ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โตโยต้าร่วมกับเครือข่าย เชิดชูคนทำดีบนถนน เปิดโครงการ รวมพลคนดีถนนสีขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔:๔๕ น.
กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--เดนท์สุ

นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พล.ต.อ. วุฒิ ลิปต-พัลลภ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติเปิดตัวโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” ถือเป็น การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งบริษัทประกันภัยรถยนต์อีก 9 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเชิดชูบุคคล ที่ทำดีบนท้องถนน เฟ้นหาคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดงานฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโอกุระ ถนนวิทยุ

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศมากว่า 52 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือ ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึก และร่วมรณรงค์ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยวินัยและน้ำใจ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งเครือข่ายถนนสีขาวจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ 9 แห่ง เปิดตัวโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว...Hero on the Road” เพื่อเฟ้นหาและเชิดชูผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง เคารพกฎและรักษาวินัยจราจร ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ คือ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน : 2011-2020” (Decade of Action for Road Safety : 2554-2563) ที่ประกาศโดยสหประชาชาติ

โครงการ รวมพลคนดีถนนสีขาว ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตอาสาทำความดีบนท้องถนนร่วมเป็น Hero Model เพื่อเป็นตัวแทนสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีบนท้องถนน ได้แก่ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (นักแสดงและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู) คุณภาณุพงศ์ ลาภเสถียร (ปาว – นักปั่นกู้ชีพ) คุณสมควร วังมะฤค (ดีเจอ้อยใจ และอาสาสมัครจราจรหญิง)

โครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว” แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและเชิดชูคนทำดีบนท้องถนน กับ Hero Model ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีบนท้องถนน

กิจกรรมที่ 2 เฟ้นหาและรับสมัครคนทำดีบนท้องถนน กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปฏิญาณตนเป็นคนดีบนท้องถนน โดยจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่ 3 เคารพกฎ รักษาวินัยจราจร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร พรบ. ขนส่ง อย่างถูกต้องในพื้นที่ 17 จังหวัด (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ) ที่มีการละเมิดกฎจราจร และสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยการตั้งด่านตรวจพิเศษขึ้น ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่   วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของ

-บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : www.toyota.co.th/heroontheroad
-กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จะได้รับสติ๊กเกอร์ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการเข้าร่วมกิจกรรม และจะได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านสื่อ และเว็บไซต์จากกรมการขนส่งทางบก รวมถึง รับ พ.ร.บ.รถยนต์ฟรี หากผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

-การตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ใบขับขี่รถยนต์ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากทางกรมการขนส่งทางบก

-การตรวจสอบการกระทำผิดกฎจราจรที่ได้รับใบสั่งจากตำรวจจราจร ภายใน 1 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา1 ปี โดยอ้างอิงจากเอกสารการเรียกร้องการใช้สิทธิ์ประกันภัย

-จะต้องมีบุคคลรับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ เปิดเผยว่า “ในนามของบริษัทโตโยต้าฯ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมเปิดโครงการรวมพลคนดีถนนสีขาว เฟ้นหาและเชิดชูคนทำความดี เพื่อเป็นต้นแบบทั้งในด้านของวินัยจราจรและการแบ่งปันน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมทาง ที่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมืออีกครั้งของภาคีเครือข่ายถนนสีขาว และในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ 9 แห่ง สอดคล้องกับนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ภายใต้แนวคิด Time for Action ที่เราทุกคนจะต้องร่วมลงมือปฏิบัติทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย ดังความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นแก่คนไทย”

นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์ กล่าวว่า “อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยสาเหตุสำคัญคือ การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ขาดจิตสำนึก ดังนั้น รัฐบาลประกาศให้อุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยต้องลดจำนวนอุบัติเหตุให้ได้ครึ่งหนึ่ง ในระหว่างปี     2553 – 2563 หรือมีผู้เสียชีวิตได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ผมขอขอบคุณบริษัทโตโยต้าฯ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม Hero on the Road เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบที่ดีในเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้มีน้ำใจเอื้ออาทรบนท้องถนน ปฏิบัติตามระเบียบวินัยไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ตลอดจนไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 1 ปี จะได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบคนดีถนนสีขาว และได้รับฟรี พ.ร.บ.รถยนต์ และส่วนลดเบี้ยประกันภัยฯ รวมถึงได้รับการยกย่องเชิดชูผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก ในนามกรมขนส่งทางบกหวังว่าโครงการนี้จะเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สะท้อนให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงได้จริง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจราจรในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการและจัดการจราจร ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ Hero on the Road นี้ โดยจะทำการตั้งด่านตรวจขึ้นพิเศษ ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมพิจารณาคัดเลือก 17 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุงทั่วประเทศ เพื่อทำให้ถนนทุกสายในประเทศไทยมีความปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดไป วันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการลดอุบัติภัยบนถนน และส่งเสริมคนต้นแบบที่มีวินัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง”

นอกจากนั้น โตโยต้าได้จัดกิจกรรม “Campus Challenge 2014 โดย โตโยต้าถนนสีขาว” ผ่านมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อประกวดแผนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีการนำแผนรณรงค์มาปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยและลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะ โดยทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่นระยะ เวลา 5 วัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/campuschallenge2014

กรม

กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสรรพากร กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กรมพลศึกษา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการแพทย์ กรมการท่องเที่ยว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสรรพสามิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประมง กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธนารักษ์ กรมวิทย์ฯ กรมศุลกากร
ศปจร.ตร. ประชุมการแก้ไขปัญหารถสวมทะเบียน (สวมซาก)

วันที่ 23 ก.ค.2557 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปจร.ตร. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหารถสวมทะเบียน (สวมซาก) โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้แก่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวซุบซิบ: เน้นย้ำ!!

เพราะถือคติที่ว่า “คนขับรถคือหัวใจสำคัญ” ล่าสุด เมื่อกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมโครงการ “เติมความรู้ สู่ความปลอดภัย” ณรงค์ พณิชากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงไม่รอช้า

อีซูซุจัด อีซูซุยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2557 ศึกแชมป์รถบรรทุกอีซูซุ

อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2557” ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ที่สิงห์รถบรรทุกทั่วประเทศห้ามพลาด ด้วยการประลองทั้งทักษะและฝีมือ

ภาพข่าว: กรุงศรี ออโต้ มอบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แก่กรมการขนส่งทางบก ปีที่ 2

“กรุงศรี ออโต้” หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) โดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน (Kiosk) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 1.2 ล้านบาท เป็นปีที่

กรุงศรี ออโต้ จับมือ กรมการขนส่งทางบก สานต่อโครงการสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ที่มุ่งเน้นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้กำหนดทิศทางการตลาด (Market Shaper) โดยร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สานต่อโครงการ

เปิดตัว UMM TRANSPORT โปรแกรมขนส่งออนไลน์ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

UMM TRANSPORT เปิดตัวโปรแกรมการขนส่งออนไลน์ สร้างทางเลือกใหม่ในระบบขนส่ง เพิ่ม ความความสะดวก รวดเร็วให้ ทั้งแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ผ่านไปแล้วด้วยดีสำหรับการจัดสัมนา นำเสนอโปรแกรมการขนส่งออนไลน์ของ UMM TRANSPORT เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

NOSTRA Logistics ลั่น!! พร้อมลุยตลาดรถขนส่งวัตถุอันตราย หลังได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการระบบติดตามรถยนต์(GPSTracking)ประกาศพร้อมลุยตลาดรถขนส่งวัตถุอันตราย หลังได้รับใบอนุญาตติดตั้งระบบ GPS ในรถขนส่งวัตถุอันตรายจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว (ใบอนุญาตเลขที่ 027/2556) โดยชูจุดเด่นด้านแผนที่ที่แม่นยำจาก

เอไอเอส 3G 2100 จับมือ กรมการขนส่งทางบก ออกบริการใหม่ ให้ลูกค้าชำระค่าภาษีรถประจำปีผ่านโทรศัพท์มือถื

เอไอเอส 3G 2100 โดย นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบอีกหนึ่งบริการดีๆ ที่เกิดจากความเข้าใจลูกค้าผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดจับมือ กรมการขนส่งทางบก โดย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และกรมศุลกากร หารือวิธีดำเนินการกับรถนำเข้าจากต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และกรมศุลกากร ได้ประชุมหารือวิธีดำเนินการกับรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อบูรณาการงานของทั้ง 3 หน่วยงานให้สามารถบริการตั้งแต่การนำเข้ารถ การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

นครชัยแอร์ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาล ลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ มอบเงินรางวัลแก่พนักงานขับรถดีเด่นที่

วันนี้ ( 28 สิงหาคม 2556 ) นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถอย่างปลอดภัยและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จำนวน 268

อีซูซุหนุนวงการขนส่งไทยสู่ AEC จัดศึกแชมป์ชนแชมป์ "อีซูซุยอดนักขับมือทอง" ปีที่ 8

อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน "อีซูซุยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2556" กิจกรรมพัฒนาทักษะการขับรถบรรทุกระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของนักขับรถบรรทุกยุคใหม่ให้ทัดเทียมสากล พร้อมทะยานสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต บริษัท

ภาพข่าว: อีซูซุจัดศึกแชมป์ชนแชมป์ "อีซูซุยอดนักขับมือทอง ปีที่ 8"

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคุณบุญทอง อุ่นขจรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "อีซูซุยอดนักขับมือทอง" ประจำปี 2556 รอบชิงชนะเลิศ

กรมขนส่งทางบก ประมูลเลขทะเบียนสวย หมวดอักษร "กก"

กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด โดยการนำหมายเลขทะเบียนรถในหมวดอักษรที่เป็นที่สุดของหมวดหมวดอักษร คือ "กก" ที่ไม่เคยมีการนำออกประมูลที่ไหนมาก่อนออกประมูล ครั้งนี้เป็น ครั้งแรกและครั้งเดียวในเมืองไทย ในวันที่ 3-4 สิงหาคม

โตโยต้าจับมือกรมการขนส่งทางบก เปิดหลักสูตร"พัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย"

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และนายธนกร ศรีจอมขวัญ ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

อีซูซุเปิดสมรภูมิ "แชมป์ชนแชมป์" สำหรับสิงห์รถบรรทุกในการแข่งขัน "อีซูซุยอดนักขับมือทองปี

อีซูซุจับมือกรมการขนส่งทางบก จัดศึกครั้งใหญ่ที่สิงห์รถบรรทุกห้ามพลาด ท้าประลองทักษะ และปะทะฝีมือ ก้าวสู่ความเป็นสุดยอดนักขับรถบรรทุกเมืองไทยใน "อีซูซุ ยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2556" ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. -กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรม""ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม

นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก ร่วมเปิดโครงการจัดอบรม """ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม ปตท." รุ่นที่ 77

กรมการขนส่งทางบกจัดประกวดหนังสั้นส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ชิงเงินรางวัลร่วม 1

กรมการขนส่งทางบก จัดประกวด “หนังสั้น” ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ชิงเงินรางวัลร่วม 1 ล้านบาท!! เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มี.ค. 56 กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กรมขนส่งฯเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวย-หมวดมงคล อักษรคู่ “ฆฆ” ลุ้นกันวันที่26-27

กรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดประมูลเลขทะเบียนรถหมวดอักษรคู่ “ฆฆ”หมวดสุดท้ายก่อนเข้ารูปแบบใหม่ 1 กก – 1 กก 9999 พร้อมรูปแบบแผ่นป้ายกราฟฟิกใหม่โทนสีทอง (Gold Limited Edition) ดีเดย์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2556 รอลุ้นวันที่ 26 - 27 มกราคม

มิตซูบิชิ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีช่วงปีใหม่ ตอบสนองโครงการภาครัฐ “ตรวจรถก่อนใช้

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงปีใหม่ จับมือกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 28 รายการ

Hi-Kool ร่วมมือกับ กองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก หวังสร้างอาชีพช่างติดฟิล์ม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 บริษัท ลีวณิชย์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง Hi-Kool และ Super Hi-Kool อย่างเป็นทางการ นำทีมโดย คุณชลิฎา วณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้ไปฝึกอบรมพลหารกองประจำการ ภายใต้ชื่อโครงการ

ภาพข่าว: ต้อนรับรองอธิบดีกรมการขนส่ง

ทีมผู้บริหาร ร.ร. ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีอวยพรวันเกิด รองอธิบดีกรมการขนส่ง ทีมผู้บริหาร โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นำโดย คุณพีท สีดา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นำช่อดอกไม้มอบให้กับ นายอัษฐไธด์ รัตนดิลก ณ

ราชภัฏโคราชขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด"ห้องสมุดศิลปะเพื่อความรู้สู่ชุมชน"

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีพิธีเปิด "ห้องสมุดศิลปะเพื่อความรู้สู่ชุมชน" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 26 ห้อง 26.35 โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ภาพข่าว: ทีมกรุ๊ปลงนามเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสาย 2 โฮจิมินห์ เวียดนาม

คณะผู้บริหารทีมกรุ๊ป โดยคุณอำนาจ พรหมสูตร กรรมการบริหารอาวุโส และ ดร. พรศักดิ์ ศุภธราธาร กรรมการบริหาร ร่วมลงนามในสัญญาโครงการ Package CS1 ให้กับองค์การบริหารการรถไฟ สังกัดกรมการขนส่ง (Management Authority of Urban Railway: MAUR) เมืองโฮจิมินห์

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม จัดสัมมนา เรื่อง "การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารตามมา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารตามมาตราฐาน UNECE R 66 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 12.00- 16.30 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ติดต่อ: นางสาวธิดารัตน์

กรุงศรี ออโต้ มอบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งที่กรมการขนส่งทางบกทั่วกรุงเทพฯ

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร นำโดย นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก มอบประสบการณ์ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

กปถ. ร่วมกับสวพ.FM91 มอบรางวัล"แท็กซี่ฮีโร่" สุดยอดการให้บริการและความประพฤติดี

วันนี้ ( 6 กันยายน 2555) ที่กรมการขนส่งทางบก จัดพิธีมอบรางวัลแท็กซี่ ฮีโร่ โดยมีคุณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท ให้แก่ คุณจตุรงค์ ด้วงมา แท็กซี่ ชมพูน้ำเงิน ทษ-4213

ภาพข่าว: รวมใจเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัท แฮลเชี่ยน เมทอล จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HTECH ) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

ปตท. – ขนส่งทางบก ชวนนักขับขี่รุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร อบรมฟรี

นางสมหญิง มานะจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ หัวหน้าส่วนทะเบียนรถยนต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ

ปตท. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดพิธีเปิด“โครงการขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดโครงการอบรม “ขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม ปตท.” รุ่นที่ 74 เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รุ่นใหม่ ที่มีความประสงค์ขอทำใบอนุญาตขับรถ ให้ขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

อีซูซุเปิดสมรภูมิต้อนรับสิงห์รถบรรทุกสู่การแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทองปี

อีกครั้งกับงานใหญ่ ไซส์บิ๊ก พิชิตสมรภูมิเงินล้าน สร้างสรรค์คุณภาพสิงห์รถบรรทุกเมืองไทยใน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง ประจำปี 2555” โดยความร่วมมือของอีซูซุและกรมการขนส่งทางบกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นำยอดรถบรรทุก “อีซูซุ