ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วสท.ลงพื้นที่เครนถล่มใส่หลังคาร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ เสนอรัฐบาลลดอุบัติเหตุจากเครน

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

อุบัติเหตุจากเครนก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 10.40 น. เกิดเหตุไม่คาดฝัน เครนก่อสร้างในไซต์ก่อสร้างต่อเติมของโรงแรมย่านถนนเจริญกรุง หงายหลังทำให้วัสดุแผ่นเหล็กที่ยกหล่นมาทะลุหลังคาโรงยิมของโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ ถนนเจริญกรุง กทม. เป็นเหตุให้มีนักเรียนบาดเจ็บ 10 คน โดยมีอาการสาหัส 1 คน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า จากการที่ วสท.เข้าตรวจสอบเครนที่อาคารเกิดเหตุเบื้องต้น คาดว่าอาจมาจากความประมาทของคนขับเครนบนชั้น 17 ระหว่างกำลังยกวัสดุเหล็กนั่งร้านลอยขึ้นไป เกิดอาการ "ช๊อคโหลด" หรือระบบติดขัดกลางคัน ทำให้เครนสะบัดหงายหลังและเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้วัสดุแผ่นเหล็กนั่งร้านที่ผูกมัดไว้หลุดร่วงลงมาทะลุหลังคาโรงยิมของโรงเรียน จึงควรหาข้อมูลว่าคนขับมีทักษะความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือไม่ ผู้ให้สัญญาณแก่คนขับเครนและผู้ควบคุมงานได้อยู่ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นการยกของหรือไม่ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุ ทาง กทม.ด้วยความร่วมมือจาก วสท.ได้รื้อถอนเครนที่ห้อยค้างอยู่ข้างอาคารเกิดเหตุลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้เช่าและตัวแทนจำหน่ายปั้นจั่นกว่า 200 ราย และมีการใช้งานเครนรวมทั่วประเทศกว่า 1,500 เครื่อง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถิติเกิดอุบัติเหตุจากเครนก่อสร้างกว่า 20 ครั้ง ได้สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจร ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณกิจกรรมของการก่อสร้างรูปแบบต่างๆ จึงขอฝากรัฐบาลชุดใหม่และทุกฝ่ายจะต้องร่วมแก้ไขปัญหา เข้มงวดในการปฏิบัติตามข้อบังคับและหลักความปลอดภัย เช่น ตามข้อบัญญัติ กทม.ห้ามส่วนหนึ่งส่วนใดของเครนออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง, การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครน ควรให้มีการแจ้งเพื่อติดตั้งเครน ซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยลงนามกำกับ, ผู้ดำเนินการการก่อสร้างผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือเจ้าของอาคารต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 การดูแลบำรุงรักษาเครนตามกำหนดในคู่มือ, การพัฒนาบุคลากรและมาตรการความปลอดัยในพื้นที่ก่อสร้าง การส่งเสริมความรู้และความเชี่ยวชาญแก่ผู้ปฎิบัติงาน การบำรุงรักษาเครนตามที่คู่มือกำหนด เป็นต้น

คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า จาการตรวจสอบพบว่าเป็นเครนชนิดเดอร์ริค มีแขนกระดกสำหรับยกวัสดุขึ้น-ลง เครนในที่เกิดเหตุ มีอุปกรณ์หยุดการทำงานกรณ๊ฉุกเฉินเป็นปกติ คาดว่าอาจเกิดจากผู้ขับเครนไม่เชี่ยวชาญ และทีมควบคุมอาจบกพร่อง เช่น ระหว่างยก แขนเครนอาจไปเกี่ยวโครงสร้างตึก หรือขาดการสื่อสารระหว่างผู้ให้สัญญาณกับคนขับเครน เป็นต้น ในหลักการใช้เครนให้ปลอดภัยนั้นมี 4 บุคลากร ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานประสานกัน คือ 1. ผู้ขับเครน ซึ่งต้องมีใบอนุญาติ ผ่านการอบรมความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้ขับเครน 3. ผู้ผูกรัดวัสดุ 4.ผู้ควบคุมการใช้เครน ทั้งนี้ ในการประกอบหรือติดตั้ง หรือแก้ไขดัดแปลงเครนนั้น จะต้องมีวิศวกรเครื่องกลมาควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าวตลอดเวลาซึ่งต้องมีใบอนุญาตตามวิชาชีพวิศวกร

วสท.ขอเสนอรัฐบาลชุดใหม่ แนวทางการลดอุบัติเหตุจากเครนก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างกรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆ ประเทศไทยให้เป็น "เมืองน่าอยู่และปลอดภัย" โดยต้องเข้มงวดต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย 1. เสนอข้อบังคับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานดำเนินงานทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขับเครน โดยเฉพาะทักษะการขับเครนประเภทหอสูงและรถเครน 2. กำหนดอายุการใช้งานเครน ในสหรัฐและหลายประเทศกำหนดอายุการใช้งานเครน ไว้ 25 ปี ส่วนสิงคโปร์กำหนด 15 ปี และต่ออายุได้อีก 5 ปี หลังจากผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว 3.ด้านผู้ออกแบบ ต้องออกแบบและจัดทำรายละเอียดในการออกแบบที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พึงกระทำตามวิชาชีพ 4. ด้านวิศวกรผู้ควบคุมงาน ต้องอำนวยการอย่างมีประสิทธิภาพหรือควบคุมให้มีการป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่กำหนดไว้ 5. ด้านผู้ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเข้มงวด 6. ด้านเจ้าของอาคาร ต้องกำกับดูแลการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบอาคาร รวมทั้งการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายอาคาร ดูแลการป้องกันภัยอันตรายในสถานที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายลดอุบัติเหตุวอนคนไทย "ดื่มไม่ขับ" คาดลดคนตาย 30 %

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น เครือข่ายลดอุบัติเหตุรณรงค์เข้มข้นสงกรานต์ 48 "ดื่มไม่ขับ" ตั้งเป้าลดเจ็บตาย 30 % เตือนคนไทยรักษาวัฒนธรรมที่งดงามและปลอดภัย เผยไม่อยากให้เป็นเทศกาลนับสถิติความสูญเสีย ขอความร่วมมือร้านค้าริมถนนงดขายน้ำเมา ศ.นพ.อุด...

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน Master of Science in Financial Analysis degree (MS FA) ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศ...

"เล่านอกรอบ" ออกอากาศ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2548 เวลา 20.30-21.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--ซีเนริโอ พิธีกร เอก-เอก กฤษณาวารินทร์ นิค-นพพร กำธรเจริญ ตอน ทำใหญ่เสริมเซ็กซ์ อุบัติเหตุในโรงเรียน ห้องสมุดกลางคืน สัปดาห์นี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องเด่นประเด็นร้อนเกี่ยวกับ ความเชื่อแบบผิดๆ ของชายไทย ที่มักจะคิดว่าขนาดของอัยวะเพศที่ใหญ่โ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง