ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บ้านปู เพาเวอร์ฯ โชว์ความสำเร็จของ แผนฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดโซลาร์ฟาร์มนาริไอสึให้คณะวิจัยจากสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย มร. วาตารุ ชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้นำเสนอแผนการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะโดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่อาจารย์ เจสสิก้า แม็กมานัส วอร์เนล พร้อมด้วยคณะวิจัยจากภาควิชาการบริหาร และการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเมนโดซา มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม (The Department of Management & Organization - Mendoza College of Business, University of Notre Dame) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ คณะวิจัยได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึเพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัยในหัวข้อ "Energy, Justice, and Fukushima" เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึของบ้านปู เพาเวอร์ฯ มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฟุกุชิมะ ตามนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายหลังวิกฤติการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เมื่อปี 2554 โดยผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนฟุกุชิมะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่เข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อเกิดพิบัติภัย (Agreement on Supplying Power from Emergency Power Supply at Disaster) กับเทศบาลเมืองไอสึ วากามัตสึ เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีแหล่งไฟฟ้าสำรองใช้อีกด้วย

"เรารู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความทุ่มเทของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในการนำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นาริไอสึนั้นมีความกลมกลืนกับพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบอย่างสวยงาม ถือเป็นต้นแบบที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิม เรายังสัมผัสได้ถึงการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนระหว่างบริษัทฯ ผู้นำในท้องถิ่น และประชาชน จึงหวังว่าจะได้ศึกษาแบบแผนการพัฒนาชุมชนโดยใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมจากบ้านปู เพาเวอร์ฯ ต่อไป" วอร์เนล กล่าว

"บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยึดมั่นในแนวทางการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ   เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูชุมชนฟุกุชิมะเมื่อปี 2557 พร้อมๆ กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ กำลังการผลิตติดตั้ง 26 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวเมืองไอสึ วากามัตสึและพบว่า ภาวะขาดแคลนไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้คนกังวลหากเกิดเหตุภัยพิบัติ และเนื่องจากบ้านปู เพาเวอร์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งมอบพลังงานอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงเลือกที่จะติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่งต่อตรงจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ เพื่อช่วยให้พื้นที่แห่งนี้มีแหล่งไฟฟ้าสำรองใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ" มร. ชิมะ กล่าว

ก่อนหน้านี้ บ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนมุกะวะในเกาะฮอกไกโดจากกรณีแผ่นดินไหว ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะ โดยส่งมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 850,000 บาท เพื่อให้ชาวเมืองมุกะวะมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้ทั้งในช่วงเวลาปกติหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีโครงการและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด จำนวน 13 แห่ง กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 233.57 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้วทั้งหมด 5 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่นให้ได้ถึง 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ในญี่ปุ่นจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้าขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า พร้อมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ทั้งนี้ ผู้บริหารและทีมงานของบ้านปู เพาเวอร์ฯ รู้สึกยินดีที่ทางคณะวิจัยจากสหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเราที่เข้าไปมีส่วนช่วยฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีที่เรามีต่อชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอีกด้วย"

เกี่ยวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บ้านปู เพาเวอร์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บ้านปู เพาเวอร์ฯ ประกาศแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบ้านปูฯ ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ประกาศแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ ที่ราคา 21บาทต่อหุ้น นางสมฤดี ชัยมงคล...

โครงการ Biodiesel ของกรมอู่ทหารเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดส่ง โครงการ Biodiesel Project in the Royal Thai Navy เข้าประกวดโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่นของประเทศไทย ปี ๒๕๔๘ ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดขึ้น โดยมี นา...

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546

สถานที่การประชุมในเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ : ดาต้าคราฟท์ เอเชีย (Datacraft Asia) จะให้การสนับสนุนการจำหน่ายระบบการประชุมไอพี รุ่นมีทติ้งเพลส (MeetingPlace) ของละติจูด คอมมูนิเคชั่น (Latitude Communication) เว็บไซต์ : www.datacraft-asia.com www.meetingplace....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง