ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตร นายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) : RE131 รุ่นที่ 52, วันศุกร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันสอน / ฝึกอบรมมืออาชีพด้านอสังหาฯ จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อบรม 3 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) พร้อมหนังสือประกอบการอบรม / บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน เครื่องดื่มกาแฟ / โอวัลติน บริการตลอดงาน

รายละเอียด
"สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ"
กลุ่มผู้สนใจ : อาชีพนายหน้า นายหน้าขายบ้าน นายหน้าขายที่ดิน
มีสิทธิ์สอบ
ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
หัวข้ออบรม
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)

ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง

การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ

เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า

การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ

เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า

วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร

การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม

* หมายเหตุ : หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

รายละเอียดการสมัครสมาชิก / ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

* ขั้นตอนการอนุมัติการสมัครสมาชิก บัตรตัวแทนนายหน้า ที่รับรองโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

การสอบบัตรตัวแทนนายหน้า เพื่อทำให้คุณน่าเชื่อถือ ในอาชีพนายหน้าอสังหาฯ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดหน่วย งานใด

* ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ
พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าสมัครสอบ 200 บาท
ค่าคู่มือสอบ 100 บาท
ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท
ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
รวมทั้งหมด 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)
* ผู้สมัครสมาชิกสามัญนิติบุคคล ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ
พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 2,000 บาท
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าสมัครสอบ 200 บาท
ค่าคู่มือสอบ 100 บาท
ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท
ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
รวมทั้งหมด 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
** สถานบันอบรมที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย รับรอง
กำหนดการอบรมรอบถัดไป
รุ่นที่ 53 วันศุกร์ที่ 7 – อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 54 วันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 55 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 56 วันศุกร์ที่ 25 - 27 กันยายน 2563
รุ่นที่ 57 วันศุกร์ที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563

[Tag] : จรรยาบรรณทางวิชาชีพ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์วิชาชีพ , นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ , นายหน้าอสังหา , นายหน้าสมัครเล่น , นายหน้ามืออาชีพ , ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนายหน้า , ใบอนุญาต , นายหน้า , สมาคมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อ:
n/a
หมวดข่าว: อสังหาฯ

คำค้น: จรรยาบรรณทางวิชาชีพ, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าอสังหา, นายหน้าสมัครเล่น, นายหน้ามืออาชีพ, ใบอนุญาต, นายหน้า


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

งานอบรมการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 15

วันอังคารที่ 3 – วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย แนวความคิด การบริหาร การสร้างทีมงานขาย การเสริมบรรยากาศการขาย การแก้ปัญหางานขาย สภาวะการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้านความต้องการของสินค้าในตลาด ประเภท ขนาด...

2 ยักษ์ใหญ่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย "รัชดา ซิตี้ และ โฮปแลนด์"

เป็นปลื้มเหตุคอนโดมิเนียม “เดอะ สเตชั่น (สาทร-บางรัก)” เปิดขายเพียง 1 อาทิตย์ กวาดยอดจองแล้วกว่า 70% กลุ่มรัชดา ซิตี้ และกลุ่มโฮปแลนด์ หน้าบานรับยอดจองคอนโดมิเนียม “เดอะ สเตชั่น (สาทร-บางรัก)” ที่บรรจงสร้างสรรค์เพื่อรับตลาดคนรุ่นให...

เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานไตรมาส 1 –2 และแผนงานใหม่ในไตรมาส 3-4

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ บริษัทเรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้นำด้านตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และแฟรนไชส์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2548 ทางบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับในไต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง