ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙:๒๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กสอ. จัดพิธีปิดโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม(Industrial Energy Efficiency: พลังงาน—๑๙ ธ.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวทุกท่าน ร่วมทำข่าวพิธีปิดโครงการการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency: IEE) ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 น – 16:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11

ภาพข่าว: ปตท. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น ลงนามสัญญาโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งกระสวยบนท่อส่งก๊าซธรรมชา พลังงาน—๑๙ ธ.ค. ๖๐

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และ นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย)

โครงการ XCMG Apprentice สร้างผู้นำแห่งอนาคตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง พลังงาน—๑๙ ธ.ค. ๖๐

โครงการ XCMG Apprentice ซีซั่นที่ 3 ได้ให้การต้อนรับผู้ฝึกงาน 5 คนจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมฝึกงานในโปรเจค "One Week CEO" โดยทุกคนได้สัมผัสกับ XCMG ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองซูโจว ประเทศจีน ผู้ฝึกงานทั้ง 5

สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ลดรายจ่าย พลังงาน—๑๙ ธ.ค. ๖๐

สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจบ้านธรรมรัตน์ ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฟาร์มเห็ดครบวงจร ลดรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พลังงาน—๑๙ ธ.ค. ๖๐

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP อัพเดตโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น "โครงการฮิดะกะ" ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ ว่าล่าสุดโครงการดำเนินงานไปมากกว่า 95% แล้ว