ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Alternative Energy Corporation Limited (AEC) ประกาศความพร้อม เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ขยายการระดมทุน รองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--outdoorprplus

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เออีซี) หรือ AEC กลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจพลังงานสะอาด ประกาศความพร้อมเตรียมนำ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Limited: SGX) ล่าสุดได้ทำพิธี ลงนามสัญญาผู้สนับสนุนการเข้าจดทะเบียน (Full Sponsor), ที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) และผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO (Underwriter) โดยมีตัวแทนจาก UOB Kay Hian ประเทศสิงคโปร์ (Full Sponsor, Advisor, and Underwriter) โดย Mr. Hock Chai Ding, Senior Director, Head of Corporate Finance และตัวแทนจาก Winton Associates Ltd. (U.K.) (Co Advisor) โดย Mr. David Gibson Moore, Chairman และดร. วรวุฒิ คงศิลป์, Partner ร่วมลงนาม และมีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เออีซี) (AEC) เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ครั้งนี้ นับเป็นการระดมทุน และสร้างโอกาสในการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจครั้งสำคัญของ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) ซึ่งเป็นธุรกิจโฮลดิ้งที่มีพลังงานสะอาดหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่พลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน พลังงานไฟฟ้าจาก เขื่อนกักเก็บน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น นโยบายภาครัฐตามแผนพัฒนาพลังงาน 2018 (PDP 2018) ต้องการให้มีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งนอกจากจะเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วยังช่วยด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นด้วย บริษัทในกลุ่มมีโอกาสที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่มขึ้นอีก 4-5 โรง ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจึงต้องแสวงหาเงินลงทุนและพันธมิตรระดับนานาชาติทางธุรกิจมากขึ้นตามด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางการเงิน-การลงทุนที่สำคัญของโลกมาช้านาน และเป็นประเทศที่ให้บริษัทต่างชาติเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุดถึง 40% ประกอบกับจุดประสงค์สำคัญในการจดทะเบียนใน SGX ของ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) คือ เพื่อเสาะหาช่องทางการเงินในระดับนานาชาติที่หลากหลาย มีพัฒนาการที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งส่วนบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ในระดับโลก ที่เอื้อต่อประโยชน์ต่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

"SGX เป็นตลาดหลักทรัพย์ในระดับนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีส่วนร่วมในการดึงดูดนักลงทุนสถาบันทั่วโลก และเปิดรับบริษัทเข้า จดทะเบียนจากบริษัททั่วทั้งโลก ดังนั้นการนำบริษัทฯ เข้าสู่ SGX ในวันนี้ต้องมีการแข่งขันจากทั่วโลก เราจึงเป็นหนึ่ง ในธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนเข้าจดทะเบียน(Full Sponsor) โดย UOB Kay Hian, Singapore ซึ่งเป็นบริษัท ที่ปรึกษาและคัดเลือก รวมทั้งสนับสนุนบริษัทเข้าจดทะเบียน (Sponsor) ที่มีอันดับส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดรายหนึ่งในตลาดสิงคโปร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและอื่นๆ เข้ามาตรวจสอบพร้อมยืนยันการดำเนินธุรกิจของเราว่ามีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ซึ่งไม่ใช่ว่าบริษัททุกรายจะได้รับการคัดเลือกและสนับสนุน แต่ Alternative Energy Corporation (AEC) สามารถเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไป เตรียมตัวจดทะเบียนยัง SGX หนึ่งในตลาดการระดมทุนในระดับนานาชาติ ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในอาเซียนและ เอเชียแปซิฟิก ทั้งยังมีความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงาน"

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในอนาคต Alternative Energy Corporation (AEC) ยังมีแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียนในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า ราว 50 เมกกะวัตต์ ดังนั้น การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ครั้งนี้ นอกจากเป็นช่องทางในการ ระดมทุนในระดับนานาชาติที่จะรองรับการขยายธุรกิจแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นคงของแผนการลงทุนดังกล่าว และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อการก้าวสู่การเป็นบริษัท พลังงานสะอาดในระดับสากลต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามเอ็มโอยูระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องด้วยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งจะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมถึงการประช...

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003

"TT&T ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับ Disclosure Report Award 2003 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" "TT&T was recognized as one of 60 listed companies forDisclosure Report Award 2003 ...

Stock Exchange of Thailand and Singapore Exchange Sign Agreement to Pursue Cooperation

Stock Exchange of Thailand (SET) and Singapore Exchange (SGX) today signed a Memorandum of Understanding (MOU) for general cooperation between the two exchanges which will contribute to the further development of both securities markets. The MOU will fost...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง