ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกคาดไม่ลดขนาดออฟฟิศแม้ได้รับผลกระทบโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--เจแอลแอล

บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 200 รายที่ดูแลรับผิดชอบด้านสำนักงาน/สถานที่ประกอบการของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ไทย จีน (รวมฮ่องกง) อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่า ผู้บริหารเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงมีความมั่นใจในธุรกิจ แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และยังคาดด้วยว่า บริษัทของตนจะยังสามารถรักษาขนาดและจำนวนสำนักงานสาขาไว้ได้ ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ผู้บริหารเหล่านี้กำลังสร้างจินตนาการใหม่สำหรับสถานที่ทำงานในอนาคต โดยในแผนการลงทุนของบริษัท จะเน้นให้ความสำคัญกับพลานามัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ผู้ร่วมการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่พอใจสูงกับแผนสำรองทางธุรกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท โดย 88% เห็นว่า แผนของบริษัทมีประสิทธิภาพไปถึงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง นอกจากนี้ อย่างน้อย 90% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น เชื่อมั่นว่า แผนของบริษัทด้านการดำเนินการและฟื้นฟูธุรกิจองค์กรจากวิกฤติการณ์โรคระบาดจะประสบความสำเร็จ และ 70% มั่นใจว่า ภาครัฐฯ จะสามารถแนะนำและดำเนินมาตรการต่างๆ สำหรับลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ผู้ร่วมการสำรวจความเห็นส่วนใหญ่ยังคาดด้วยว่า ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลกระทบไม่มากนักต่อการเพิ่มหรือลดขนาดสถานประกอบการหรือจำนวนสำนักงานสาขา เว้นแต่ในบางประเทศ อาทิ อินเดียที่คาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกว้างและรวดเร็วมากขึ้น แต่แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันไป 63% ของผู้ร่วมการสำรวจความเห็น เชื่อว่า บริษัทของตนจะยังคงรักษาขนาดสถานประกอบการหรือจำนวนสำนักงานสาขาไว้เท่าเดิม

นายแอนโธนี เคาส์ ซีอีโอภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของเจแอลแอลกล่าวว่า “ในขณะที่ภาคธุรกิจกำลังปรับตัวรับนิวนอร์มอลที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์โรคระบาด ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบออฟฟิศ/สถานประกอบการขององค์กร ต่างมองเห็นโอกาสในการกำหนดรูปแบบสำนักงานแห่งโลกอนาคต ซึ่งต้องพิจารณาถึงวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และวิวัฒนาการของสถานที่ทำงานจะดำเนินต่อไป เชื่อว่า บริษัทต่างๆ จะนำประเด็นเหล่านี้ เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับสำนักงาน/สถานประกอบการของตนในระยะต่อไป”

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีความโดดเด่นจากการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ คือ การให้ความสำคัญต่อการดูแลพลานามัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดย 58% ของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น คาดว่า การดูแลพลานามัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน จะเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการลงทุนด้านสถานที่ทำงานของบริษัท หมายรวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้สถานที่ทำงานสำหรับพนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีความหนาแน่นน้อยลง ซึ่งเจแอลแอลมีการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญๆ ที่จะเกิดขึ้นกับออฟฟิศสำนักงานของบริษัทต่างๆ ดังนี้

บริษัทต่างๆ จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของออฟฟิศมากขึ้น ซึ่งรวมถึงคุณภาพของอาคารที่บริษัทเลือกใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานเพื่อให้สามารถลดความหนาแน่นของพนักงานในออฟฟิศ คาดว่าบริษัทต่างๆ จะปรับลดที่นั่งทำงานในออฟฟิศลง เพื่อให้พนักงานนั่งทำงานห่างกันได้มากขึ้น โดยอาจใช้นโยบายการแบ่งพนักงานออกเป็นทีมสลับกันเข้าทำงาน การจัดแบ่งกะการเข้าทำงาน ตลอดไปจนถึงการขยายการใช้นโยบายการให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้านหรือสถานที่อื่นนอกออฟฟิศการให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่อื่นนอกจากออฟฟิศ (รวมถึงการทำงานที่บ้าน) จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหมู่บริษัทต่างๆ ในขณะที่พนักงานชื่นชอบนโยบายนี้ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและช่วยให้สามารถลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปกับการเดินทางสถานที่ทำงานจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะออฟฟิศสำนักงานของบริษัท แต่คาดว่าจะมีการผสมผสานของออฟฟิศหลัก ออฟฟิศย่อย รวมถึงการเช่าใช้บริการโคเวิร์คกิ้งสเปซหรือเซอร์วิสออฟฟิศร่วมด้วยเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การทำงานรูปแบบใหม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีพร้อมรองรับ นอกจากนี้ ยังคงสามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้แม้จะไม่ได้นั่งทำงานรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน ดังนั้น ในอนาคต บริษัทต่างๆ จะยังคงมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น

นายอลัน ร็อดดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิจัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของเจแอลแอล กล่าวว่า “โควิด-19 ได้พลิกโฉมรูปแบบสถานที่ทำงานไปในเวลาเพียงชั่วพริบตา รวมถึงวิถีการทำงานทั้งของบริษัทนายจ้างและพนักงาน ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องสถานที่ทำงานจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เชื่อว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ออฟฟิศสำนักงานของบริษัทต่างๆ มีวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความยั่งยืน

การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมที่ดูแลเรื่องสถานที่ทำงานเป็นรายบุคคลในเดือนมิถุนายนปีนี้ โดยผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ได้รับการรับการเปิดเผยในรายงานที่มีชื่อว่า Optimism in the Face of Crisis ซึ่งเจแอลแอลเพิ่งจัดทำเสร็จ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง