ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๑:๒๐ น.

RD go CAMPUS ข่าวประชาสัมพันธ์ “RD go CAMPUS”

กรมสรรพากรจับมือ มธบ.ติดอาวุธความคิด ผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องภาษีรองรับธุรกิจออนไลน์ ทั่วไป—๙ ก.ย. ๖๒

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy:CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดเผยว่า มธบ.ร่วมกับกรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "RD GO Campus :

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีแก่นักศึกษา ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากรมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ร่วมโครงการ "RD go CAMPUS" โดยมีนักศึกษาผ่านการอบรมเข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน 80 คน

ภาพข่าว: มอบประกาศนียบัตร RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 ม.รังสิต ทั่วไป—๘ มี.ค. ๖๑

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน"(RD

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสรรพากร ภาค 5 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษี RD Go ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสรรพากร ภาค 5 จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย RD Go Campus โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับภาษีอากร ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

SPU ม.ศรีปทุม ชลบุรีจัดโครงการสรรพากรสอนภาษี RD Go Campus ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย RD Go Campus โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี กล่าวต้อนรับและคุณไพโรจน์ เจือประทุม สรรพากรภาค 5 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ RD go CAMPUS รุ่นที่ 7 ม.รังสิต ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๐

นายพิพัฒน์ ขันทอง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร ก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย RD Go ทั่วไป—๒๙ ก.พ. ๕๙

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับสำนักงานสรรพากร ภาค 5 กรมสรรพากร จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย RD Go Campus โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี กล่าวต้อนรับและผู้ช่วยสรรพาภร ภาค 5 คุณสมพร บุญมา

ภาพข่าว: กรมสรรพากรมอบวุฒิบัตร RD go Campus ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๘

นายมานิต นิธิประทีป ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) กรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus

ภาพข่าว: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ จัดอบรมสรรพากรสอนภาษี ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๕๖

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรรพากรสอนภาษี ที่มหาวิทยาลัย" (RD go Campus) รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการ RD go Campus ม.หอการค้าไทย ทั่วไป—๒๐ มี.ค. ๕๖

นายสุทธิชัย สังขมณี รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับภาษีอากรก่อนเข้าสู่ธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน "RD go

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมสรรพากรเปิดโครงการ RD go Campus ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๕๖

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับภาษีอากรก่อนเข้าสู่ธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (RD go Campus)” ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: พิธีมอบเกียรติบัตร RD go Campus นักศึกษา ม. มหาวิทยาเทคโนโลยีฯ ทั่วไป—๒๙ ต.ค. ๕๕

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย ( RD go Campus ) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องพระอุเทน 2 ชั้น

กรมสรรพากรเดินหน้า สอนภาษีเด็กมหา’ลัย (RD go Campus) ปีที่ 2 ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๕

กรมสรรพากรเดินหน้า บุกปูทางสอนภาษีเด็กมหา’ลัย (RD go Campus) เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน”

ภาพข่าว: พิธีมอบเกียรติบัตร RD go Campus ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๕

นายสุทธิชัย สังขมณี รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย (RD goCampus) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่เข้าร่วมโครงการ ณห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือ RD Go CAMPUS ภาคเหนือตอนล่าง ทั่วไป—๑๒ ม.ค. ๕๕

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในโครงการ“เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต

ราชภัฏโคราชเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษา ยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ทั่วไป—๑๗ ต.ค. ๕๔

เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ "RD go Campus" เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี

ภาพข่าว: พีธีลงนาม RD Go Campus จ.นครราชสีมา ทั่วไป—๑๖ มิ.ย. ๕๔

นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุลเพื่อขยายต่อโครงการ

กรมสรรพากรเลือก 3 มหาวิทยาลัยดังเชียงใหม่ นำร่อง โครงการ RD go Campus ทั่วไป—๑ มี.ค. ๕๔

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ 3 มหาวิทยาลัยดัง ของ จ.เชียงใหม่ ร่วมมือกรมสรรพากร พร้อมนำร่อง โครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย หรือ RD go Campus" ในเขตภูมิภาค ซึ่งได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ

ภาพข่าว: RD go Campus นักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ดูงานกรมสรรพากร ทั่วไป—๒๘ ก.พ. ๕๔

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย ( RD go Campus ) และคณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: โครงการ RD go Campus สู่ภาคตะวันออก ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๔

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย RD go Campus” ให้แก่นิสิตของ 5 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในภาคตะวันออก ระหว่างกรมสรรพากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: สรรพากรขยายแนวร่วมส่งโครงการ RD go Campus สู่ภาคตะวันออก ทั่วไป—๒๔ ก.พ. ๕๔

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย RD go Campus" ให้แก่นิสิตของ 5 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในภาคตะวันออก ระหว่างกรมสรรพากร มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สรรพากรสยายปีก ส่งโครงการ “สอนภาษีที่มหา’ลัย ” (RD go Campus) หุ้น—๒๓ ก.พ. ๕๔

กรมสรรพากรรุกใหญ่ ส่งความรู้ภาษีอากรให้แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ไปยังภาคตะวันออกตามโครงการ “สอนภาษีที่มหา’ลัย ” (RD go Campus) ร่วมกับ ม.บูรพาม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

ภาพข่าว: เปิดโครงการ RD go Campus ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๔

นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย หรือ RD go Campus มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งมีคณะวิทยากรจากสำนักกฎหมาย

ภาพข่าว: กรมสรรพากรมอบประกาศนียบัตรในโครงการ RD go Campus ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๔

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นิสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go Campus)พร้อมนำนักศึกษา เข้าดูงานของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์และ

ภาพข่าว: เปิดโครงการ RD go Campus ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๔

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย หรือ RD go Campus มีผู้บริหารและนิสิตจากคณะบัญชี ให้ความสนในเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักกฎหมายของกรมสรรพากรร่วมบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 24-28

ภาพข่าว: RD go Campus จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานกรมสรรพากร ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๕๔

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย หรือ RD go Campus ในการนี้ คณะนิสิตฯได้เข้าศึกษาดูงานที่สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

ภาพข่าว: เปิดโครงการ RD go Campus ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๔

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go Campus) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักกฎหมายกรมสรรพากรร่วมบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้บริหารและนักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมฟังการบรรยาย โดยโครงการ

อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม RD GO CAMPUS ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๕๔

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม RD GO CAMPUS วันจันทร์ 17 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 215 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อาคารไชยยศสมบัติ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรเปิดโครงการ RD go Campus ม.เกษตรศาสตร์ ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๓

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย หรือ RD go Campus โดยมีผู้บริหารและนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งมีคณะวิทยากรจากสำนักก ฎหมายไปร่วมการบรรยาย ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน

อธิบดีกรมสรรพากร และอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเปิดตัวโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย หรือ RD go ทั่วไป—๒๓ พ.ย. ๕๓

อธิบดีกรมสรรพากร และอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมเปิดตัวโครงการ "สรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย หรือ RD go Campus (Tax training, we delivery)" วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 703 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์