ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑:๓๖ น.

Thailand Diamond Halal ข่าวประชาสัมพันธ์ “Thailand Diamond Halal”

Thai Halal Declares The First #Halal Science Leader Precision Halalization in the Bioeconomy Era General—๒๘ ธ.ค. ๖๑

When the world towards a new era with innovative new technologies to play a role in driving the global society today. Furthermore, the Halal Science to enhance product development undertakings. Thus, add the image to the religious Thailand Diamond Halal

ภาพข่าว: ประเทศไทย โชว์สุดยอด Thailand Diamond Halal to the World ใน งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย ครั้งที่ 12 สินค้า—๒๘ เม.ย. ๕๘

Thailand Diamond Halal to the World : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แถวหลังลำดับที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย

ภาพข่าว: ประเทศไทย โชว์สุดยอด Thailand Diamond Halal to the World ใน ทั่วไป—๒๒ เม.ย. ๕๘

Thailand Diamond Halal to the World : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แถวหลังลำดับที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย

ประเทศไทย พร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ โชว์สุดยอด Thailand Diamond Halal to the World ใน ทั่วไป—๑๕ เม.ย. ๕๘

ยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกได้เช่นเดิม สำหรับนิทรรศการแสดงศักยภาพฮาลาลประเทศไทย ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” และครัวไทยสู่ครัวโลก ที่จัดขึ้นใน “งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย ครั้งที่

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๗

เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ ว่าฮาลาลไทยที่หนึ่งในโลกพร้อมเป็นการเปิดตัวสัญลักษณ์ “THAILAND Diamond Halal”โดยภายในงานจัดแสดงสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 บูท,การแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิม,

ภาพข่าว: ไทยโชว์อัตลักษณ์อาหารไทยและคุณภาพฮาลาลระดับเพชร Thailand Diamond Halal ในงาน MIHAS ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๗

ดาโต๊ะ สรี มุสตาปา โมฮาเหม็ด รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดนิทรรศการอาหารฮาลาลจากประเทศไทย ใน “งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติที่มาเลเซีย ครั้งที่ 11” หรือ Malaysia