ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหกรรมวาเลนไทน์ นิยามรัก 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๒:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--Centerpoint Entertainment

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต มอบให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินโครงการ Smart Teen Love Say + Play "วัยรุ่นฉลาดรัก ... รู้จักป้องกัน” ภายใต้ โครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน “ลดโรคเพิ่มสุขวัยรุ่นไทย” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารกับวัยรุ่นและเยาวชนในหัวข้อ"การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอย่างสร้างสรรค์" เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และส่งเสริมทักษะชีวิตในวัยรุ่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ผ่านการพูดคุยกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในกิจกรรมเสวนาสัญจร และการพูดคุยผ่าน social media ได้แก่ facebook/lovesayplay และ doctor d webboard, การเรียนรู้ผ่านเกม การละเล่นและทายปัญหา จากบูธกิจกรรมในโรงเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน love say play application สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ android และ ios, การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการชมคลิปวีดิทัศน์ 10 เรื่องราวความรักที่โดนใจวัยรุ่น ตลอดจนการสร้างพื้นที่และโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงออกพลังความสามารถทางดนตรีผ่านเวทีการประกวด love say play music award ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินโครงการ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและจิตวิทยาความรัก ที่สอดคล้องกับความสนใจตามธรรมชาติของวัยรุ่น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในวัยรุ่น การรู้จักตนเอง การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น “ฉลาดรัก” และทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและผลกระทบที่ตามมา โดยมุ่งหวังเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ลดอัตราการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น และลดอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่น โดยการประเมินผลโครงการผ่านทาง Social Media พบว่ามียอดผู้ชมที่ “ชื่นชอบและติดตาม” ที่เป็นวัยรุ่นและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ใน facebook/lovesayplay จำนวน 72,000 คน จากทั่วประเทศ (อัพเดท 31 ตุลาคม 2557) และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 30,000 คน จากการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องเพศศึกษา จำนวน 3,070 คน พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Smart Teen Love Say + Play : Season 3?ร้อยละ 50.5 คิดว่าควรหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาคิดว่า “ฉลาดรัก...รู้จักป้องกัน” คิดเป็นร้อยละ 74.1 และระดับความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.95 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยที่ผู้ตอบเกือบทั้งหมดมีความต้องการให้ดำเนินโครงการอีกในปีถัดไป คิดเป็นร้อยละ 95.2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้โครงการ Smart Teen Love Say + Play ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือนกันยายน 2557 และงานแถลงข่าวมหกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2558 นี้โครงการ Smart Teen Love Say + Play จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 โดย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานภาคเอกชน ได้พัฒนาโครงการเป็นกรอบแนวคิด “วัยรุ่นฉลาดรัก...รู้จักเลือก” โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงและปัองกันปัญหาพฤติกรรม 4 เสี่ยง ที่พบบ่อยในวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ได้แก่ ความรัก เพศ เกม และพนัน ผ่านการทำกิจกรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดทำโครงการศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาในปัญหาพนัน โดยให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ “สายด่วนเลิกพนัน 1323” โดยทีมนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง แก่วัยรุ่นและประชาชนทั่วไป ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพนัน ที่เกิดความเครียด ต้องการการพูดคุยและการปรึกษา

มหกรรมวาเลนไทน์“นิยามรัก 2015” ประกอบด้วย พิธีแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ Smart Teen Love Say + Play Season 4: The risks วัยรุ่นฉลาดรัก…รู้จักเลือก และพิธีมอบรางวัล ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 - 20.30 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานเชิงวิชาการ ที่หลากหลาย อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “จิตวิทยาความรักและเพศศึกษา” จากวิทยากรและศิลปินชื่อดัง นานาสาระความรู้จากบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกมการละเล่นเพื่อลุ้นของรางวัล และยังได้รับแจกหนังสือ “love is … นิยามรัก 2015” หนังสือน่าอ่าน ที่จะมาชวนให้วัยรุ่นได้เรียนรู้จัก “คำว่ารัก” ก่อนที่จะพบเจอกับ “ความรัก” พร้อมชมกิจกรรมการประกวดวงดนตรี love say play music award season 3 รอบชิงชนะเลิศ และร่วมสนุกส่งท้ายกับมินิคอนเสิร์ต จากกลุ่มศิลปินที่จะมามอบความสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มที่อีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงานลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นและเยาวชนไทย และแถลงข่าวโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ กับกิจกรรม Smart Teen: love “say+play” วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน ภายใต้...

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส ปัญหาเด็กติดเกม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นตลอดเวลา ผลกระทบ หรือโทษที่เกิดขึ้น อยู่ในหลายรูปแบบในด้านที่มีต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม ร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง