ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาปนิก62 จุดประกายแนวคิด Green พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดยปัญหาหลักที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ ภาวะโลกร้อนและขยะที่เป็นมลภาวะต่อโลก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพรวมในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมนุษย์เริ่มใส่ใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แนวคิด "Green" จึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกพร้อมใจกันรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด มุ่งมั่นสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดงาน "สถาปนิก'62" ภายใต้แนวคิด "กรีน อยู่ ดี : Living Green" ที่ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปณิธานในความตั้งใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างต่างๆ

การจัดงาน สถาปนิก'62 ที่ผ่านมาเป็นเหมือนจุดเล็กๆ ที่กระตุ้นให้หลายหน่วยงานและบุคคลทั่วไปเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีความเข้าใจและเข้าถึงแนวคิด กรีน อยู่ ดี Living Green ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สีเขียว (Green Experience) ต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านการออกแบบการจัดงานและโซนนิทรรศการต่างๆ โดยในงานนี้มีพาวิลเลี่ยนที่ดีไซน์จากท่อกระดาษ ซึ่งสามารถถอดประกอบติดตั้งและนำไปใช้ใหม่ได้ สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย กระดาษที่นำมาใช้มาจากการใช้ไม้ที่ปลูกทดแทนและรีไซเคิลได้ รวมถึงการจัดการในด้านต่างๆ ภายในงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่งผู้ที่จะมาร่วมชมงานเพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถส่วนตัวให้น้อยลง เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหามลภาวะ และลดการสร้างขยะได้มากขึ้น โดยใช้การสแกน QR Code ในเข้างานและสามารถดูข้อมูลต่างๆ ของงานอย่างครบถ้วนได้จากแอปพลิเคชั่น ASA โดยไม่ต้องใช้กระดาษมากมายอย่างที่ผ่านมา สำหรับการลงทะเบียนเข้างาน ในปีนี้มีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นตัวช่วย เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ แม้ในด้านอาหารก็ยังนึกถึงสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ใช้ภาชนะจากพลาสติกหรือโฟม ภาชนะที่ใช้ต้องสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หรือเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และลดการใช้อาหารแช่แข็ง เพื่อลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์จากการประกอบอาหารและการขนส่ง การลดขยะพลาสติก ซึ่งในงานนี้ก็มีการเตรียมจุดรับน้ำดื่มสะอาดเอาไว้ ผู้เข้าชมงานสามารถนำแก้วน้ำส่วนตัวมาเติมน้ำดื่มในงานได้เอง เพื่อลดการเกิดขยะพลาสติกและลดการใช้พลังงานในการกำจัดขยะ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ให้ต่ำเกินไป เพื่อลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้สามารถบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ทางด้านผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้าก็ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมมานำเสนอ รวมถึงการออกแบบบูธให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน เช่น การใช้วัสดุหรือวิธีการออกแบบให้สามารถนำชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของบูธไปใช้ในงานต่อไปได้ การออกแบบบูธเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าน้อย วิธีการก่อสร้างให้เกิดฝุ่นน้อย เป็นต้น ซึ่งการออกแบบบูธครั้งนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับบูธที่จัดทำอย่างสร้างสรรค์ถึง 3 ประเภท คือ รางวัลการออกแบบบูธที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน ปี 2562 กรีนอยู่ดี : Living Green รางวัล Living Booth ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดี สวยงาม ปลอดภัย และ รางวัล Green Booth ที่เลือกใช้วัสดุต่าง ๆ รวมถึงการขนส่ง การกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ต่างๆ ภายในงานอีกมากมายที่แสดงถึงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น Green Building Showcases นิทรรศการแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบไทยและต่างประเทศ ซึ่งคัดสรรจากสมาชิก Arcasia 21 ประเทศ Go Zero Waste โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่นำเสนอแนวทางการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการเรียนรู้วิธีกำจัดขยะ โดยเน้นไปที่ลดการสร้างขยะ แยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต้นเหตุมาจากขยะ และลดปัญหาขยะในมหาสุมทรและแหล่งน้ำต่าง ๆ Innovative Green Product นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม ASA International Design Competition 2019 นิทรรศการประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Uncanny Sustainability เพื่อค้นหาไอเดียการออกแบบที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจและนำไปต่อยอดได้ และหมอบ้านอาสา ที่มาช่วยให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการสร้างบ้าน เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นได้จากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้ผู้จัดงานอื่นๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การกำจัดขยะ รวมถึงการจัดการอื่นๆ ที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้คนไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับงานสถาปนิก'63 ในปีหน้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 ในคอนเซ็ปต์ใหม่ "Heritage"

ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.asa.or.th/architectexpo และ Facebook: ASA CREW

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากความต้องการในการเพิ่มกำลังการผลิต การพัฒนาพลังงานทางเลือก และความท้าทายด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--อิมเมจอิมแพค อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอันสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มผ...

กทม.รุกแผนคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจเข้มคุณภาพอาหารแผงลอยต้องสะอาด

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กทม. กทม.เข้มมาตรฐานอาหารสะอาด สร้างความมั่นใจผู้บริโภค พร้อมเชิญชวนผู้ค้า ผู้ปรุงอาหารตรวจสุขภาพฟรีที่โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข "อภิรักษ์" ย้ำจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ค้าให้ดีขึ้น ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.2...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง