ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พาณิชย์! ดัน SME ดีเด่นทั่วไทย บุกจีน และเมียนมาร์ ขยายช่องทางตลาด พร้อมโชว์ศักยภาพ SME ในงาน SME Provincial Champions วันนี้-16 กรกฎา ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๒๘ น.
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--โฟร์ฮันเดรท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จัดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้พบปะเจรจาขยายตลาดกับผู้ค้า ผู้ผลิต ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์โดยตรง พร้อมทั้งยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมานำเสนอ และจัดจำหน่าย ตั้งแต่วันนี้-16 กรกฎาคม 2559ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นพลาซา ลาดพร้าว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจSMEs อยู่ประมาณ 2.7 ล้านราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37ของGDPทั้งประเทศ แต่SMEs เหล่านี้มักประสบปัญหาขาดประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ปัญหาด้านการตลาดและขาดเงินทุนรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาทั้งหมด จึงกำหนดให้การส่งเสริมพัฒนา SMEsในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และหาแนวทางบูรณาการเพื่อพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ โดยมอบ สสว.จัดทำแผนงานขับเคลื่อน SME Provincial Champions อย่างเร่งด่วนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1) กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการคัดเลือก SMEs จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ราย/จังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มStart Up (เริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 2 ปี), กลุ่ม Rising Star (ดำเนินธุรกิจแล้วและมีศักยภาพ) และ กลุ่ม Turn Around(เป็นธุรกิจที่ประสบปัญหาแต่ยังมีโอกาสในการพัฒนา)

2) กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทยดำเนินการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต

3) กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดหาและขยายช่องทางการตลาด โดยกระทรวงฯ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการ

"แผนงานขับเคลื่อน SME Provincial Championsรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย รวม 231 รายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านการตลาด การสร้างกลยุทธ์ทางการค้า ให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ โดยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเสริมทักษะด้านการนำเสนอธุรกิจและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตลอดจนพาไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

การจัดงาน "SME ดีเด่นทั่วไทย" ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างSME ดีเด่นของแต่ละจังหวัดกับผู้ค้า ผู้ผลิต ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้าของ SME Provincial Champions รวมทั้งผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ Smart Enterprise และ Social Enterpriseเช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร โรงแรมและท่องเที่ยว ก่อสร้าง ความสวยความงาม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับและเสื้อผ้ารวมกว่า 200 ร้านค้าพร้อมใจกันขนสินค้าที่เป็นของดี ของเด่น เมนูดัง จากทุกจังหวัดทั่วไทย มาให้ได้ชม ชิม และช็อปอย่างจุใจ

การจัดแสดง Showcase สินค้าและบริการของ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในด้านแผนการขยายตลาดเพื่อเป็นแนวคิดและแบบอย่างให้แก่ธุรกิจอื่นๆ และ การเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์ตลาด ในยุคดิจิทัลผ่านการสัมมนา / เสวนาจากวิทยากรและกูรูผู้เชี่ยวชาญด้าน SME เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจให้โตไวแบบก้าวกระโดด

นอกจากนี้ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ จะได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและช่องทางการขายในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศดังนี้ มหกรรมการค้าและการลงทุนหลานโจว ครั้งที่ 22 ณ ประเทศจีน เมืองหลานโจว มณฑลกานซูเมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และงานThailand - Myanmar Business Connecting การสำรวจตลาดและเจรจาธุรกิจ ณ เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559

SME Provincial Champions จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้ามาร่วมแสดงสินค้า หาช่องทางในการต่อยอดทางธุรกิจ และเป็นเวทีสำหรับพบปะคู่ค้าทางธุรกิจ พลาดไม่ได้สำหรับคนที่สนใจในธุรกิจ SME ไม่เพียงแต่ท่านจะได้เจอกับธุรกิจดีเด่นในแต่ละจังหวัด ท่านยังได้รับความรู้ ประสบการณ์มากมาย และมีโอกาสได้พูดคุยฟังบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ SME งานเดียวที่ให้ท่านได้ครบทุกอย่างเกี่ยวกับ SME มากมาย ณ บางกอกคอนเวนชัน เซนเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ตั้งแต่วันนี้-16 กรกฎาคม 2559

กรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมโรงงานฯ กรมปศุสัตว์ กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการศาสนา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการค้า กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมหม่อนไหม กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมธนารักษ์ กรมสุขภาพจิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน กรมประมง กรมชลฯ กรมพลศึกษา กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน
ผอ.พูนพงษ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เยี่ยมชมบูธ ThaiFranchiseCenter.com ในงาน TFBO

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แวะเยี่ยมชมบูธ ThaiFranchiseCenter.com

ภาพข่าว: พาณิชย์! โชว์ศักยภาพ SME ดีเด่นทั่วไทย ในงาน SME Provincial

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานเปิดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SMEจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้พบปะเจรจาขยายตลาดกับผู้ค้า ผู้ผลิต

เอ็ตด้า ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในลักษณะสถานการณ์จำลองหลักสูตรสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants โดยมี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายภายใต้หัวข้อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สสว. จัดงาน สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย (SME Provincial

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จะจัดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

พาณิชย์! นัด SME ดีเด่นทั่วไทย เจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการขาย - ขยายตลาด ในงาน SME Provincial

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)จัดงาน "สุดยอด SME ดีเด่นทั่วไทย" (SME Provincial Champion) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอด SME จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นีโอ จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดใหญ่ e-Biz Expo 2016

"นีโอ" จับมือ "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" จัดใหญ่ "e-Biz Expo 2016" และ "Thailand e-Commerce Day" ชูแนวคิด "Digital in Your Hand" ขนกุนซือ แวดวง อี-บิซิเนส ร่วมแชร์ประสบการณ์ หวังติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย รับมือกับเทรนด์ธุรกิจที่หลากหลาย

บัซซี่บีส์ ปลื้มคว้ารางวัล Best E-Commerce Website Award 2016 ด้านความน่าเชื่อถือ จากกรมพัฒนาธุรกิจ

มร. ไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นผู้นำธุรกิจด้านการผลิตแอพพลิเคชั่น CRM และมีแพลทฟอร์มระบบ E-Commerce บนมือถือผ่านระบบ Privilege

ภาพข่าว: ชุดชั้นในเวียนนา รับรางวัลดีเด่น E-Commerce จากกระทรวงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหกรุ๊ป) สู่ความสำเร็จอีกขั้นกับการเป็นบริษัทแห่งผู้นำคุณภาพ ด้านอีคอมเมิร์ซ ผลงานของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 200 บริษัท เข้ารับรางวัลดีเด่นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เจมส์ มาร์ บุกเซอร์ไพร์สให้กำลังใจผู้ประกอบการ SME ในงานเปิด เอสเอ็มอี มาร์เก็ตเพลส-

กลุ่มเซ็นทรัล และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานต่อนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

e-Biz Expo 2016: Digital in your Hand

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด e-Biz Expo 2016: Digital in your Hand ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือนีโอ

เซ็นทรัลพัฒนา หนุนเอสเอ็มอีไทย จัดงาน เอสเอ็มอี - มาร์เก็ตเพลส ไทยช่วยไทย บาย

กลุ่มเซ็นทรัล และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย หอการค้าประจำจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานต่อนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย นำร่องเปิดโครงการ "เอสเอ็มอี - มาร์เก็ตเพลส ไทยช่วยไทย บาย

ภาพข่าว: วาโก้คว้าแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 สาขา Women Underwear

อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (กลาง) รับมอบรางวัลในงาน Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016 จากผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(ซ้าย) และเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม

เซ็นทรัลพัฒนา หนุนเอสเอ็มอีไทย จัดงาน เอสเอ็มอี - มาร์เก็ตเพลส ไทยช่วยไทย บาย

กลุ่มเซ็นทรัล และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย หอการค้าประจำจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานต่อนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทย นำร่องเปิดโครงการ "เอสเอ็มอี - มาร์เก็ตเพลส ไทยช่วยไทย บาย

ภาพข่าว: ประกาศผลแบรนด์ยอดนิยม #Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องฉัตรา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ (ที่ 2) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 'Marketeer No.1 Brand Thailand 2015-2016'

ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย ย้ำจุดยืน บริการจากใจเหมือนคนในครอบครัว

การันตีด้วยรางวัลแห่งความภูมิใจ ของ ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย กวาดรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2015 ประเภทบุคคล มากถึง 7 รางวัล พร้อมกับรางวัลกลยุทธ์บริหารการตลาดยอดเยี่ยม จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พิธีประกาศผลรางวัล Marketeer The No.1 Brand Thailand 2016

คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล "Marketeer The No.1 Brand Thailand 2016" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 โดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ เพื่อเฟ้นหาแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในสาขาต่างๆ

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม จัดฝึกอบรมให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา09.00 - 16.00 น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน

ภาพข่าว: SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม พร้อมด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้นำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่ม ! มหาวิทยาลัยเนชั่น และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใจดี

มหาวิทยาลัยเนชั่น และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใจดี เปิดรับสมัครผลงานธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเข้าร่วมประกวดใน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Standard) ปีงบประมาณ 2559" เพิ่มเติม

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ท่านสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Work shop) การนำส่งข้อมูลงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง เดือนมีนาคม

3 หน่วยงาน ร่วมจัดสัมมนาโค้งสุดท้ายมาตรการบัญชีชุดเดียว

วันนี้ (14 มี.ค. 59) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โค้งสุดท้ายมาตรการบัญชีชุดเดียว เรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 3" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่สนใจ...ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการแข่งขันการนำเสนอ "แผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน" ชิงโล่รางวัลจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

กรมพัฒน์ฯ เร่งสร้าง DNA ในตัวผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานรับนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจากภายใน "Strength from Within" เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมุ่งสร้างและพัฒนา DNA

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจ

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการในโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเชิงคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: ม.เนชั่นพัฒนาเกณฑ์บริหารแฟรนไชส์มุ่งยกระดับศักยภาพธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา Thailand Franchise Standard ให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่เพื่อการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์

มหาวิทยาลัยเนชั่น จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผุด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

พร้อมเชิญชวนเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการบริหาร มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

ภาพข่าว: เยี่ยมชมบูธ SMEs ต้นแบบ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ ของกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมี ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

ภาพข่าว: สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน "โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" จำนวน 10,000 บาท จาก นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถ่ายภาพร่วมกันกับนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ