ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวรชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศผลกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า" ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลงานระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กฟผ. จัดพิธีประกาศผลกิจกรรมการประกวด โครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เปิดเผยว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ การใช้งานของประชาชน โดยแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนที่หลากหลาย อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ อีกทั้งได้ศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนจากต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า" เพื่อให้นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต โดยมีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เข้ามากว่า 30 ทีม แต่ละผลงานนั้นมีความน่าสนใจแปลกใหม่ และสะท้อนแนวคิดมุมมองด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอีกด้วย โดยการประกวดมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายประภาพงษ์ วางทุกข์ วิศวกร ระดับ 10 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SLT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางพัชรินทร์ ลินพิศาล ผู้จัดการส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และนายทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

สำหรับผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้ โครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า" มี 4 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน ระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผลงาน ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนาโนเซลลูโลสจากข้าวโพดผสมนาโนคาร์บอนทิวบ์ที่ได้จากสลัดจ์และน้ำมันหมูเหลือทิ้ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผลงาน ระบบจัดการพลังงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย คือ ผลงาน ชุดคิทวิลแชร์ไฟฟ้า โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

"กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า จะทำให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศทุก ๆ ด้าน รวมทั้งให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป" นางสาวรัชดาพร กล่าวในที่สุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟอร์ติเน็ตจดสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่เพิ่มระดับความสามารถผลิตภัณท์

Fortinet® ผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ multi-threat securityชั้นนำ - ฟอร์ติเน็ตประกาศจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า นวัตกรรมใหม่ถึง 5 รายการสำหรับผลิตภัณท์เครือข่ายที่มีความพิเศษเฉพาะด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทเครือข่าย...

ทีทีแอนด์ที ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ภายใต้ชื่อ "Junior Web Master and Web Programmer Camp"

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยศูนย์ฝึกอบรมและ ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะจัดค่ายนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ ภายใต้ชื่อ "Junior Web Master and Web Programmer Camp" เพื่อเป็นการกระตุ...

นายไกสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) เปิดเผยถึงการจัดชุมนุมคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กฟผ. นายไกสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) เปิดเผยถึงการจัดชุมนุมคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 –25 กุมภาพันธ์ นี้ว่า ทาง กฟผ.ไม่อนุญาติในใช้สถานที่สำนักงานใหญ่บางกรวยในการจัดชุมนุมคัดค้านก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง