ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๒:๑๑ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Ascend ประกาศขึ้นราคาพอลิเมอร์ ไฟเบอร์ และสารประกอบ Vydyne(R) PA66 พลังงาน—๑๐ พ.ย. ๖๓

Ascend Performance Materials ขอประกาศขึ้นราคาพอลิเมอร์ ไฟเบอร์ และสารประกอบทั้งหมดในตระกูล Vydyne(R) PA66 ทั่วโลก การขึ้นราคาครั้งนี้มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีข้อมูลดังนี้ ผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค การขึ้นราคา