ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เตรียมพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน PTT Schneider Electric Innovation Center ณ วังจันทร์วัลเลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผนึกความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรม PTT – Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และความร่วมมือด้านระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลิตคนคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านการศึกษาในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากร ที่สอดคล้อง กับนโยบาย "Thailand 4.0"

วันนี้ (19 กันยายน 2562) ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย และ นายธนากร วงศ์วิเศษ รองประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมลงนาม ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาโอกาส ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงาน ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT – Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ของ ปตท.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมสร้าง New S-Curve เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. คือ People, Planet และ Prosperity ขณะที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ โดยมีศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ ปตท. มาโดยตลอด การสานพลังระหว่าง ปตท. และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูงที่เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi ได้อย่างยั่งยืน อันจะช่วยยกระดับขีดความ สามารถการแข่งขันของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้ต่อไป"

"นับเป็นก้าวสำคัญที่องค์กรชั้นนำของประเทศอย่าง ปตท. ในการสนับสนุนภาครัฐเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเอง คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ด้วยการสนับสนุนผ่านความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน ระบบอัติโนมัติ ในอุตสาหกรรม รวมถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 140,000 คน ใน 100 ประเทศ และด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่มีมากว่า 180 ปี เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 5% ของยอดขายทั่วโลก เราได้นำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี และจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ของ ปตท. และชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เราเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต" นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สปพ.ประสานภาครัฐ-เอกชน เตรียมพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ รองรับนักลงทุนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) เผยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คืบหน้า 20% พร้อมเตรียมพื้นที่ของการนิคมฯ และกรมโรงงานฯ รวมกว่า 30,000 ไร่ รองรับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม(กนอ.) และ...

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการติดตั้งแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชาวมอร์แกน

เหนือพื้นน้ำสีครามของทะเลอันดามัน ลมกำลังพัดจัด ฤดูมรสุมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น พวกเราที่เดินทางมาถึงในช่วงรอยต่อของฤดูกำลังอยู่บนเรือรบหลวง”มันนอก”ของราชนาวีเพื่อมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์...

ชไนเดอร์ฯ ชี้อิเลคทรอนิกส์เครื่องจักรยานยนต์เฟื่อง ตั้งเป้าโตยอดขาย 5 พันล้าน สวนเศรษฐกิจฝืด

“ชไนเดอร์ อิเล็คทริค” ตั้งเป้าโต 20% สวนเศรษฐกิจหวังกวาดยอดขาย 5 พันล้านบาท ชี้อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์เครื่องจักรยานยนต์ยังเฟื่อง นายสุรชัย เตโชประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค(ไทยแลนด์) ผู้ผลิตระบบควบคุมอุตสาหกรรมไฟฟ้า ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง