ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท บ. อีซี่ บาย ที่ระดับ A-/Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๐:๐๕ น.
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตระดับ “A-” ให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันอายุ 5 ปีของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A-” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วย โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์กรสะท้อนถึงอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นจากการมีฐานเงินทุน ตลอดจนฐานะทางการเงิน และคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2551 ถึง 9 เดือนแรกของปี 2557 นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงประสบการณ์ของผู้บริหารและความสามารถในการรักษาสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทซึ่งมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตของบริษัทแม่ คือ ACOM Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทให้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันสะท้อนถึงฐานะการเงินของบริษัทแม่ของ EASY BUY ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัทตามเงื่อนไขสัญญาการค้ำประกันที่กำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น บริษัทแม่ผู้ค้ำประกันจะให้การค้ำประกันเต็มจำนวนแก่หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้หากบริษัทอีซี่ บายไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ในกรณีที่บริษัทถูกฟ้องล้มละลายและมีการจ่ายคืนหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่หนี้นั้นถูกเรียกคืน ภาระการชำระหนี้ดังกล่าวจะตกเป็นของบริษัทผู้ค้ำประกันและจะมีผลในการชำระหนี้ทันที นอกจากนี้ หาก ACOM มีการควบรวมกิจการ บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมกิจการจะต้องรับภาระผูกพันในการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวด้วย หาก ACOM ไม่สามารถจ่ายชำระได้ตามกำหนดหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามกฎหมาย ณ ศาลพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อฟ้องร้องเรียกเงินที่ผิดนัดชำระคืนได้ ภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ACOM ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตจาก Standard & Poor’s เป็น “BBB-” จากระดับ “BB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ภายหลังจากมีการพิจารณาแก้ไขวิธีการพิจารณาอันดับเครดิตของบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อในประเทศญี่ปุ่นใหม่

แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” สำหรับอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทอีซี่ บายสะท้อนถึงฐานะทางการเงินของผู้ค้ำประกัน ผลประกอบการของ ACOM ปรับตัวเข้มแข็งขึ้นในรอบปีบัญชี 2557 และคาดหวังว่าจะรักษาผลประกอบการที่ดีขึ้นตามแนวโน้มอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มมีเสถียรภาพได้

การปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอันดับเครดิตและหรือแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ EASY BUY จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้อันดับเครดิตของ ACOM ในระบบ International Scale เปลี่ยนแปลงไปจากระดับ “BBB-” นอกจากนี้ ตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของทริสเรทติ้ง การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระบบ International Scale 1 ระดับไม่จำเป็นต้องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระบบ National Scale 1 ระดับ เสมอไป

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถรักษาตำแหน่งทางการตลาด และคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีไว้ได้ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ระมัดระวัง ผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของบริษัท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตและอันดับเครดิตของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดีและเงินทุนที่เข้มแข็งของบริษัทช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

การปรับเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตและหรือแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจไม่สนับสนุน ส่งผลต่อการจำกัดความสามารถในการขยายธุรกิจและการทำกำไรของ EASY BUY อันดับเครดิตและหรือแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คาดว่าจะไม่ปรับลดลงในระยะสั้นภายหลังจากการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น “A-” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะรักษาระดับฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงและมีการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีต่อไป

ฐานะทางการเงินของ ACOM ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่รอบปีบัญชี 2555 (เมษายน 2554 - มีนาคม 2555) หลังจากขาดทุนอย่างมากถึง 203 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2554 แม้จะมีพอร์ตสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนลดลง แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษากำไรสุทธิในระดับ 21 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2555 และ 2556 ไว้ได้ สำหรับรอบปีบัญชี 2557 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2557) ACOM รายงานผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 11 พันล้านเยน ลดลง 49% จากรอบปีบัญชี 2556 เนื่องจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นสาหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสำหรับใช้คืนแก่ลูกค้าที่จ่ายดอกเบี้ยไว้เกิน อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 28 พันล้านเยนสำหรับครึ่งปีแรกในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทมีการกระจายตัวไปสู่ธุรกิจการค้ำประกันสินเชื่อโดยการเป็นพันธมิตรธุรกิจร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่น จึงมีผลให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อต่อรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนไม่ถึง 5% ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 18% สำหรับครึ่งแรกของรอบปีบัญชี 2558

ณ เดือนกันยายน 2557 สินเชื่อรวมของบริษัทอีซี่ บายมีจำนวน 105 พันล้านเยน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 11.3% ของสินเชื่อรวมของ ACOM บริษัทอีซี่ บายเป็นบริษัทย่อยแห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของ ACOM และมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ ACOM ในการเป็นผู้ประกอบการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภครายสำคัญในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้

ACOM ยังมีพันธะสัญญาที่เหนียวแน่นกับบริษัทในการให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินและธุรกิจอันได้แก่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางธุรกิจที่ใช้ในทางปฏิบัติอีกด้วย

การมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยส่งผลให้บริษัทอีซี่ บายมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ในขณะที่การสนับสนุนทางการเงินและธุรกิจอย่างต่อเนื่องจาก ACOM เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมฐานะทางการตลาดและการเติบโตของบริษัทในอนาคต แม้ว่าลักษณะของธุรกิจจะมีการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วจากการปล่อยสินเชื่อต่อรายในจำนวนไม่มากให้แก่ลูกค้ารายย่อยจำนวนมาก แต่บริษัทก็ยังคงมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเนื่องจากภาครัฐให้ความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

บริษัทมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยอัตราส่วนสินเชื่อค้างชำระมากกว่า 3 เดือนต่อสินเชื่อรวมลดลงจาก 5.6% ในปี 2550 เป็น 2% ตั้งแต่ปี 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ในทางตรงข้าม สัดส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ณ เดือนมิถุนายน 2557 จาก 3% ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทได้ปรับฐานลูกค้าจากกลุ่มผู้ทำงานในโรงงานมาเป็นกลุ่มผู้ทำงานในสำนักงานตั้งแต่ปี 2552 จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเพียงบางส่วน บริษัทได้นำความรู้ในการดำเนินธุรกิจและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ จาก ACOM มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของไทย ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Credit Scoring) ที่ทันสมัย การบริหารร้านค้าเครือข่าย และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการติดตามจัดเก็บหนี้เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพสินทรัพย์

บริษัทมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 310 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 326 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 925 ล้านบาทในปี 2553 และเป็น 1,310 ล้านบาทในปี 2554 สำหรับปี 2555 รายได้สุทธิยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 1,948 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 49% จากปี 2554 และทำสถิติสูงสุดที่ระดับ 2,212 ล้านบาทในปี 2556 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ระดับ 1,764 ล้านบาท การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การขยายจำนวนสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง การควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำลง

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมจำนวน 3,600 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งมีผลทำให้เงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3,900 ล้านบาทจาก 300 ล้านบาท ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทมีเงื่อนไขที่จะต้องดำรงเงินทุนให้เพียงพอเพื่อให้หนี้สินของบริษัทมีสัดส่วนเท่ากับหรือไม่เกิน 7 เท่าของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกำไรตั้งแต่ปี 2552 ช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัท ส่งผลให้อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 5.70% ในปี 2550 เป็น 10.58% ในปี 2553 เป็น 14.56% ในปี 2554 เป็น 18.57% ในปี 2555 เป็น 22.94% ในปี 2556 และเป็น 25.56% ณ เดือนกันยายน 2557 ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยลดลงจาก 14 เท่าในปี 2551 เป็น 2.82 เท่า ณ เดือนกันยายน 2557

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (EASY BUY)
อันดับเครดิตองค์กร: A-
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
EB152A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A
EB15DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A
EB156A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,020 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A
EB162A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A
EB162B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A
EB152B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 340 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A-
EB156B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 480 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 A-
EB163A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A-
EB16DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2563 A-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ บริษัทucs บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี บริษัทหลักทรัพย์เออีซี บริษัทจัดหาคู่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย บริษัทฐิติกร บริษัทพัฒน์กล บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัทผลิตไฟฟ้า บริษัทออกแบบพาย บริษัททางด่วนกรุงเทพ บริษัทดัชมิลล์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเรียลแอสเสท บริษัทรถไฟฟ้า บริษัทจดทะเบียน บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าว: อีซี่บาย ปันฝันปันโอกาส ซีซั่น 5

ประเดิมต้นปี 58 กับกิจกรรมดี๊ดี ใน อีซี่บาย ‘ปั้นฝัน...ปันโอกาส’ ซีซั่น 5 ‘สร้างนักคิด พิชิตฝัน’ทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จุดประกายความรู้แบบต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ ฮิโตชิ โยโกฮามา

อีซี่บาย สร้างนักคิด พิชิตฝัน กับอีซี่บาย ปันฝันปันโอกาส ซีซั่น 5

ประเดิมต้นปี 58 กับกิจกรรมดี๊ดี ใน อีซี่บาย ‘ปั้นฝัน...ปันโอกาส’ ซีซั่น 5 ‘สร้างนักคิด พิชิตฝัน’ทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จุดประกายความรู้แบบต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ ฮิโตชิ โยโกฮามา

อีซี่บาย ต้อนรับปี 58 ดึงไอดอลเด็กไทย หนูดี วนิษา ร่วมทีมกูรูคนดัง สร้างนักคิด พิชิตฝัน ในอีซี่บาย

ประเดิมต้นปี 58 กันด้วยกิจกรรมดี๊ดี กับ อีซี่บาย ‘ปั้นฝัน...ปันโอกาส’ ซีซั่น 5 สร้างนักคิด พิชิตฝันที่ทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จุดประกายความรู้แบบต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมดึงไอดอลเด็กไทยคุณหนูดี วนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. อีซี่ บาย เป็น A- จาก

ทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เป็น “A-” จากระดับ “BBB+” พร้อมทั้งปรับอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทเป็น “A” จากระดับ

อีซี่บาย อาสาทำดีปิดท้ายซีซั่น ส่งเหล่ากูรูคนดังฝึกทักษะ เยาวชนสุโขทัย กับกิจกรรม อีซี่บาย

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งเหล่ากูรูคนดังใช้หัวใจสอนน้อง ในกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนไทย กับ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งปิดท้ายซีซั่น 4 กันที่ จังหวัดสุโขทัย

ภาพข่าว: ปิดท้ายซีซั่น 4

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ส่งเหล่ากูรูคนดังใช้หัวใจสอนน้อง ในกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนไทย กับ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งปิดท้ายซีซั่น 4 กันที่ จังหวัดสุโขทัย

ไอซ์ ศรัณยู เตรียมใช้หัวใจออกสเต็ปสอนน้อง ใน อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

กูรูนักเต้น ‘ไอซ์ ศรัณยู’ เตรียมใช้หัวใจออกสเต็ปการเต้นสอนน้อง กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

ภาพข่าว: อีซี่บาย ร่วมกับ สภากาชาดไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมน้ำดี อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2

ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมน้ำดี ‘อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2’ ที่ ‘บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)’ ร่วมกับ ‘สภากาชาดไทย’ ร่วมรณรงค์ ตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านม ตอกย้ำสโลแกนที่ว่า

อีซี่บาย ร่วมกับ สภากาชาดไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมน้ำดี อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2

ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมน้ำดี ‘อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย ปี 2’ ที่ ‘บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)’ ร่วมกับ ‘สภากาชาดไทย’ ร่วมรณรงค์ ตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านม ตอกย้ำสโลแกนที่ว่า

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ บ. อีซี่ บาย ที่ BBB+ และคงแนวโน้ม

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทที่ระดับ “BBB+” โดยแนวโน้มยังคง “Stable”

อีซี่บาย เดินหน้าโรดโชว์คนรุ่นใหม่ชาวชัยภูมิ!!! ใน... อีซี่บาย ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

‘อีซี่บาย’ เดินหน้าโรดโชว์ต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทาง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: อีซี่บาย

‘อีซี่บาย’ เดินหน้าโรดโชว์ต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่น้องๆคนรุ่นใหม่ กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทาง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

กูรูสมองไบรท์ นาวิน ตาร์ ปักหมุด!! งัดเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

กูรูสมองไบรท์ “นาวิน ตาร์” ปักหมุดงัดเทคนิคเด็ดด้านคณิตคิดไวสอนน้อง กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส”ซีซั่น 4 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

อีซี่บาย เดินหน้าสานฝัน เยาวชนชาวจันท์ ใน อีซี่บาย ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 4 ก้าวเข้าสู่

เดินหน้าสานฝัน..เยาวชนชาวจันท์!! ใน อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทาง บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหนักแบบต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ตามคำเรียกร้อง..เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆ ทั่วประเทศ!!

ภาพข่าว: อีซี่บาย เดินหน้าสานฝัน..เยาวชนชาวจันท์ ใน.. อีซี่บาย ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 4

เดินหน้าสานฝัน..เยาวชนชาวจันท์!! ใน อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 ที่ทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหนักแบบต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ตามคำเรียกร้อง..เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆทั่วประเทศ!โดยเดินหน้าต่อเนื่องเป็นจุดที่สอง

กูรูขาแด๊นซ์ ชิน ชินวุฒิ เตรียมงัดเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น

สเต็ปเท้าไฟ “ชิน ชินวุฒิ” เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านการเต้นสอนน้อง กับ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส”ซีซั่น 4 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4

ภาพข่าว: ทีเอ็มบีสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้อีซี่ บาย

นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยนายนาโอฟุมิ นากานิชิ

มาแล้ว..ตามคำเรียกร้อง!! อีซี่บายปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 4 กิจกรรมดี้ดีโดนใจเยาวชนทั้งประเทศ!!

มาแล้ว..อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 4 กิจกรรมดี้ดีที่เยาวชนทั้งประเทศโดนใจ!! ล่าสุดทางบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหนักแบบต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ตามคำเรียกร้อง..เพื่อร่วมสานฝันแบ่งปันโอกาสให้แก่น้องๆ ในทั่วประเทศ !!

กระต่ายแก้ว บางกอกกล๊าส เอฟซี กูรูนักแตะเตรียมงัดเทคนิคเด็ดสอนน้องชาวลำปาง ใน

เตรียมยกแข้งขึ้นเหนือ..กันแล้วกับเจ้ากระต่ายแก้ว “สโมรสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี” กูรูนักแตะของ โครงการ อีซี่บาย“ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 3 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บ. อีซี่ บาย ที่ระดับ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตระดับ “BBB+” ให้แก่หุ้นกู้ไม่มีประกันอายุ 3 ปีของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กร

เจ้าชายแห่งรอยยิ้ม ?ไอซ์ ศรัญญู? เตรียมงัดเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน อีซี่บาย?ปั้นฝัน...ปันโอกาส? ซีซั่น

เจ้าชายแห่งรอยยิ้ม ?ไอซ์ ศรัญญู? เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านการเต้นสอนน้อง กับ อีซี่บาย?ปั้นฝัน...ปันโอกาส? ซีซั่น 3 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 และมีแผนการจัดงานทั้งสิ้น 4

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร &หุ้นกู้ "บ. อีซี่ บาย" ที่ "BBB+" และคงแนวโน้ม

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB+" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทที่ระดับ "BBB+" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้

เดินหน้า "ส่งต่อ...ความห่วงใย เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม" โครงการดีๆ โดย..อีซี่บาย (Easy Buy)

ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม...สำหรับ โครงการ "อีซี่บาย ส่งต่อ...ความห่วงใย" เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ช่วยเหลือผ่าน Giant Pink Ribbon โดยความร่วมมือระหว่าง สภากาชาดไทย และ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งล่าสุดเตรียมจัดพิธีส่งมอบเงินครั้งที่ 1

ภาพข่าว: อีซี่บายชวนผู้ถือหุ้นกู้ดูหนังรอบพิเศษ "Man of Steel บุรุษเหล็ก

คุณพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายควบคุมองค์กร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ถือหุ้นกู้อีซี่บายที่ให้เกียรติชมภาพยนตร์รอบพิเศษ "Man of Steel บุรุษเหล็ก ซูเปอร์แมน"

ซีเล็บกูรู "แก้ว ซาซ่า" เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านนักพูดอินเตอร์ สอนน้องๆ

ซีเล็บกูรู "แก้ว ซาซ่า" เตรียมงัดเทคนิคเด็ดด้านนักพูดอินเตอร์สอนน้อง กับ อีซี่บาย"ปั้นฝัน...ปันโอกาส" ซีซั่น 3 กิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ!! โดยบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY ซึ่งจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 และมีแผนการจัดงานทั้งสิ้น 4

"อีซี่บาย" ต่อเนื่องจุดสองของปีกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ กับ อีซี่บาย"ปั้นฝัน...ปันโอกาส"

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เตรียมต่อเนื่องกิจกรรมดีที่โดนใจเยาวชนทั่วประเทศ กับ อีซี่บาย"ปั้นฝัน...ปันโอกาส" ซีซั่น 3 พร้อมปักหมุดจุดสองของปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหวังแบ่งปันโอกาสทักษะความรู้ พร้อมนำภูมิปัญญามาพัฒนาความอัจฉริยะอย่างสร้างสรรค์

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีและประธานจัดงานมหกรรมการเงินร่วมให้เกียรติเปิดบูธยูเมะ พลัส

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มร. ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย)และ มร.มาซายูกิ โนซาวะ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)ให้การต้อนรับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง (คนที่ 3

นักเต้นเท้าไฟ “เป๊ก ผลิตโชค” เตรียมแชร์ประสบการณ์ตรง!! แนะเทคนิคเด็ดสอนน้อง ใน

นักเต้นเท้าไฟ “เป๊ก ผลิตโชค” เตรียมแชร์ประสบการณ์ตรง พร้อมแนะเทคนิคการเต้นเด็ดๆ เพื่อสอนน้องๆ ชาวนครสวรรค์ ในโครงการ อีซี่บาย “ปั้นฝัน...ปันโอกาส ซีซั่น 3” ที่ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) หรือ EASY BUY จัดกิจกรรมดีๆ

ภาพข่าว: อีซี่บายตระหนักภัยมะเร็งเต้านม จับมือแนวร่วมจัดทำโบว์ชมพู

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มร.ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท “บ. อีซี่ บาย”

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตระดับ “BBB+” ให้แก่หุ้นกู้ไม่มีประกันอายุ 3 ปีของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”