ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.newswit.com/nrg/2019-01-03/ PTTOR พร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มที่ มั่นใจไม่ขาดแคลน TPCH พร้อมรับมือพายุโซนร้อน ปาบึกเต็มพิกัด มั่นใจโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ได้รับผลกระทบ เตรียม COD อีก 40 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ตามแผน th-TH Tue, 16 Jul 2019 6:54:15 +0700