ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พร็อพเทคขยายบทบาทในภาคอสังหา ฯ ของไทยเร็วขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--เจแอลแอล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีการใช้เทคโนโลยีในภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือพร็อพเทค (proptech) เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหลักๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และสร้างประสพการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้อสังหาริมทรัพย์ แต่การเกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 ได้เร่งให้มีการพึ่งพาพร็อพเทคมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขอนามัย ทั้งนี้ แม้หลังสถานการณ์โรคระบาดสิ้นสุดลง เชื่อว่าการพัฒนาและใช้พร็อพเทคจะยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปอีก เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคอสังหาริมทรัพย์สู่ยุคดิจิทัล ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล

เด็กซ์เตอร์ นอร์วิลล์ หัวหน้าฝ่ายบริการบริหารอาคารและทรัพย์สิน เจแอลแอล กล่าวว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทมีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเน้นที่ระบบการทำงานอัตโนมัติต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้อาคาร จนเมื่อมาถึงปีนี้ พบว่า วิกฤติการณ์โควิดเป็นตัวเร่งที่ทำให้มีการพัฒนาและใช้พร็อพเทคอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสัมผัสต่างๆ ในอาคารที่อยู่อาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า และอื่นๆ เพื่อสุขอนามัยทั้งของผู้ใช้อาคารและชุมชน”

เดอะปาร์ค โครงการมิกซ์ยูสซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างทีซีซี แอสเซ็ทส์และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ มีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยระบบแสง UVC นอกเหนือจากการติดตั้งหลอดแสง UVC ซึ่งส่งรังสีกำจัดแบคทีเรียและเชื้อรา ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ

เช่นเดียวกัน อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หนึ่งในบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นนำ ประกาศการใช้เทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยด้วยระบบแสง UVC ซึ่งบริษัทระบุว่า สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99.9% รวมถึงกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และสยามพารากอน มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยหุ่นยนต์ที่ใช้ที่สยามพารากอน ยังทำหน้าที่ตรวจตราและแจ้งเตือนผู้ที่ไม่สวมหน้ากากป้องกัน

แม้เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ที่เน้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บางเทคโนโลยีอาจค่อยๆ ถูกทยอยเลิกใช้หลังวิกฤติการณ์โควิดสิ้นสุดลง ในขณะที่อีกหลายๆ เทคโนโลยีจะยังคงอยู่ต่อไปในระยะยาว อย่างไรก็จากการที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้เชื่อว่า พร็อพเทคจะยังคงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนให้มีการจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต

นายนอร์วิลล์กล่าวว่า “การปฏิบัติการและการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์กำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งพร็อพเทคมีส่วนสำคัญในกระบวนนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พร็อพเทคยังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลากหลายด้านที่มีส่วนในการช่วยลดความเสี่ยงและยกระดับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว”

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) บิ๊กดาต้า และ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการช่วยเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับการปฏิบัติการของอาคาร ที่ต้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และความคล่องตัว

Command Center หรือศูนย์ควบคุมส่วนกลางเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้พร็อพเทคที่มีความซับซ้อนและครอบคลุม เพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้อาคาร โดยมีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่หลากหลายและเทคโนโลยีการสร้างข้อมูลแผนภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับพฤติกรรมของผู้ใช้อาคารและแปลงเป็นข้อมูล จากนั้น ข้อมูลจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อระบุถึงความต้องการของผู้ใช้อาคาร โดยอาศัยเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารสามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อาคารได้ตรงจุดมากขึ้น

หนึ่งในตัวอย่างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังติดตั้ง command center คือ วัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนี้ ด้วยพื้นที่อาคารรวม 1.8 ล้านตารางเมตร บนที่ดิน 104 ไร่ โดยทั้งโครงการจะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง ประกอบด้วยระบบทำความเย็น ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ระบบการจัดการน้ำและพลังงาน ควบคุมดูแลโดยศูนย์ข้อมูล (District Command Centre) และเซ็นเซอร์อัจฉริยะกว่า 250,000 ตัว เพื่อการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาเชิงรุก

อีกหนึ่งตัวอย่างของโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะล้ำสมัยรวมถึงบิ๊กดาต้าในการบริหารจัดการอาคาร คือโครงการมักกะสัน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบในขณะนี้

ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่า ทั้งโครงการวัน แบงค็อก และโครงการมักกะสัน จะสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวงการอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“แม้การใช้พร็อพเทคในประเทศไทยจะเริ่มแพร่หลายมาไม่นานมากนัก แต่การพัฒนาและการใช้ประโยชน์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วขึ้นอย่างมากในขณะนี้ การที่ผู้ใช้อาคาร-สถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีความคาดหวังที่สูงขึ้น ทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มมองหาจุดแข็งใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้โครงการ นอกเหนือจากจุดแข็งเดิมๆ ที่เน้นให้ความสำคัญกับทำเลเป็นหลัก ทั้งหมดนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตให้กับอสังหาริมทรัพย์ต่อไป” นายนอร์วิลล์กล่าว

เกี่ยวกับ JLL

เจแอลแอลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกธุรกิจบริการและบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและมีพนักงานทั่วโลกรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 93,000 คน สำหรับในประเทศไทยเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยพนักงาน 1,600 คน มีอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 6 ล้านตารางเมตร


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง