ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง สยายปีกโตอย่างแข็งแกร่ง ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนใน mai

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--IR PLUS

"สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์" เผยอีกก้าวความสำเร็จ ในฐานะผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ชูจุดเด่นกลุ่มบริษัท มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ให้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า พร้อมขยายการเติบโตรับดีมานด์ในตลาด กางแผนระดมทุนใน mai พัฒนาบุคลากรและระบบ รองรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท เป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ชูจุดเด่น ผู้บริหารเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจมากว่า 30 ปี มีทีมงานมืออาชีพ บริหารงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพ เวลา และงบประมาณ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของงานโครงการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งงานออกแบบโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจการบริหารโครงการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแบบแนวราบและแนวสูง อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ผลงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และอาคารยูบีซี 3 อาคารสำนักงาน Pearl Bangkok ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 (โคราช) เป็นต้น ขณะที่ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด หรือ STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STI มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการออกแบบ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน

งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน สามารถให้บริการตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่อันเป็นที่ยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ พระราชวังสราญรมย์, พระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, วังกรมพระนเรศวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์), สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 (ประเภทองค์กร) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ในปี 2558 – 2560 มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 81 ถึงร้อยละ 91 ของรายได้จากการให้บริการรวม และธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการรวมอยู่ที่ 494.56 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.51 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัว เป็นโอกาสในการรับงานและสร้างผลประกอบการให้โดดเด่นต่อเนื่องได้

อีกก้าวที่สำคัญของ STI เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งหวังให้กลุ่มสโตนเฮ้นจ์เป็นสถาบันที่สร้างวิศวกรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ขยายงานที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างให้ไปไกลสู่ตลาดโลก จึงมีแผนจะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC)

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 134 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 68 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เงินที่ได้จากการระดมทุน จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และการขยายกิจการในอนาคต รวมทั้งนำไปพัฒนาบุคลากรและระบบต่างๆ

"เราเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา และบริหารงานอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เปรียบเสมือนคนกลางที่เชื่อมต่อระหว่างเจ้าของงาน ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา ขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 500 โครงการ และเชื่อว่าแผนการเข้ามาระดมทุนใน mai จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง และรวดเร็วยิ่งขึ้น" นายสมเกียรติ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ต้อนรับ ก.ล.ต.- ตลท. เยี่ยมชมกิจการ

นายจุมพล สำเภาพล (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างและให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน...

กทม.เริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและลาดพร้าวยาวที่สุดในประเทศ

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (13 ม.ค.48) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์และตรวจงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ร...

ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสำหรับสินค้าเอพีไอ การสังเคราะห์เป๊บไทด์

บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นคงทางธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือด้วยการเพิ่มความสามารถและความยืดหยุ่นสำหรับผู้จัดหาการพัฒนาในระยะแรก ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ (UCB-Bioproducts) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสร้างห้องทดลองแอพพลิเคชั่นเพื่อลูกค้า แห่งแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง