอบ (ทำเล A2 ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส สำรวจไว้) ยังมีโครงการที่อยู่อาศัยขายอยู่ 31 โครงการ มีจำนวนหน่วยรวมกัน 6,641 หน่วย เหลือขายอยู่ 2,421 หน่วย โดยเฉพาะที่ขายในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาททั้งทาวน์เฮาส์และห้องชุด ก็ยังมี 3,230 หน่วย และเหลือขายอยู่ 875 หน่วย ไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย

3. บริเวณนั้นมีหอพักอะพาร์ตเมนต์อยู่เป็นจำนวนมาก ที่ให้เช่าตั้งแต่ราคา 2,000 - 10,000 บาทต่อเดือน คาดว่ารวมแล้วน่าจะมีจำนวนเกินกว่า 10,000 หน่วย และไม่เคยมีการร้องเรียนว่าค่าเช่าแพง หรือราคาขายอาคารชุดและที่อยู่อาศัยแพงแต่อย่างไร และเชื่อว่าภายใน 10 ปีข้างหน้าก็จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย

4. การไปสร้างบ้านประชารัฐนี้จะทำให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ที่ทำหอพัก อะพาร์ตเมนต์ บ้านจัดสรร ในบริเวณนั้น "เจ๊ง" หมด เพราะรัฐบาลเอาภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศอุดหนุนเพื่อทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น

5. รัฐบาลก็คงไม่มีงบประมาณมหาศาลสร้างมหาศาลนับล้าน ๆ หน่วย แต่ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการซื้อบ้านประเภทนี้ในพื้นที่ทดลองนี้ ก็คงได้ประโยชน์เสมือน "ถูกหวย" แต่จะเป็นปรากฏการณ์ "ฝนตกไม่ทั่วฟ้า" ได้อยู่แค่จำนวนหนึ่งแล้วก็หมดไป

6. ในทางการเงิน การที่จะสร้างห้องชุด 32 ตารางเมตร ตามมาตรฐานการเคหะแห่งชาติ ราคาตามท้องตลาดน่าจะเป็นเงิน 36,000 บาทต่อตารางเมตร หรือเป็นเงิน 1.125 ล้านบาท หากรัฐบาลจะขายเพียง 600,000 บาท ก็ต้องอุดหนุนหน่วยละ 525,000 บาท "ผู้โชคดี" ที่จองซื้อบ้านได้ ก็จะได้เงินภาษีของประชาชนไป เสมือนการ "ถูกหวย" นั่นเอง หากสร้าง 10,000 หน่วยในบริเวณนี้ รัฐบาลก็ต้องเสียเงินอุดหนุนถึง 5,250 ล้านบาทไปโดยไม่จำเป็น นำเงินไปพัฒนาประเทศทางอื่นคงจะคุ้มค่ากว่า

7. ที่ดินของการถไฟแห่งประเทศไทยที่จะนำไปสร้างบ้านประชารัฐ หากนำไปให้เอกชนเช่าทำประโยชน์ เช่นที่ดินขนาด 100 ไร่ ๆ ละ 10 ล้านบาท รวม 1,000 ล้านบาท หากให้เช่าปีละ 2% ของมูลค่าก็จะได้เงินปีละ 20 ล้านบาท หากให้เช่าระยะยาวเช่น 30 ปี ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็อาจได้เงินคาเช่าล่วงหน้าถึง 30% หรือ 300 ล้านบาท เงินเหล่านี้นำไปพัฒนาการรถไฟฯ หรือพัฒนาประเทศได้อีกมาก

รัฐบาลไม่พึงจะสร้างผลงานด้วยการสร้างบ้านประชารัฐ ซึ่งนอกจากจะไม่สำเร็จแล้ว ยังอาจจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติอีกด้วย

อ้างอิง: AREA แถลง ฉบับที่ 383/2558: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
ผู้แถลง:

ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโลก ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารอิสลามแห่ง ธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารแห่งอเมริกา ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารยูโอบี

ภาพข่าว: พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ณ โถงการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส.จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (17 ตุลาคม 2559) นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

ธอส.ประกาศ 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลดดอกเบี้ย/เงินงวด พร้อมให้กู้เพิ่มและกู้ใหม่อัตราดอกเบ

ธอส.ประกาศ 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดดอกเบี้ย/เงินงวด พร้อมให้กู้เพิ่มและกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3% นาน 3 ปีแรก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศ 2 มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้ที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 3 ปี 2559 REIC Housing

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 3 ปี 2559 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามจำนวน 168 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 32 บริษัท

โปเกมอน เดอะ มูฟวี

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชวนครอบครัวและเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์มาร่วมลุ้นไปกับการผจญภัยครั้งใหม่ของซาโตชิและพิคาชู พบกันการปรากฎตัวครั้งแรกของ 2 โปเกมอนมายา "โวลเคเนียน" และ "มาเกียนา" พร้อมด้วยเหล่าผองเพื่อนเขตคาลอส

ธอส.ชูสินเชื่อบ้าน 63 ปี ดอกเบี้ย 0.63% นาน 5 เดือน พร้อมโปร 4 ฟรี!! ค่าจดจำนอง ค่าประเมิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน ร่วมออกบูธให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ชู "สินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส." อัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท (1) ค่าจดทะเบียนจำนอง (2)

ภาพข่าว: ธอส. ร่วมแสดงความยินดีกับ สคร. ครบรอบ 14 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 14 ปี โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ณ

ธอส. สนับสนุนโครงการปันฝัน ปันยิ้ม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 640,000 บาท ให้แก่ "โครงการปันฝัน ปันยิ้ม" โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสจัดงานครบรอบวันสถาปนา 63 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่ง ธอส.

ภาพข่าว: ครบรอบวันสถาปนา 63 ปี ธอส.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.(ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย และนายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร รวมถึงอดีตกรรมการผู้จัดการ ธอส. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นายพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ธอส.เปิดสาขาสมาร์ท : GH Bank Smart Branch

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้บริการสาขาสมาร์ท : GH Bank Smart Branch ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่มีการตกแต่งสถานที่ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีรองรับนวัตกรรมใหม่ และฟินเทคในอนาคต โดยเปิดให้บริการวันจันทร์

ภาพบรรยากาศการเดินแบบเปิดตัว เครื่องแบบพนักงานใหม่ : GH Bank Smart

ส่วนบริหารภาพลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอนำส่งภาพบรรยากาศการเดินแบบเปิดตัว "เครื่องแบบพนักงานใหม่ : GH Bank Smart Uniform" เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ Smart Organization ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเน้นความทันสมัย

พีดีเฮ้าส์ เอาใจลูกค้า2 แบ็งค์ใหญ่ จับมืออัดโปรโมชั่นกระตุ้นสินเชื่อสร้างบ้าน

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโปรโมชั่นฟรีค่าจดจำนอง ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์ ฟรีค่าตรวจงวดงาน พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลูกค้า SCB ที่เป็นกลุ่มลูกค้าสวัสดิการองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อตกลงกับธนาคารฯ กว่า

ภาพข่าว: ธอส. เปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง (Premier Service Center : PSC) โดยมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.

ธอส. เปิดตัวบริการใหม่ Mobile Application : Smart Receipt บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวบริการใหม่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประชาชนในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) จัดทำ "บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Smart Receipt"

ธอส. จัดพิธีเปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC

เนื่องด้วย คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมอบนโยบาย พร้อมกับให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC ซึ่งเป็นศูนย์พิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างครบวงจรแบบ One Stop Service

ธอส. จัดให้เยี่ยมชม GHBank Smart Branch พร้อมเปิดตัวบริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ :

เนื่องด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดกิจกรรม Press Visit เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาสมาร์ท : GHBank Smart Branch ซึ่งเป็นสาขาต้นแบบของธนาคารในการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยรองรับนวัตกรรมใหม่

ภาพข่าว: ธอส. ชวนฝากเงินฉลอง 63 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 63 ปี (24 กันยายน 2559) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน หรือเงินฝากประจำประเภท 6 เดือน รับฟรี!! "ตุ๊กตาหมี ธอส. ทำให้คนไทยมีบ้าน" หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ภาพข่าว: ส.ไทยรับสร้างบ้านจับมือแบ๊งค์รัฐ สนับสนุนโครงการ ธอส.บ้านเพื่อข้าราชการ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต (แถวล่างที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายสมบัติ ทวีผลจรูญ (แถวล่างที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และทีมผู้บริหาร

ธอส.ตอบแทนลูกค้า จัดเต็มเพิ่มอีก 1 ฟรี!!! ค่าจดจำนอง 1% โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอบแทนลูกค้าแบบเต็มๆ หลังเปิดตัว "โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส." เพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ พบลูกค้าให้ความสนใจแสดงความประสงค์ขอยื่นกู้ใกล้เต็มกรอบวงเงินรวม 6,300 ล้านบาทแรกแล้ว ล่าสุดธนาคารได้ขยายกรอบวงเงินรวมเป็น 30,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: ธอส. รับรางวัล กนกนาคราช ประจำปี 2559

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล "กนกนาคราช" ในฐานะ "องค์กรศรีแผ่นดินด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" จากพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ภาพข่าว: ธอส. รับรางวัล กนกนาคราช

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรางวัล "กนกนาคราช" ในฐานะองค์กรศรีแผ่นดินด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จากพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล "เพชรกนก" และ "กนกนาคราช" ประจำปี

ธอส.ฉลองครบรอบ 63 ปี จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 0.63% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก 3 ฟรี!! ค่าธรรมเนียม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 63 ปี เตรียมวงเงิน 6,300 ล้านบาท จัดทำ "โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส." มอบเป็นของขวัญตอบแทนลูกค้าประชาชน อัตราดอกเบี้ย 5 เดือนแรกเท่ากับ MRR – 6.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 0.63% ต่อปี) เดือนที่ 6 – 36

ภาพข่าว: ธอส. จัดงาน รับขวัญมอบรางวัลนักกีฬาคว้าชัยโอลิมปิก ริโอเกมส์

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับและมอบรางวัลให้แก่สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ล้านบาท และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ล้านบาท