ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม จัดฝึกอบรมให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔:๕๑ น.
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา09.00 - 16.00 น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ในหัวข้อ"การพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานธุรกิจบริหารทรัพย์สิน" นำทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน และการวางผังเมือง และนายสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องถูกคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจฯต่อไป ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

กรม

กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมแพทย์ทหารเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปศุสัตว์ กรมพลศึกษา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการค้า กรมประมง กรมอนามัย กรมพัฒนาที่่ดิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กรมสุขภาพจิต กรมทรัพยากรน้ำ กรมการพลังงานทหาร
ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม พร้อมด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้นำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่ม ! มหาวิทยาลัยเนชั่น และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใจดี

มหาวิทยาลัยเนชั่น และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใจดี เปิดรับสมัครผลงานธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเข้าร่วมประกวดใน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Standard) ปีงบประมาณ 2559" เพิ่มเติม

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ท่านสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Work shop) การนำส่งข้อมูลงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนมีนาคม

3 หน่วยงาน ร่วมจัดสัมมนาโค้งสุดท้ายมาตรการบัญชีชุดเดียว

วันนี้ (14 มี.ค. 59) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โค้งสุดท้ายมาตรการบัญชีชุดเดียว เรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 3" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่สนใจ...ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการแข่งขันการนำเสนอ "แผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน" ชิงโล่รางวัลจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

กรมพัฒน์ฯ เร่งสร้าง DNA ในตัวผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานรับนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจากภายใน "Strength from Within" เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมุ่งสร้างและพัฒนา DNA

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจ

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการในโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเชิงคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: ม.เนชั่นพัฒนาเกณฑ์บริหารแฟรนไชส์มุ่งยกระดับศักยภาพธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา Thailand Franchise Standard ให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่เพื่อการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์

มหาวิทยาลัยเนชั่น จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผุด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

พร้อมเชิญชวนเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการบริหาร มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ SMEs ต้นแบบ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ ของกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมี ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ภาพข่าว: สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน "โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" จำนวน 10,000 บาท จาก นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถ่ายภาพร่วมกันกับนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้าแชมป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้าแชมป์ ประลองความรู้ทักษะด้านบัญชี ครั้งที่ 7 จัดโดย คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีเล่มเดียว และมาตรการการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจSMEs ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: แอมเวย์รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ขวา) มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ให้แก่ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางสาวลักษณา เจนอนันต์พร ผู้จัดการอาวุโสแผนกสื่อสารแบรนด์ (ซ้าย)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ปี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ปี 2559ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org www.facebook.com/thailogisticspage จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครมาที่

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับประกาศเกียรติคุณรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "โครงการลดความเลื่อมล้ำของการกระจายรายได้" จากการสนับสนุนโครงการทำนา 1 ไร่ 1 แสน ในงาน "พลังแห่งจรรยาบรรณ" ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพันธมิตร โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์

ภาพข่าว: ผู้บริหาร WICE คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) "WICE" และในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน เอ็กซ์เพลส(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ WICE เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ"ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภาพข่าว: CMC Group เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อีกหนึ่งบริษัทในเครือ CMC Group เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดย

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน" ตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ครั้งที่ 7 "วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ

ภาพข่าว: โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

คุณปรานอม แสงไทร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจและ คุณจิตรกร ว่องเขตกรผู้อำนวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ" ณ ห้องคอนเวนชั่น

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้รับการคัดเลือกเป็นแฟรนไชส์ตัวอย่าง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในอดีตหลายคนมองว่าธุรกิจรับสร้างบ้านทำเป็นแฟรนไชส์ไม่ได้ แต่ไม่ใช่กับ บอสใหญ่พีดีเฮ้าส์ สิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ศึกษา และจัดทำระบบแฟรนส์ไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

ภาพข่าว: สมาคมการค้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน " Together is Power 2015 : Empowering Network " เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่เตรียมความนักศึกษา

ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) วันที่ 2-5 ก.ย. 58 ณ ห้องประชุม ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง

สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2558

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพ

ก.ล.ต. เดินหน้าดำเนินการกรณีผู้ถือหุ้น NMG ถูกขัดขวางเข้าร่วมประชุม

ก.ล.ต. เดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ หลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุชัดการขัดขวางไม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตามที่มีผู้ร้องเรียนประธานกรรมการ บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย

ภาพข่าว: พีดีเฮ้าส์ โรดโชว์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ขยายธุรกิจแฟรนไชส์รับสร้างบ้านประเทศกัมพูชา

นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายทางการตลาด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้

ภาพข่าว: Biz Networking Showcase และครบรอบ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์) เป็นประธานเปิดงาน Biz Networking Showcase และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง โดยเริ่มต้นจากเครือข่ายเล็กๆ

กรมพัฒน์ฯ เปิดงาน Biz Networking Showcase และฉลองครบรอบ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปั้นเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 36 แห่ง โชว์พลังนักธุรกิจภูมิภาคกว่า 7,600 ราย สร้างความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืน พร้อมภูมิใจนำเสนอ 1 ปี ต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ส่วนกลาง นางสาวผ่องพรรณ