ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มทร.อีสาน เดินหน้าจัดตั้งโรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยต้นแบบแห่งแรกในภาคอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีแผนในการเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยตอบโจทย์แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์จังหวัดว่าด้วยเมืองแห่งสมุนไพร เนื่องจากในปี 2561 ที่ผ่านมา มทร.อีสาน วข.สกลนคร ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยประจำปี 2561 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สวก. ในกลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสำอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา

ทีมนักวิจัยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ออกแบบเครื่องกลั่น ระบบการกลั่น การทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัย และได้มาตรฐาน เรื่อยมาจนปัจจุบันกลายเป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ตะไคร้แกง ตะไคร้หอม ไพล ข่า ขมิ้นชัน ว่านสาวหลง เป็นต้น และเน้นวัตถุดิบที่มีการปลูกในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายพืชสุมนไพรดังกล่าว และยังสามารถนำน้ำมันหอมระเหยไปต่อยอดเป็นสินค้าของชุมชนและของจังหวัดสกลนครได้อีกช่องทางหนึ่ง

ดร.นำพน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันน้ำมันหอมระเหยไทยมีความต้องการในตลาดจำนวนมาก เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยไทยมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ กอปรกับมีคุณสมบัติทางยาที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยมีการผลิตยาเพื่อการรักษาโรคต่างๆ เนื่องจาก น้ำมันหอมระเหยมีสารประกอบที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่มีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และสามารถบรรเทาอาการป่วยบางชนิดได้ เช่น มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน ฯลฯ น้ำมันหอมระเหยจึงถูกนำมาใช้ในการรักษาโดยแพทย์แผนไทยที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล และกำลังเป็นที่นิยมนำไปใช้งานในด้านการพาณิชย์ เช่น การนวดสปา การนวดแผนไทย ส่วนผสมเครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผม ธูปหอม ครีมนวด น้ำมันนวด น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงต่างๆ และผลิตภัณฑ์อโรมา เป็นต้น โดยน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ที่ได้จากการกลั่นแยกจะมีกลิ่นหอมและติดทนกว่าน้ำมันหอมระเหยที่ผสมจากสารเคมีเลียนแบบธรรมชาติ ดังนั้นอนาคตของน้ำมันหอมระเหยจึงเป็นเป้าหมายที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจะเดินหน้าขับเคลื่อนและดำเนินกิจการโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์แห่งแรกในภาคอีสาน ซึ่งแต่เดิมหากมีวัตถุดิบ คือ ตะไคร้หอม จำนวน 100 กิโลกรัม สามารถนำมาผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วได้น้ำมันหอมระเหย 180-250 มิลลิลิตร เท่านั้น แต่โรงงานต้นแบบของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยที่มีขนาดใหญ่ความจุถัง 500 ลิตร ถึง 2 เครื่อง จะได้น้ำมันหอมระเหยถึง 500 มิลลิลิตร (ต่อวัน) จากวัตถุดิบ 200 กิโลกรัม และยังมีระบบการกลั่นและระบบสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาจากทีมนักวิจัยมาเป็นอย่างดี จึงสามารถกลั่นน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มีคุณภาพดี มีปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มทำการตลาดผ่านช่องทางการขายออนไลน์ครับ

จากการค้นคว้าในห้องวิจัยหรือแล็ปขนาดเล็กๆ นำไปสู่การสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ (สวก.) วันนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ต่อยอดงานวิจัยให้กลายเป็นโรงงานต้นแบบกลั่นแยกน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100 % แห่งแรกในภาคอีสาน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ มทร.อีสาน สถานศึกษาในชุมชนและสถานศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาดูงานอีกด้วย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านอาหาร (Food) และสุขภาพ (Health) ผ่านการก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์นี้ เป็นการสอดคล้องแผนแม่บทแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้เป็นอย่างดีและตอบโจทย์การทำงานอันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝากถึงส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ บุคคลทั่วไป และนักเกษตรทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ได้ที่โรงงานต้นแบบเพื่อการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042-772158 ดร.นำพน กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทองกวาวเกมส์ครั้งที่ 7

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าชมการแข่งขันกีฬาภายใน "ทองกวาวเกมส์ 2013" ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ประเภทกีฬาที่มีการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล...

ภาพข่าว: ดร.ประวิช รัตนเพียร เป็นประธาน "โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย" ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ดร.ประวิช รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย” ให้แก่ผู้นำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 300 คน เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางกา...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับ ออราเคิล และอินโนวา ซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและบริการการศึกษาแบบบูรณาการ

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร และบริการ การศึกษา ร่วมกับบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินโนวา ซอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง