ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๑๒ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

SBA-15 ลดต้นทุนการผลิตเอทานอลจากวัสดุทางการเกษตร หนุนเสริมความคุ้มทุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทย พลังงาน—๒ พ.ค. ๖๒

ประเทศไทยอุดมไปด้วยวัสดุและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นเอทานอล (Ethanol) สารสำคัญซึ่งมีบทบาทในด้านพลังงานทดแทนลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียม แต่ในการผลิตยังติดปัญหาสำคัญ คือ ต้นทุนการผลิตสูง

พีทีที โออาร์ สนับสนุนนโยบายกระทรวงพลังงานต่อเนื่องช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มไทย จำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 100 พลังงาน—๒ พ.ค. ๖๒

กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผลปาล์มล้นตลาด ทำให้ราคาปาล์มตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 กระทรวงพลังงานจึงกำหนดมาตรการเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันปาล์มด้วยการออกนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ในภาคพลังงาน ซึ่ง พีทีที โออาร์ ได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยการส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 บี 5 บี 7 จนถึง บี 10 และ บี 20 ในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาด ด้วยการรับซื้อไบโอดีเซล บี 100 มาเก็บสำรองไว้รวมกว่า 100 ล้านลิตร

นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พีทีที โออาร์ ใช้น้ำมันปาล์มดิบไปแล้วกว่า 2.3 ล้านตัน เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล บี 100 กว่า 2,600 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นปริมาณถึงร้อยละ 35 ของการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคเชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศ และนำมาผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายไปแล้วกว่า 45,800 ล้านลิตร ทั้งนี้ พีทีที โออาร์ คาดว่า หากค่ายรถยนต์ให้การรับรองการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนที่สูงขึ้น จะทำให้ผู้ใช้รถเกิดความมั่นใจและมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในปริมาณสูงขึ้นด้วย โดย พีทีที โออาร์ คาดว่า จะทำใ

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ลงนามสัญญาเช่าที่ดินพื้นที่ EECi พลังงาน—๒ พ.ค. ๖๒

นายพงศธร ทวีสิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมลงนามสัญญากับนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด