ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เซนต์ – โกเบน เวเบอร์ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ มุ่งสร้างแรงงานคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๒:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--เพนเนอร์-แมดิสัน

โกเบน เวเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านธุรกิจกาวซีเมนต์ และยาแนวสำหรับปูกระเบื้อง ประกาศความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานในโครงการอบรมยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาความรู้ ยกระดับฝีมือการปูกระเบื้องให้รวดเร็ว       สวยงาม ทนทาน ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 5 ปี ผลิตช่างปูกระเบื้องระดับมืออาชีพชาวไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ

นายมิเชล เกอรี่ กรรมการผู้จัดการบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด กล่าวว่า "ตั้งแต่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เราได้รับทราบปัญหาของเจ้าของบ้าน เจ้าของธุรกิจ และสถาปนิก ที่มักจะขาดแคลนช่าง ปูกระเบื้องที่มีทักษะในการปูกระเบื้องได้สวยงาม รวดเร็ว และมีคุณภาพ ทำให้เราทราบว่าประเทศไทยนั้นยังขาดแคลนแรงงานในส่วนนี้อยู่มาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะฝึกอบรมให้ช่างปูนและผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยใช้วิธีปูกระเบื้องแบบเดิมได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในการปูกระเบื้องอย่างถูกต้อง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการอบรมยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างงาน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของตลาดอุปกรณ์ก่อสร้างในประเทศไทย" นายมิเชล กล่าว

นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "กรมพัฒนาฝีมือ แรงงานมีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือ ศักยภาพ และสมรรถนะการทำงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านเทคโนโลยี เทคนิคในการทำงาน โดยใช้วิธีการจัดฝึกอบรม ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการและส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อป้อนสู่ตลาด สำหรับแรงงานช่างปูกระเบื้องนั้น เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทยที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเราต้องการให้คนกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศเราจึงยินดีมากที่บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์จำกัด ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการนี้ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลก"

นางสาวพิมพ์ใจ อุตะเดช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด กล่าวว่า "การปูกระเบื้องและยาแนวนั้นนอกจากต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแล้ว เทคนิคในการปูกระเบื้องและยาแนวก็เป็นส่วนสำคัญ เช่นกันที่จะทำให้กระเบื้องที่ปูออกมานั้นมีความสวยงาม ได้มาตรฐาน มีความทนทาน ไม่หลุดร่อนง่ายจนเกิดความ ไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับ ช่างปูกระเบื้อง และพัฒนาให้มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้ปูนผสมทรายมาใช้กาวซีเมนต์และยาแนวได้อย่างถูกต้อง การฝึกอบรมการปูกระเบื้องนี้ เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ซึ่งเราจัดขึ้นตามจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานในชื่องานสัมมนาว่า "งานวันนัดพบช่างเวเบอร์ ตุ๊กแกโชว์" โดย 2 ปีที่ผ่านมา เราเดินทางทั่วไทยไปจัดงานมารวมทั้งหมด 20 ครั้งดังนั้น เราจึงยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าทีมงานที่มีคุณภาพของเราจะสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการปูกระเบื้องให้กับกลุ่มผู้เข้าอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

"เราตั้งเป้าหมายในการดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 5 ศูนย์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำการฝึกอบรมได้ทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมจะมีประมาณรุ่นละ 20-30 คน สำหรับเวเบอร์เองเรายังคงอบรมช่างปูกระเบื้องอย่าง ต่อเนื่องต่อไปโดยเป็นกลุ่มช่างปูกระเบื้องที่ต้องการเปลี่ยนจากการปูกระเบื้องด้วยปูนดำ หรือปูนผสมทรายมาเป็นใช้ กาวซีเมนต์และยาแนว กลุ่มช่างและวิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกลุ่มช่างปูนที่ต้องการฝึกปูกระเบื้องเพื่อไปประกอบอาชีพ หลังจากอบรมครบ 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมงตามหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองฝีมือในการปูกระเบื้องซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเป็นช่างปูกระเบื้องที่มีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจากตลาดแรงงานและมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้น" นางสาวพิมพ์ใจ กล่าวในตอนท้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด

บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2208   ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14     บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2541 จากการรวมตัวของสองบริษัทกาวซีเมนต์ที่มีชื่อเสียง คือ 1. บริษัท โรแยลไทล์ฟิกซ์   ผู้นำ และผู้ผลิตกาวซีเมนต์รายแรกในประเทศไทย ภายใต้สินค้าตราตุ๊กแก เมื่อ 19 ปีมาแล้ว และ 2. บริษัท ยูโก้ ผู้ผลิตกาวซีเมนต์   ยาแนว   และน้ำยาประสานคอนกรีต ภายใต้สินค้าตรานีโอเซ็ม

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เซนต์ - โกเบน เวเบอร์ จำกัด             บริษัท เพนเนอร์-แมดิสัน จำกัด
พิมพ์ใจ อุตะเดช                             พรปวีณ์ กุลมา
โทรศัพท์ 0-2332-0352-67                     โทรศัพท์ 0-2716-5246 ต่อ 117
Tiew.UtadejThomsen@e-weber.com           pornpavee_k@penner-madison.com
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ"

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจกาวซีเมนต์ และยาแนวสำหรับปูกระเบื้อง และมอร์ต้า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง